/Files/images/18.gif

/Files/images/81bb17286c.gif


Звіт

директора

Смологовицької гімназії

Іршавської міської ради

Лендєл Ганни Василівни

за 2022/2023 навчальний рік

Людяність, сердечність, чуйність – цей моральний імунітет

проти зла здобувається лише тоді, коли людина в ранньому

дитинстві пройшла школу доброти, школу справді людських

стосунків.

В.О. Сухомлинський.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу закладу, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2022/2023 навчального року.

Наша країна переживає зараз дуже складні часи. В умовах введення в Україні воєнного стану, викликаного збройною агресією росії, освітяни - на своєму вчительському трудовому фронті. Працюють сумлінно, відповідально ставляться до виконання посадових обов’язків і вже цим наближають перемогу.

На цих загальних зборах ми керуємося Положен¬ням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування закладу щодо своєї діяльності на посаді протягом навчаль¬ного року, яке було затверджено наказом №178 від 23.03.2005 року Міністерством освіти і науки України.

Управління закладом в сучасних умовах

З огляду на виникнення нових викликів для системи освіти України в умовах воєнного стану протягом 2022-2023 н.р. діяльність закладу спрямовувалася на дотримання вимог законодавства України в частині забезпечення Державних гарантій у сфері освіти, забезпечення прав кожної дитини на освіту.

Управлінська діяльність здійснювалась відповідно до розробленої Стратегії розвитку Смологовицької гімназії, в якій чітко окреслено місію закладу - Створення в закладі конструктивного освітнього простору з метою формування успішної особистості, здатної до розбудови себе і соціуму. Кожній дитині - гідні й необхідні умови розвитку та реалізації свого потенціалу для власного й суспільного блага.

Ми завершили 2022-2023 н.р., складний, тривожний, воєнний, який приніс нам усім чимало викликів, незручностей. Разом з тим, він був ефективним і результативним (як показав аналіз деяких освітніх, управлінських процесів, анкетувань та досліджень серед учасників освітнього процесу).

Ще на початку навчального року ми чітко усвідомлювали, що на превеликий жаль, наша гімназія належить до числа тих 40% українських шкіл, в яких в 22-23 н.р. апріорі не могло відбуватися очне навчання, оскільки в ній немає ні підвалу, ні напівпідвального приміщення, ані найближчого укриття. Тому, ми відшукали інший, єдиний можливий спосіб, заключення договорів з власниками відповідних підвальних приміщень. Це дало змогу навчатися очно.

Ми консолідували зусилля для прийняття виважених та ефективних рішень та вжили заходів щодо подолання освітніх втрат, підвищення якості освітнього процесу, результатів навчання, аналізували професійні та організаційні виклики, потреби в частині матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу з метою оперативного реагування.

Як директор закладу у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами Верховної Ради України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших органів центральної виконавчої влади, рішеннями місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, Статутом., Прави¬лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора, законодавством Украї¬ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

Засновником закладу є відділ освіти, охорони здоров’я, культури, сім’ї, молоді та спорту Іршавської міської ради.

Головною метою гімназії є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної та початкової і базової освіти.

Робота педагогічного колективу в 2022-2023 н.р. була спрямована на реалізацію Стратегії діяльності закладу.

Основними стратегічними напрямками роботи гімназії є:

1.Освітнє середовище. Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя. Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору. Безпечна школа. Попередження булінгу.

2. Система оцінювання здобувачів освіти. Забезпечення виконання Державних стандартів – якість освіти. Задоволення освітніх потреб.

3. Педагогічна діяльність. Методичне і кадрове забезпечення. Реалізація Концепції НУШ.

4. Управлінські процеси. Партнерство в освіті. Формування іміджу закладу освіти. Розбудова громадсько-активної школи. Матеріально-технічне забезпечення.

2. Забезпечення дошкільної, початкової, базової середньої освіти, охоплення навчанням, збереження контингенту

Кількісний склад працівників закладу освіти:

Педагогічних працівників –23

Інших працівників закладу – 12 ще 2 сезонних на опалювальний період

У гімназії навчалося 45 учнів та 12 дошкільнят, 10 учнів знаходилися на дистанційному навчанні та 3 вихиванців за кордоном.

Кількість всіх класів: 8 - 2 з них індивідуальне навчання. Середня наповнюваність класів становить 6 учнів.

Проєктна потужність закладу – 120 учнів та 20 вихованців дошкільного відділення .

У закладі обладнано залу відпочинку, діє бібліотека, їдальня, медичний та господарський кабінети, ігровий майданчик, музей, методичний кабінет, 9 класних приміщень, спальня та ігрова.

Адміністративні кабінети забезпечені комп’ютерами та принтерами. Наявна локальна мережа Internet. Класні кімнати для 1-4 класів Нової української школи, забезпечено ноутбуками та помірно необхідним навчальним обладнанням, заклад має 2 ламінатори, 2 проектори, 2 кольорові і 1 чорнобілий принтери . Усі наявні у закладі комп’ютери підключені до мережі Wi-Fi і всі учасники навчально-виховного процесу мають доступ до мережі

У закладі є їдальня на 40 посадкових місць.

1.Освітнє середовище. Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору.

Освітнє середовище вдосконалювалось відповідно Концепції НУШ.

Протягом навчального року виконувались основні завдання Стратегії щодо вдосконалення освітнього середовища:

 забезпечувалась відповідність освітнього середовища вимогам Кодексу безпечної і дружньої для дитини школи;

 забезпечувалась відповідність освітнього середовища (внутрішніх туалетів, вентиляційного, питного режимів, режиму освітлення) Санітарному регламенту;

 здійснено оптимізацію зелених насаджень;

 продовжено облаштування медичного кабінету;

 посилено роль шкільної бібліотеки як інформаційно-ресурсного центру;

 максимально використовується наявна матеріальна база гімназії;

 оновлена технічна база;

 введено у 2022-2023 року в організацію харчування істотні зміни – оновлено меню за вимогами здорового харчування.

В закладі створюється мотивуючий до навчання простір. Облаштовуються ігрові куточки в класних кімнатах початкових класів. Виготовлено нові таблички на всі приміщення закладу, вказівники руху під час евакуації з приміщення та руху до укриття.

З метою забезпечення відповідності безпечного середовища вимогам безпечної і дружньої для дитини школи:

 Заклад забезпечено миючими та дезінфікуючими засобами, безконтактним термометром. Встановлено енергозберігаючі світильники. Проводиться кварцування приміщень закладу.

 Медична сестра здійснює медичне обслуговування учнів та вихованців.

 Забезпечено систематичне проведення санітарно-освітньої роботи серед учнів та батьків на класних годинах, зборах, співбесідах, які передбачені в планах виховної роботи, а саме:

 гігієна та режим для школяра;

 профілактика грипу та гострих респіраторних захворювань;

 профілактикаСНІДу та венеричних захворювань.

 Заклад забезпечено інформаційними матеріалами щодо правил поводження під час адаптивного карантину, під час надзвичайної ситуації воєнного характеру. Інструкцією щодо дій у разі сигналу «Повітряна тривога».

 Забезпечено обізнаність учнів з правилами поведінки в надзвичайних ситуаціях.

 Перед кожними канікулами, перед початком освітнього процесу організовується проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

 2 рази на рік здійснюється огляд приміщень закладу освіти щодо виявлення небезпечних факторів, розробляються заходи для усунення порушень.

Меню в їдальні затверджується директором гімназії. Проводиться регулярний моніторинг асортименту меню.

Проводиться інформаційна кампанія щодо небезпек в інтернеті, День безпечного інтернету та заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я дітей передбачають впровадження системи НАССР, здорового харчування, формування компетентностей з надання домедичної допомоги, дій у надзвичайних ситуаціях, попередження інфекційних хвороб, навичок життя в умовах пандемії.

Безпечна школа. Попередження булінгу.

Безпечне освітнє середовище забезпечує: наявність безпечних умов навчання та праці, комфортну міжособистісну взаємодію, сприяючи емоційному благополуччю учнів, педагогів та батьків відсутність будь-яких проявів насильства та наявність достатніх ресурсів для їх запобігання дотримання прав і норм фізичної, психологічної, інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу. Розбудова безпечної, дружньої до дитини школи відбувається відповідно Кодексу безпечного освітнього середовища Смологовицької гімназії. В закладі не зафіксовано випадків булінгу. На сайті школи розміщені інформаційні матеріали щодо виявлення випадків булінгу.

В 2022-2023 н.р.

 Учні гімназії взяли участь у проведенні акції «16 днів проти насильства» були проведені такі заходи «Профілактика насильства серед учнівського середовища»; «Профілактика домашнього насильства», «Профілактика булінгу серед учнів», «Ми проти насильства»

 Розповсюдження серед учасників навчально-виховного процесу 1-9 класів «Як не стати жертвою булінгу»;

 Розміщення на інформаційному стенді інформації про телефони гарячої лінії – профілактика булінгу, насилля;

 Проведення в закладі освіти тижнів протидії булінгу серед учасників освітнього процесу;

 Забезпечено спостереження чергових вчителів, чергових учнів, обслуговуючого персоналу за місцями загального користування - їдальні, коридори, ігрові майданчики, шкільне подвір'я;

Дітей з ООП у закладі немає, але заклад має всі можливості для забезпечення навчання і виховання таких діток.

2. Система оцінювання:

Стратегічна ціль: СПРАВЕДЛИВЕ І ОБ’ЄКТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ.

Прагнемо, щоб здобувачі освіти та їхні батьки вважали, що оцінювання результатів навчання учнів у закладі освіти є справедливим і об’єктивним.

Педагогічні працівники в усній формі знайомили учасників освітнього процесу з критеріями оцінювання. Система оцінювання в закладі освіти ґрунтується на компетентнісному підході. Учителі намагаються розробляти компетентнісні завдання для проведення оцінювання, застосовують формувальне оцінювання, що передбачає відстеження індивідуального поступу учня, практикують само та взаємооцінювання. Педагоги застосовують формувальне оцінювання: систематично відстежують та відображають розвиток, процеси навчання і результати навчання кожного учня, регулярно надають учням ефективний зворотний зв’язок щодо їхньої роботи.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-4 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню.

Основними видами оцінювання здобувачів освіти 6-9 класів є вхідний контроль, поточне та підсумкове (тематичне, семестрове, річне). В цьому навчальному році в зв’язку з воєнним станом здобувачі освіти 4 та 9 класів були звільнені від ДПА.

У закладі використовується поточний контроль шляхом виконання різних видів завдань, передбачених навчальною програмою, у тому числі для самостійної та індивідуальної роботи здобувачів освіти протягом семестру.

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та лабораторних занять, а також за результатами перевірки контрольних, самостійних робіт, індивідуальних завдань тощо.

Перспективи:

1. Удосконалити мережу закладу відповідно до запитів батьківської громадськості на освітні послуги та форми здобуття освіти.

2. Формувати сучасне освітнє середовище Нової української школи, забезпечити зміни просторово-предметного оточення, впроваджувати нові програми та засоби навчання.

3. Почати працювати з електронними журналами та щоденниками

3. Становлення ключових та професійних компетентностей сучасного вчителя, здійснення методичної роботи

Нова школа потребує сучасного педагога, здатного ефективно навчати, виховувати, розвивати учнів, формувати особистість. Ключовим в сучасній школі є те, що вчитель повинен навчити дитину вчитися, здобувати знання впродовж життя. Тому, в умовах динамічних змін, академічної свободи, педагог зобов’язаний вдосконалювати необхідні компетентності, бути здатним до інновацій та змін, володіти покроковими методиками дослідницького навчання. І педагоги Смологовицької гімназії абсолютно відповідають цим вимогам.

Освітній процес у закладі забезпечують 21 учитель та 2 вихователів

9 мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;

4 – «спеціаліст першої категорії»;

3– «спеціаліст другої категорії»;

6 – «спеціаліст»;

5- педагогічне звання «Старший вчитель»

У закладі працює медична сестра, бібліотекар.

Орієнтуючись на діяльнісний, проєктний, компетентнісний і інтегровані підходи розбудови змісту освіти, З метою підвищення ефективності організації освітнього процесу у 2022-2023 н.р. педагогічний колектив закладу працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризму»

. Розроблена модель діяльності методичної служби, спланована структура методичної роботи.

Координацію роботи педагогічних спільнот здійснював методичний кабінет закладу як осередок методичної та інноваційної діяльності (керівник Осиф Л.О.). У 2022-2023 н.р. активно проходили предметні тижні, методичні засідання, творчі звіти, діяльність педагогічних спільнот:

• Вчителів початкових класів (керівник Пензеник В.Ю.);

• Вчителів природничо-гуманітарного циклу (керівник Пинзеник В.І.);

• Класних керівників (керівник Котубей Я.А.).

Важливою ділянкою інноваційної роботи було проведення психолого-педагогічних семінарів, семінарів-практикумів та майстер-класів, коуч-тренінгів, які є формою поширення передового педагогічного досвіду.

Протягом 2022-2023 навчального року педагоги підвищували кваліфікацію шляхом неформальної освіти, проходження курсової перепідготовки при ЗІППО. Найпопулярнішими були освітні платформи для підвищення кваліфікації EdEra, Prometheus, На Урок, Всеосвіта.

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних працівників закладу, яка здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України. У наявності перспективне та поточне планування атестації педагогічних працівників, щорічне корегування перспективного й поточного планування. Плани атестації педагогічних кадрів виконуються. Своєчасно та якісно оформлюються відповідні документи (у наявності накази, протоколи, атестаційні листи, звітна документація).

У 2023 році проатестовано 4 педагогів. За результатами атестації:

- присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2 педагогам (Котубей Я.А. та Шкіря В.Ф.);

- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 2 педагогам (Янтолик Н.А. та Бровді М.А.);

- підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст 11 тарифного розряду» 1 педагогу (Пензеник В.І.);

На жаль, педагоги закладу не виявили бажання щодо проходження добровільної сертифікації.

У ході впровадження Державних стандартів освіти здійснювався психологічний супровід учасників освітнього процесу. З метою виявлення та здійснення корекції дезадаптаційних процесів учнів проведена діагностика у вересні-жовтні 2022 р., адміністрацією закладу були відвідані уроки, перевірялася шкільна документація. На основі результатів та висновків психолога закладу відбулися засідання, матеріали вивчені та узагальнені по закладу.

Проведено вивчення стану викладання навчальних предметів:

- історії України, фізичної культури, основ здоров’я, української мови та літератури, Я досліджую світ.

Матеріали за результатами перевірки узагальнені і обговорені на засіданнях методичних спільнот вчителів-предметників та педагогічних радах, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків виявлених під час перевірки, заплановані заходи щодо підвищення результативності роботи.

У 2022-2023 навчальному році на міські та обласні конкурси подавалися роботи учнів:

- Конкурс «Лист, малюнок, вірш до воїна» (учень 9 класу Штефаньо І.)

- Конкурс «Лист, малюнок, вірш до мами» (учень 7 класу Осиф І. та учень 8 класу Лендєл М.) Тут маємо 3 місце за лист (вчитель Котубей Я.А)

Експертиза матеріалів показала, що роботи відповідають вимогам щодо оформлення, характеризуються новизною і актуальністю тем, різноманітні за тематикою, відповідають нормативним документам, державним освітнім стандартам, мають високий рівень естетичного оформлення і практичного спрямування.

З метою активізації методичної роботи в 2022-2023 н.р. року були проведені засідання педагогічних рад:

- «Принцип дитиноцентризму (орієнтація на потреби дитини) у роботі сучасного закладу освіти».

«Компетентнісний підхід – основа освітнього процесу в Новій українській школі».

«Партнерська взаємодія школи і сім’ї, підтримка дитини в освітньому середовищі».

«Педагогічна діяльність працівників школи щодо організації різних форм конструктивної комунікації з батьками здобувачів освіти».

При організації освітнього процесу в умовах воєнного стану здійснювався психологічний супровід учасників освітнього процесу. Вчителями початкових класів проводилися мотиваційні п’ятихвилинні «ранкові зустрічі», загально-розвиваючі заняття; практичним психологом, вчителями-предметниками, для учнів усіх вікових категорій психологічні хвилинки.

Для проведення уроків та заходів педагоги використовували відеоінструменти синхронного режиму Google Meet, а також асинхронного – робота на платформах Googleclassroom, «НаУрок», «Мій клас», «Всеосвіта».

Адміністрацією закладу проводився моніторинг стану відвідування, підготовки учнів до навчальних занять, дотримання педагогами вимог Санітарного регламенту.

Удосконалення методичної роботи закладу шляхом впровадження ІКТ-технологій знаходять застосування в багатьох напрямах навчання, упроваджуються нові форми спілкування через соціальні мережі: фейсбук, інстаграм, вайбер, скайп, ZOOM.

Робота педагогічного колективу була спрямована на забезпечення виконання навчальних програм і вимог Державних стандартів освіти. Заклад на якісному рівні задовольняє запити учасників освітнього процесу.

Педагогічний колектив втілює Концепцію нової української школи. Створено відповідне освітнє середовище в 1-4 класах НУШ. Вчителі, які працюють в 1-4 класах, та адміністрація закладу пройшли відповідну професійну підготовку. Питання щодо результатів роботи початкової школи за новими освітніми стандартами розглядалося на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради. Впроваджується формувальне оцінювання навчальних досягнень здобувачів знань.

В умовах правового режиму воєнного стану здійснювалось впровадження Державного стандарту базової середньої освіти в 5 класі.

З метою якісного впровадження Державного стандарту базової середньої освіти проведено підготовку вчителів до роботи в 5 класі.

Новий Державний стандарт базової середньої освіти – матриця академічної свободи. Вчителі, які будуть працювати з 5 класом обирали модельні програми, підручники. Але в умовах військового стану надрукованих підручників немає тільки в електронному вигляді, 1 березня було отримано підручник з математики. Маємо надію що з цього навчального року підручники будуть. Забезпечено інформування педагогів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Всі вчителі, які викладатимуть у 5 класі, мають відповідні сертифікати. Організовано обговорення на педагогічній раді питання готовності закладу щодо впровадження Державного стандарту базової і середньої освіти з 1 вересня 2023 р.

Перспективи:

1. Використовувати сучасні ІТ-технології, оновити електронну базу для вивчення предметів у 5-9 класах.

2. Застосовувати технічні засоби та інші інструменти контролю за безпечним користуванням мережею Інтернет.

3. Проводити комплекс заходів, спрямованих на якісну організацію освітнього процесу з урахуванням оновлених навчальних програм.

4. Удосконалити методичну роботу закладу з підвищення професійної майстерності педагогів щодо організації дистанційного навчання, впровадження форм та методів роботи НУШ, сучасної системи оцінювання.

5. Активізувати роботу педагогів щодо створення власних освітніх ресурсів, відеоматеріалів, методичних розробок.

6. Систематично залучати педагогічних працівників до розробки локальних документів.

7. Мотивувати вчителів до добровільної сертифікації.

4. Створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей здобувачів освіти

Час диктує зовсім інші умови. Сьогодні з’явилися нові терміни «освітні втрати», спричинені обмеженим доступом до освітнього процесу окремих учнів у зв’язку із воєнними діями, втратами у навчальному часі (перебої з електропостачанням, інтернетом, перебуванням в укриттях тощо), змінами в психологічному стані здобувачів освіти.

Оскільки гостро стоїть питання недоотримання знань учнями через пандемію, війну, часті повітряні тривоги, відсутність електроенергії, інтернету та укриття, зникнення мотивації в учнів, невміння здобувачів освіти самостійно вчитися, здобувати знання хоч ресурс великий: кожен вчитель гімназії був готовий відвести час для навчання дітей, які знаходяться за кордоном, навчальні матеріали Всеукраїнської школи онлайн. Адже ключовим в сучасній школі є те, що вчитель повинен навчити дитину вчитися, здобувати знання впродовж життя.

Попри складні події, в яких перебуває наша країна колектив закладу використовував всі можливості для організації якісного навчання.

Аналізуючи стан успішності за минулий рік, бачимо, що учні 1-4 класів успішно пройшли формувальне оцінювання. Відповідно до характеристик результатів навчання серед 23 учнів 1-4-х класів мають досягнення за результатами груп компетентностей:

- високого рівня – 12 учнів;

- достатнього рівня – 8 учнів ;

- середнього па початкового рівня – 3 учнів

Серед учнів 5-9 класів закінчили навчальний рік на:

- високий рівень -4,

- достатній - 16,

- середній -2,

- початковий - 2.

Згідно наказів МОН України здобувачів освіти 4-х, 9 класів звільнено від проходження державної підсумкової атестації. Учні 9 класу одержали свідоцтва про здобуття базової середньої освіти. З них 1 учень свідоцтво з відзнакою.

Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» нагороджено 13 учнів здобувачів освіти 3-8-х класів, які мають високі досягнення з усіх предметів за 2022-2023 навчальний рік.

Класними керівниками, вчителями-предметниками в кінці навчального року проведені моніторинги знань учнів з навчальних предметів. При виявленні прогалин у знаннях учнів з будь-якої теми, ця тема обовязково буде включена для повторення і вивчення у наступному навчальному році.

Також вчителі організовували участь учнів у STEM-проектах. Одним з яких ми поділилися із вчителями великомолодьківської гімназії

Перспективи:

1. Впровадити систему оцінювання навчальних досягнень учнів з урахуванням компетентнісного підходу.

2. Заохочувати учнів апробувати різні моделі досягнення результату без ризику отримати негативну оцінку.

3. Сприяти підвищенню якості навчання через впровадження інноваційних педагогічних технологій, що передбачають розвиток творчих здібностей вихованців.

4. Формувати навички самоосвіти, самоконтролю та самооцінки учнів.

5. Підвищити рівень мотивації здобувачів освіти закладу як основу здобуття якісної освіти.

6. Продовжити роботу щодо впровадження STEM-освіти в закладі.

Стратегічна ціль: ЕФЕКТИВНИЙ ВНУТРІШНІЙ МОНІТОРИНГ.

Здійснення внутрішнього моніторингу для дослідження стану і результатів навчання здобувачів освіти здійснюється відповідно розробленого Положення про внутрішній моніторинг. Ефективність застосованих заходів регулярно оцінюється на всіх рівнях управління освітніми процесами.

Два рази на рік проводилися директорські діагностувальні роботи

Після закінчення І і ІІ семестру корегування семестрових балів не було, оскільки жодної заяви від учнів та їх батьків не було подано.

Стратегічна ціль: ВІДПОВІДАЛЬНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАВЧАННЯ.

Заклад освіти сприяє формуванню у здобувачів освіти відповідального ставлення до навчання, діє учнівське самоврядування. Учителі дають учням доручення, іноді делегують повноваження. Значна увага приділена профорієнтаційній роботі – головному мотиватору навчальної діяльності. Вчителі проводять інформаційно-просвітницьку роботу серед здобувачів знань, яка направлена на

 формування у людини установки на власну активність та самопізнання як основу професійного самовизначення та самоствердження (теми уроків «Основи здоров’я»);

 формування умінь аналізу різних видів професійної діяльності;

Основними напрямами профорієнтаційної роботи з учнями в гімназії є:

 професійна просвіта,

 професійне виховання,

 професійна діагностика

 професійна консультація учнів.

Провідна роль у цій роботі належить класним керівникам. Вони протягом тривалого часу спостерігають за учнями свого класу, вивчають їх індивідуальні особливості, інтереси, здібності й нахили, контактують з батьками, знають виховний потенціал кожної сім'ї. Це дає їм змогу організувати профорієнтаційну роботу на належному рівні. Серед форм такої роботи найефективнішими, що виконують класні керівники є:

 екскурсії, класні години, індивідуальні бесіди, що дає їм змогу спостерігати за розвитком у школярів професійних інтересів.

Педагогічний колектив забезпечив виконання таких заходів:

 Проведено виховні години, тренінги та інтерактивні заняття із елементами тренінгу для учнів 8-9 класів: «Вибір професії за тобою.»

 Проведено анкетування щодо професійного визначення здобувачів освіти.

Стратегічна ціль. НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ.

Стратегічна ціль. АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ.

Здобувачі знань та педагогічні працівники діють на засадах академічної доброчесності. Члени педагогічного колективу інформували учнів про необхідність дотримання норм академічної доброчесності під час проведення занять, у позаурочних заходах, за допомогою наочної інформації. На нараді при директору розглядалось питання: «Про стан використання дозволених навчальних програм, підручників в ході викладання навчальних дисциплін»

Здобувачі освіти залучались до заходів:

 Виховні години, інтерактивні заняття: «Академічна доброчесність»

3. ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стратегічна ціль: ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ – ЯКІСТЬ ОСВІТИ. ЗАДОВОЛЕННЯ ОСВІТНІХ ПОТРЕБ.

Головне завдання вчителя – забезпечити рівень навчальних досягнень і розвитку компетентностей на рівні Державних стандартів, безумовне виконання навчальних програм та планів. Основними умовами успішного досягнення базової компетентності учнями школи ми вважаємо:

Підвищення ефективності уроку як основної можливості діалогу учня та вчителя; розвиток системи позаурочних форм освітньої діяльності, зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер засвоєння змісту освіти.

Ріст професійної майстерності педагогічних кадрів; орієнтацію педагогів на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії.

Забезпечення принципів відкритості й комфортності освіти в усіх її аспектах; комплексний супровід педагогами освітнього та професійного вибору школярів.

Стратегічна ціль: РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НУШ.

Робота педагогічного колективу була спрямована на забезпечення виконання навчальних програм і вимог Державних стандартів освіти. Заклад на якісному рівні задовольняє запити учасників освітнього процесу.

Педагогічний колектив втілює Концепцію нової української школи. Створено відповідне освітнє середовище в 1-4 класах НУШ. Вчителі, які працюють в 1-4 класах, та адміністрація закладу пройшли відповідну професійну підготовку. Питання щодо результатів роботи початкової школи за новими освітніми стандартами розглядалося на нарадах при директору, засіданнях педагогічної ради. Впроваджується формувальне оцінювання навчальних досягнень здобувачів знань.

В умовах правового режиму воєнного стану здійснювалось впровадження Державного стандарту базової середньої освіти в 5 класі.

З метою якісного впровадження Державного стандарту базової середньої освіти проведено підготовку вчителів до роботи в 5 класі.

Новий Державний стандарт базової середньої освіти – матриця академічної свободи. Вчителі, які будуть працювати з 5 класом обирали модельні програми, підручники. Але в умовах військового стану надрукованих підручників немає тільки в електронному вигляді, 1 березня було отримано підручник з математики. Маємо надію що з цього навчального року підручники будуть. Забезпечено інформування педагогів про нові нормативні, інструктивно-методичні документи щодо впровадження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Всі вчителі, які викладатимуть у 5 класі, мають відповідні сертифікати. Організовано обговорення на педагогічній раді питання готовності закладу щодо впровадження Державного стандарту базової і середньої освіти з 1 вересня 2023 р.

Вчителі-предметники 5 класу перед початком навчального року на основі обраних модельних програм розроблятимуть календарні плани, які:

– ґрунтуються на визначених стандартом ціннісних орієнтирах;

– охоплюють формування наскрізних в усіх ключових компетентностях умінь

– передбачають реалізацію вимог до обов’язкових результатів навчання у відповідній (відповідних) освітній (освітніх) галузі (галузях);

– ураховують наступність між циклами навчання на рівнях початкової та базової середньої освіти;

– орієнтуються на компетентнісний потенціал відповідної галузі / галузей, що визначає здатність кожної освітньої галузі формувати всі ключові компетентності через розвиток умінь і ставлень та базові знання.

Вчителі-предметники 5 класу забезпечуватимуть успішний адаптаційний період:

– у перші місяці навчання зважати на вже сформовані у початковій школі наскрізні вміння і навички учнів;

– уникати авторитарного впливу на особистість дитини, встановлювати й підтримувати доброзичливі стосунки, довіру в спільній навчальній діяльності;

– ураховувати вікові та індивідуальні особливості розвитку й потреби кожного учня, особливості темпераменту та стиль сприйняття інформації,

– у перший місяць навчання учнів у 5-му класі більшість матеріалу на уроці орієнтуватися на повторення, дозування навчального навантаження та обсяг домашнього завдання, а також знижувати його до мінімуму на вихідні дні;

– використовувити додаткові сигнали, умовні позначення, сигнальні картки для привернення уваги та максимальної взаємодії учнів з учителем;

– налагоджувати емоційний контакт з усіма учасниками освітнього процесу, систематично взаємодіяти з батьками учнів.

Вчителі-предметники 5 класу забезпечують діяльнісний підхід у викладанні предметів:

– забезпечують розвиток учнями здатності самостійно отримувати та обробляти інформацію з навчальних питань;

– індивідуальний підхід до учнів;

– розвиток комунікативних навичок учнів;

– застосування творчого підходу у процесі здійснення педагогічної діяльності;

– самостійне здійснення алгоритму дій, спрямованих на отримання знань та вирішення поставлених перед ними навчальних завдань.

Стратегічна ціль: КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Забезпечено виконання перспективного плану атестації педагогічних працівників.

Відповідно перспективного плану атестації педагогічних працівників в 2022-2023 н.р. атестувалося 5 педагогічних працівників:

Пензеник В.М., Янтолик Н.А., Бровді М.А., Котубей Я.А., Шкіря В.Ф.

За наслідками атестації:

3 педагогічним працівникам підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційні категорії

2 встановлено першу кваліфікаційну категорію

В ході проведення атестації педагогічних працівників організовано вивчення системи роботи вчителів, які атестуються. Під час вивчення системи роботи вчителів проаналізовано такі напрями роботи:

1.Виконання вчителем статуту школи та правил внутрішнього трудового розпорядку

2.Стан календарного планування:

 відповідність планування вимогам навчальних програм;

 доцільність розподілу тем за тематичними оцінюваннями;

 передбачення форм проведення тематичних оцінювань;

 наявність у плануванні власного елемента новизни;

 стан поурочного планування, його якість і систематичність;

 планування позакласної роботи з предмета;

 якість планування виховної роботи.

3.Виконання вчителем навчальних програм:

 зіставлення календарних планів із записами у класних журналах, зошитах, щоденниках учнів;

 стан виконання графічних, контрольних, практичних, лабораторних робіт, робіт з розвитку зв’язного мовлення, творчих робіт тощо

4.Стан ведення учнівських зошитів:

 періодичність і якість перевірки зошитів, організація роботи над помилками;

 система письмових робіт, питома вага самостійних і творчих робіт;

 співвідношення об’єму виконаних робіт у класі та вдома;

 відзначення кращих учнівських зошитів;

5.Ведення класних журналів

Стратегічна ціль:ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.

Педагогічні працівники постійно підвищують свій професійний рівень, використовуючи різноманітні форми підвищення кваліфікації, передачі педагогічного досвіду, а також самоосвіту. Педагогічні працівники впроваджують нові форми і методи роботи в педагогічній діяльності.

 Здобуття мережевої освіти;

 Підвищення кваліфікації у онлайн режимі;

 Використання під час уроків електронних засобів навчання;

 Створення тестів, дидактичних матеріалів для уроку.

Педагогічні працівники розробляють календарно-тематичне планування на засадах компетентнісного підходу, розробляють завдання на виявлення компетентностей, оцінюють набуті компетентності.

Педагогічні працівники здійснюють особисто-орієнтований підхід в навчальній діяльності, що ґрунтується на партнерських відносинах учасників освітнього процесу.

Одним з пріоритетів методичної роботи є якісне підвищення фахової майстерності педагогічних працівників, їх безперервне самовдосконалення, розвиток професійної компетентності та педагогічної культури, відповідно до сучасних вимог, реалізація Річного плану підвищення кваліфікації вчителів на 2022 рік. Річний план підвищення кваліфікації за кошти державного бюджету виконано на 100%, педагогічна рада визнала результати підвищення кваліфікації, яке вчителі проходили на он-лайн заходах відповідно поданих клопотань та на підставі звітів про проходження кваліфікації та документів, що засвідчують проходження підвищення кваліфікації.

З 2023 року підвищення кваліфікації відбувається за власний рахунок. Всі вчителі закладу проходять підвищення кваліфікації відповідно до графіка ЗІППО.

4. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

Стратегічна ціль: ДОВІРА ДО ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Керівництво закладу планує та здійснює заходи щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання у співпраці з засновником.

Управлінська діяльність забезпечує реалізацію політики академічної доброчесності.

В 2022-2023 н.р. виховна робота в школі здійснювалась відповідно листа МОН України від від 10 серпня 2022 р., № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022-2023 н.р.». Відповідно Концепції нової української школи виховання є невід’ємною складовою освітнього процесу, є наскрізним процесом, охоплює усі сфери шкільного життя і має ґрунтуватися на цінностях. Особлива роль в організації виховної діяльності в закладі освіти належить заступнику з навчально-виховної роботи, педагогу-організатору та класним керівникам та вихователям дошкільного відділення.

Основними напрямками виховної роботи в умовах правового режиму воєнного стану були:

 права дитини;

 національно-патріотичне виховання;

 протидія булінгу;

 запобігання домашньому насильству;

 запобігання та протидія торгівлі людьми;

 профілактика шкідливих звичок та девіантної поведінки;

 сприяння розвитку учнівського самоврядування;

 психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час війни;

 безпека життя.

Незважаючи на воєнні загрози, карантинні обмеження, педагогічний колектив використовує змішані форми виховної роботи з дітьми.

Активно працює у школі педагогічна спільнота класних керівників. Протягом року всі класні керівники та вихователі брали активну участь у роботі педагогічної спільноти: проводили виховні заходи, розглядали актуальні проблеми виховання здобувачів освіти.

Правове виховання. Відповідно до Закону України «Про освіту» в Україні створюються рівні умови доступу до освіти, до всіх форм здобуття освіти. Це особливо актуально в умовах режиму воєнного стану.

Упродовж 2022-2023 навчального року адміністрацією здійснювались організаційні заходи щодо профілактики правопорушень, організації правовиховної роботи.

У закладі освіти здійснювались організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та запобігання бездоглядності серед неповнолітніх.

На сайті гімназії постійно висвітлюється інформація щодо заходів з правового та превентивного виховання учнів.

Національно-патріотичне виховання.

Наказом МОН України від 06.06.2022 №527 затверджено Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року. Відповідно Концепції розроблено заходи з національно-патріотичного виховання в закладі освіти на 2021-2025 рр.

Відповідно ст. 10 Конституції України, Законів України «Про освіту», у 2022 - 2023 навчальному році в закладі освіти реалізовувалися практичні заходи щодо впровадження мовного законодавства, закріплення статусу української мови як державної. у школі систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства. Освітній процес здійснювався державною мовою.

Виховні плани роботи класних керівників передбачали діяльнісний підхід у вихованні здобувачів освіти в умовах війни:

 проводили заходи національно-патріотичної спрямованості;

 займалися волонтерською діяльністю;

 влаштовували акції пам'яті;

 проводили години спілкування, присвячені війні рф проти України.

Традиційно відзначаються День української писемності та мови, Міжнародний день української мови, День Соборності, День героїв Небесної сотні. Здобувачі освіти та педагогічні працівники брали участь у заходах.

Основними заходами жовтня стало відзначення Дня захисника і захисниць України, День українського козацтва.

Протидія булінгу та домашнього насильства. Відповідно до статті 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту» виховний процес є невід’ємною складовою освітнього процесу і має ґрунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях українського народу.

Протягом навчального року проводилась профілактична робота з попередження насильства. Зокрема, це стосувалося таких його проявів, як булінг, мобінг, кібербулінг та ін. Були проведені такі заходи: «Попередження насильства серед учнівської молоді», «Профілактика домашнього насильства», «Попередження булінгу та як захистити себе?», «Як уникнути мобінгу та кібербулінгу».

Запобігання та протидія торгівлі людьми

Педагогічний колектив впроваджує в освітній процес заходи щодо підвищення рівня обізнаності здобувачів освітніх послуг та їх батьків з питань протидії торгівлі дітьми.

В гімназії проводились такі заходи:

- висвітлювалось законодавство у сфері протидії торгівлі людьми на сайті закладу освіти;

- оновлювались інформаційні матеріали у школі матеріалами з питань протидії торгівлі людьми;

- підвищувався рівень обізнаності здобувачів освіти та педагогічних працівників щодо сучасних проявів торгівлі людьми;

- проводились інформаційно-просвітницькі та профілактичні заходи з протидії торгівлі людьми серед учнівської молоді, такі як, «Профілактика торгівлі людьми», «Великі права маленької дитини», «Як не стати жертвою работоргівлі», «Порушення прав дітей: експлуатація та торгівля» та заходи з безпечного поводження в інтернеті та профілактика уникнення проявів торгівлі людьми«Моя безпека в інтернеті-моя суперсила» для учнів початкових класів,

«Моя безпека в інтернеті» для 5-9 класів.

Профілактика шкідливих звичок та девіантної поведінки

Профілактика девіантної поведінки є важливим чинником який впливає на формування здорової та повноцінної особистості. Педагогічний колектив гімназії своєчасно проводить превенцію щодо попередження девіантної поведінки, акцентуючи свою увагу на адективній поведінці, про формування навичок здорового способу життя серед учнівської молоді, учнів початкових класів та вихованців дошкільного відділення.

Протягом 2022-2023 навчального року були проведені такі інтерактивні заняття з елементами тренінгу, виховні години, бесіди, як:

«Подорож країною Здоровляндією» для учнів 1-4 клас вихованців дошкільного відділення;

«Здоровий спосіб життя-це корисно та круто!» для учнів 1-4 класів;

«Профілактика психоактивних речовин»,«Профілактика шкідливих звичок серед учнівської молоді», «Профілактика вживання алкоголю, тютюнових, наркотичних виробів», «Профілактика алкоголізму і наркоманії у підлітковому віці», для учнів 6-9 класів.

Учні 7-9 класів взяли участь у фестивалі «Молодь обирає здоров’я» де серед шкіл Іршавської ТГ вибороли 4 місце.

Сприяння розвитку учнівського самоврядування.

Робота учнівського самоврядування є невід’ємною ланкою розвитку талановитої молоді, залучення їх до масових заходів, інформаційних хвилинок, мастер класів, квестів протягом навчального року.

В гімназії учнівське самоврядування працювало під керівництвом педагога-організатора, долучалися до конкурсів, благодійних акцій , участі у круглих столах організованих Центром позашкільної освіти.

Сімейне виховання

Головною метою родини є функція виховання людини і громадянина. Головний сенс і мета сімейного життя- виховання дітей. Виховання, якщо воно бажає щастя дитині, повино виховувати її не для щастя, а приготувати до праці життя. Регулювання батьківської відповідальності за виховання є актуальним в сучасних умовах і ці питання унормовані в нормативно-правових актах України щодо прав, обов’язків та відповідальності батьків за виховання дітей. Питання батьківської відповідальності за виконання своїх обов’язків щодо забезпечення права дитини на повну загальну середню освіту своєчасно обговорювалося з батьками. Одним із пріоритетів НУШ є партнерська взаємодія батьківської і педагогічної спільноти.

Батьки здобувачів освіти залучені до різноманітних заходів, благодійних акцій, батьківських зборів, екскурсій, профорієнтаційної роботи, відвідання мастер класів та активної участі в навчально-виховному процесі гімназії.

Класні керівники в роботі надавали перевагу груповим та індивідуальним формам роботи з батьками (бесіди, індивідуальне спілкування, батьківські збори);

Батьки своєчасно інформуються про успіхи та досягнення учнів, оголошуються подяки за активну участь у житті класу, школи та за зразкове виконання своїх батьківських обов’язків.

Психологічна підтримка здобувачів освіти

На виконання наказу від 29 березня 2022 року «Про забезпечення заходів з психологічної підтримки здобувачів освіти в умовах воєнного часу», з огляду на існуючу загрозу психічному здоров’ю учасників освітнього процесу внаслідок збройної агресії російської федерації, на нараді при директору педагогічним колективом розглянуто механізм впровадження в роботу закладу освіти «Методичних рекомендацій для педагогічних працівників, практичного психолога, соціального педагога «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій». Педагогічні працівники мали можливість пройти навчання «Психологічна підтримка педагогічних працівників» в квітні 2023 року.

Вибухонебезпека

Враховуючи Додаток 1 до листа МОН від 17.03.2022 № 1/3485-22 Методичні рекомендації «Про проведення бесід з учнями закладу освіти з питань уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами», Лист МОН України № 1/4428-22 від 25.04.2022 з метою попередження враження мінами та вибухонебезпечними предметами учасників освітнього процесу, було розроблено і затверджено алгоритм дій працівників закладу у випадку виявлення вибухонебезпечного предмету та вживаються інформаційно-просвітницькі заходи:

 посилено пропускний режиму при вході в навчальний заклад,

завгоспом щоденно проводяться обходи території закладу і періодична перевірка навчальних приміщень на предмет своєчасного виявлення вибухових пристроїв або підозрілих предметів;

 проведено спільний із працівниками цивільного захисту, правоохоронних органів інструктажів і практичних занять з питань дій у разі загрози або виникнення надзвичайних подій;

 проведення бесід класними керівниками з просвіти учасників освітнього процесу в гімназії щодо питань мінної небезпеки і вибухонебезпечних предметів та дій в надзвичайних ситуаціях;

 постійне оновлення на сайті пам’ятки про поводження з підозрілими вибухонебезпечними предметами.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ НА 2023-2024 Н.Р.:

В закладі є журнал обліку звернень громадян. Активно діє сайт гімназії для висвітлення освітнього процес та зворотнього зв’язку з громадськістю. Створена рада закладу, батьківський комітет, які підтримують і намагаються допомогати у розвитку матеріально-технічної бази школи.

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються незмінними завдання:

1. ЗА НАПРЯМКОМ «ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ»:

1.Забезпечити систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу.

2. ЗА НАПРЯМКОМ «СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗНАНЬ»:

1. Розроблення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів при використанні інших, крім класно-урочної, форм організації освітнього процесу та форм роботи з учнями: дистанційного, змішаного, кооперативного (групового) навчання;

2.Обов’язкове оприлюднення критеріїв оцінювання; спільне з учнями розроблення критеріїв;

3.Впровадження самооцінювання і взаємооцінювання учнів; отримання постійного зворотного зв’язку від учнів у процесі оцінювання;

4.Використання учнівського портфоліо як способу оцінювання результатів навчання учнів;

6.Розвивати критичне мислення учнів.

7. Урізноманітнювати форми роботи використання вчителями для впровадженняформувального оцінювання в освітньомупроцесі

8.Забезпечити розвиток відповідального ставлення до навчання шляхом:

- активізації участі учнів в організації своєї навчальної діяльності;

- наявності чітких критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів;

- зосередженні освітнього процесу на оволодіння учнями ключовими компетентностями, а не на відтворенні інформації;

- можливість вибору учнями власної освітньої траєкторії;

- заохочення і позитивного оцінювання роботи учня;

- надання конструктивного зворотного зв’язку на роботи учнів, їхні результати навчання

3. ЗА НАПРЯМОМ «ОЦІНЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ»:

Педагогічним працівникам забезпечити реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освіти шляхом виконання навчальних програм відповідно Державних стандартів;

3.1. Вчителям під час проведення навчальних занять здійснювати наскрізний процес виховання, поєднувати виховний процес із формуванням ключових компетентностей та наскрізнихуміньучнів,акцентувати увагу на

Повагу гідності, прав і свобод людини.

Морально-етичне виховання.

Розвиток громадянської свідомості та відповідальності.

Розвиток навичок критичного мислення.

Розвиток навичок співпраці та командної роботи.

Формуванняздорового та екологічного способу життя.

3.2.Створювати умови особистісно орієнтованого навчання:

- відмова від орієнтації освітнього процесу на пересічного школяра;

- обов’язкове максимально можливе врахування інтересів кожної дитини;

- підхід до дитини як до особистості;

- забезпеченнясвободи і прав дитини в усіх проявах її діяльності;

-урахування вікових, індивідуальних та психофізичних особливостей дитини, її життєвого досвіду;

- забезпечення можливості учню вільно висловлювати свою думку;

- забезпечення партнерських стосунків між вчителем і дитиною.

3.4. Неухильно дотримуватись принципів академічної доброчесності та власним прикладом демонструвати важливість дотримання норм академічної доброчесності у педагогічній діяльності (посилання на джерела, які використовуються в роботі, справедливе оцінювання навчальних досягнень учнів, підбір завдань, які відповідають віковим можливостям учнів).

3.5. Інформувати учнів про необхідність дотримання академічної доброчесності: під час проведення навчальних занять, у позаурочних заходах, за допомогою наочної інформації (наголошувати на дотриманні таких якостей, як старанність, самостійність у навчанні, відповідальність за свої рішення, чесність здобуття оцінок тощо).

3.6. Інформувати батьків про необхідність дотримання академічної доброчесності (скажімо, придбання дітям збірників готових домашніх завдань, виконання за дітей домашніх завдань, практичних робіт є безпосереднім порушенням принципів академічної доброчесності).

3.7. Спрямовуватизмістзавданьпід час проведеннянавчальних занять на творчу та аналітичну роботу учнів, ставитипроблемніпитання, на якінемаєготовоївідповіді в підручникучиіншихджерелах.

3.8. Педпрацівникам створювати та розміщувати на освітніх сайтах власні розробки, публікації; створити власне електронне порт фоліо.

3.9.Вдосконалювати професійні компетентності для роботи в умовах дистанційного та змішаного навчання;

3.10. Враховувати під час атестації та моніторингів педагогічної діяльності педагогічних працівників відповідність професійному стандарту вчителя.

4. ЗА НАПРЯМОМ «УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ»:

4.1. Забезпечити реалізацію Стратегії розвитку закладу освіти на 2023-2024 н.р.

4.2.Разом із засновником забезпечити оновлення та зміцнення навчально-матеріальної бази згідно Стратегії.

4.3.Управлінські рішення приймати з урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу. Посилити залучення всіх учасників освітнього процесу до розроблення внутрішніх документів, планів, заходів.

4.4. З метою забезпечення інформаційної відкритості закладу освіти, оновити сайт закладу освіти. Забезпечувати своєчасність розміщення інформації.

Наявні результати і здобутки з управління закладом – це не лише моя особиста заслуга, це кропітка, творча, наполеглива, самовіддана праця заступників директора з НВР, педагогічного колективу та кожного члена трудового колективу, батьків та громадськості. За це всім хочу висловити щиру вдячність.

Бажаю усім Вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, творчих здобутків, реалізації планів, життя без тривог і, найголовніше – миру! Ми обов’язково ПЕРЕМОЖЕМО! ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА !

/Files/images/1.gif ЗВІТ ДИРЕКТОРА 2021

У Смологовицькій гімназії відбувся звіт директора Пензеник Марії Михайлівни за 2020-2021н.р. На зустрічі були присутні: члени батьківського самоврядування, педагоги, технічний персонал, здобувачі освіти.

У своєму виступі директор гімназії всебічно розкрила питання щодо організації роботи навчального закладу як освітньої спільноти, яка не тільки навчає і виховує дітей, а й сприяє розвитку партнерських стосунків з учнями, батьками учнів і громадськістю. Проаналізувала діяльність Смологовицької гімназії, відзначила професійне зростання педагогічного колективу, досягнення учнів, створення безпечного, комфортного, здорового освітнього середовища, а також подякувала батькам, педагогам, працівникам школи за спільну партнерську роботу. Директор в своєму виступі зупинилася на тих складнощах, які характеризували організацією навчально-виховного процесу в цьому навчальному році, та зазначила, що, гімназія свої завдання в 2020-2021 навчальному році виконала. Також розповіла про стратегію роботи закладу освіти по створенню позитивного іміджу, дала оцінку діяльності закладу у навчальній роботі, ознайомила громаду із результатами моніторингу знань учнів.

В обговоренні взяли участь батьки та педагоги. Із оцінкою діяльності директора гімназії виступили: заступник директора з навчально-виховної роботи Лендєл Ганна Василівна, голова профспілкової ради Пензеник Мар’яна Михайлівна, заступник директора з господарської частини Котубей Лариса Іванівна, вчителі гімназії Савко Наталія Іванівна та Шкіря Софія Михайлівна.

Після закінчення обговорення відбулося голосування про оцінку діяльності директора Смологовицької гімназії за 2020-2021 навчальний рік. За результатами таємного голосування робота директора гімназії Пензеник Марії Михайлівни у 2020-2021 навчальному році одноголосно визнана на високому рівні.

/Files/images/202797144_259651315923642_6768043073370147269_n.jpg /Files/images/202800682_259654275923346_8606920935864401896_n.jpg /Files/images/202997915_259654605923313_7997660407747289802_n.jpg /Files/images/203004614_259652485923525_1861851244688027875_n.jpg /Files/images/204213913_259652472590193_5070887204055649547_n.jpg /Files/images/205385745_259654252590015_5452183519312443779_n.jpg /Files/images/205041400_259654575923316_2607212728646443738_n.jpg /Files/images/205712569_259653349256772_8807186526876414533_n.jpg

/Files/images/hello_html_m743dbfca.gif

/Files/images/24052018.jpg

Звіт директора НВК 2019-2020 н/р

14 червня в приміщенні нашого освітнього закладу відбувся звіт директора Марії Михайлівни Пензеник про результати роботи КЗ НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок за 2018-2019 навчальний рік.

Марія Михайлівна виклала розширений аналіз роботи НВК в презентаційному матеріалі за пунктами:
1. Загальна інформація про НВК
2. Матеріально-технічна база освітнього закладу
3. Кадрове забезпечення
4. Атестація та курсова перепідготовка педагогічних працівників
5. Забезпечення мікрорайону освітніми послугами
6. Організація роботи з обдарованими учнями
6.1. Участь учнів у різному рівні конкурсах
6.2. Робота шкільних гуртків та гуртків позашкільної освіти при НВК
6.3. Участь учнів у МАН
7. Аналіз освітньої діяльності учнів за 2018-2019 навчальний рік. Аналіз результатів ДПА в 4-х та 9-му класах
8. Впровадження ІКТ в освітній процес
9. Методична робота в НВК
9.1. Робота методичних об’єднань освітнього закладу
9.2. Робота методичної ради НВК
10. Робота учнівського лісництва «Дубок»
11. Робота соціальної служби НВК
12. Робота психологічної служби НВК
13. Робота шкільної бібліотеки
14. Співпраця з батьками. Виховна робота
15. Робота шкільної їдальні
16. Робота дитячого садочка «Лісовичок». Наступність дошкільної та загальної середньої освіти
17. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності в НВК
18. Фінансово-господарська діяльність освітнього закладу
19. Благодійна діяльність працівників та учнів НВК протягом року. Участь у благодійних акціях
20. Управлінська діяльність
21. Відвідування учнями школи
22. Основні проблеми діяльності НВК та шляхи їх вирішення

Після доповіді Марії Михайлівни, працівники НВК висловили свою точку зору відносно роботи директора. Всі виступаючі підтримали керівника установи та побажали аналогічних здобутків у новому навчальному році. Цілковиту підтримку директору підтвердило таємне голосування.

Пострегламентна робота щодо звіту була ще приємніша. На ній виступили гості, які були присутні на щорічному звіті директора. Головний спеціаліст відділу освіти Іршавської РДА Андрій Андрійович Андрішко висловив глибоке задоволення від результатів роботи Марії Михайлівни зокрема та НВК загалом. Андрій Андрійович відмітив відмінні результати роботи освітнього закладу, високі досягнення у навчанні та вихованні учнів, участь наших діток у різноманітних конкурсах, заходах районного рівня, високі результати в МАН, учнівському лісництві тощо. Андрій Андрійович відмітив побажав закладу залишатися на тому ж рівні. На завершення виступу Андрій Андрійович нагородив вчителя іноземних мов Наталію Іванівну Савко та вчителя початкових класів Віту Михайлівну Лендєл грамотами відділу освіти Іршавської РДА!!!
На завершення заходу виступив Чорнопотіцький сільський голова Юрій Іванович Бабинець, який висловив задоволення результатами роботи директора та НВК загалом. Юрій Іванович відмітив тісну співпрацю із нашим закладом освіти та побажав тримати планочку на високому рівні.
Гості відмітили, що моніторинг роботи нашого закладу освіти проводиться дистанційно через офіційний сайті та за сторінки НВК в мережі фейсбук. Гості відмітили інтенсивну роботу школи в усіх напрямках…!!! Звіт директора, результати таємного голосування та схвальні відгуки Андрія Андрійовича та Юрій Івановича дозволяють бути задоволеними від функціонування школи та з оптимізмом дивитися вперед.

Працівники НВК вітають директора НВК Марію Михайлівну з відмінною роботою на посаді!!! Бажаємо Вам здоров’ячка, злагоди, миру, довгих років життя та продовжувати успішно нести нелегку ношу управління нашим освітнім закладом! Дякуємо за Ваші вчасні та доречні поради!!! Успіхів у всіх починаннях!!!

НАШІ ВЧИТЕЛІ НАЙКРАЩІ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
З БОГОМ ТІЛЬКИ ВПЕРЕД!!!

/Files/images/64358049_847154915649931_1879779156779073536_n.jpg

/Files/images/61722838_847155238983232_5326956063583371264_n.jpg /Files/images/64263630_847154968983259_7921570576173367296_n.jpg /Files/images/62452719_847155482316541_7485613833508093952_n.jpg /Files/images/62458761_847156295649793_2795947070299570176_n.jpg /Files/images/62490180_847155945649828_1452869706888249344_n.jpg /Files/images/62490627_847155568983199_1424018156703186944_n.jpg /Files/images/62493596_847156052316484_5452126662017679360_n.jpg /Files/images/62563737_847156225649800_4817024981760212992_n.jpg /Files/images/64216391_847156125649810_3816903939505258496_n.jpg

/Files/images/62360290_847155192316570_2648962960034103296_n.jpg /Files/images/63559129_847155022316587_4139560364025053184_n.jpg /Files/images/64688227_847155095649913_2880902640105947136_n.jpg

/Files/images/16.gif

/Files/images/01882.jpg

/Files/images/1.gif Звіт директора КЗ НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок. 2017/2018 навчальний рік ДОПОВІДЬ ЗАВАНТАЖИТИ

/Files/images/21.gif

Кiлькiсть переглядiв: 1720

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.