Методична рада школи

Положення про методичну раду

Смологовицької гімназії

/Files/images/21.gif

2021/2022 навчальний рік

/Files/images/1.gif Положення про методичну раду гімназії

/Files/images/1.gif Положення про методичний кабінет

/Files/images/1.gif Структура методичної ради

/Files/images/1.gif Склад методичної ради

/Files/images/1.gif План засідань методичної ради гімназії

/Files/images/1.gif Протокол №1

2020/2021 навчальний рік

/Files/images/1.gif Положення про методичну раду школи

/Files/images/1.gif Положення про методичний кабінет

/Files/images/1.gif Структура методичної ради

/Files/images/1.gif Склад методичної ради

/Files/images/1.gif НАКАЗ ПРО АТЕСТАЦІЮ 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

/Files/images/1.gif Протокол №1

/Files/images/21.gif

2019/2020 навчальний рік

Методична рада створюється з метою координації діяльності всіх структурних підрозділів методичної служби школи.

Присутніх- 8 чол.

Відсутніх-

Порядок денний

1. Робота з обдарованими дітьми

2. Аналіз результатів шкільного етапу предметних олімпіад. Обговорення і затвердження списків учнів (переможців) для участі у районних олімпіадах з базових дисциплін

3. Участь вчителів школи у щорічних конкурсах

4. Про хід атестації педагогічними працівниками школи

5. Курсова перепідготовка вчителів

6. Взаємовідвідування уроків. Презентації вчителів школи

7. Підготовка до участі учнів школи у ІІ турі шкільних олімпіад

1. Слухали:Сухан О.М., яка виступила із доповіддю з особливостей роботи з обдарованими дітьми.

Виступили: Савко Н.І., яка запропонувала розширити форми та методи роботи з обдарованими учнями 8-9 класів включити їх до різних видів позакласної, позашкільної діяльності та їх участі в заходах різного рівня (олімпіадах, тематичних круглих столах МАН тощо).

Ухвалили: розширити форми та методи роботи з обдарованими учнями 8-9 класів шляхом урізноманітнення участі їх в позакласній, позашкільній діяльності та їх участі в заходах різного рівня (олімпіадах, тематичних круглих столах МАН тощо).

2. Слухали: Глебу Я.Ф., який проаналізував результати шкільного етапу предметних олімпіад та виокремив учнів за результатами шкільних олімпіад для участі переможців у районних олімпіадах із базових дисциплін:

- української мови та літератури (Пензеник Ангеліна, учениця 7 класу);

- географії (Лендєл Ганна, учениця 8 класу);

- історії (Мочарко Руслан, учень 9 класу);

- біології (Лендєл Ганна, учениця 8 класу).

Виступили: Бідзіля М.М., Лендєл Г.В., які запропонували визнати успішним проведення шкільного етапу олімпіад та підтримали виступаючого по запропонованих учнях для участі у районному етапі олімпіад з базових дисциплін.

Ухвалили: визнати проведення шкільного етапу олімпіад на задовільному рівні та затвердити перелік учнів для участі у районному етапі олімпіад з базових дисциплін.

3. Слухали: Савко Н.І., з питання участі учителів школи у щорічних конкурсах. Наталія Іванівна висвітлила результати участі вчителя початкових класів Пензеник Мар’яни Михайлівни у районному етапі щорічного конкурсу «Вчитель року - 2020» у номінації «Початкове навчання».

Виступили: Шкіря С.М., Сухан О.М., які запропонували визнати успішним участь Мар’яни Михайлівни Пензеник у районному етапі конкурсу «Вчитель року - 2020» у номінації «Початкове навчання». Вчителі запропонували активніше брати участь молодим учителям школи у різних конкурсах районного та обласного значення.

Ухвалили: визнати успішним участь Мар’яни Михайлівни Пензеник у районному етапі конкурсу «Вчитель року - 2020» у номінації «Початкове навчання». Вчителям НВК активніше брати участь у щорічних конкурсах на районному та обласному рівнях.

4. Слухали: Глебу Я.Ф., про хід атестації педагогічних працівників школи.

Виступили: Савко Н.І., Пензеник В.Ю., які запропонували визнати хід атестації педагогічних працівників задовільним та запропонували допомагати в роботі молодим педагогічним працівникам, які атестуються.

Ухвалили: визнати хід атестації педагогічних працівників задовільним, ширше допомагати молодим педагогічним працівникам школи, які атестуються.

5. Слухали: Глебу Я.Ф., з питання курсової перепідготовки вчителів школи.

Виступили: Сухан О.М., яка запропонувала ухвалити задовільним проходження курсової перепідготовки учителями школи, яка відбувається згідно графіку.

Ухвалили: визнати задовільним проходження курсової перепідготовки учителями школи.

6. Слухали: Бідзілю М.М., щодо взаємовідвідування учителями школи уроків та презентації (портфоліо) учителів школи.

Виступили: Пензеник М.Ю., Савко Н.І., які запропонували ухвалити взаємовідвідування уроків вчителями школи задовільним та запропонували активніше відвідувати уроки молодими спеціалістами.

Ухвалили: визнати задовільним стан взаємовідвідування уроків учителями школи та активніше відвідувати уроки молодими учителями школи.

7. Слухали: Сухан О.М., Пинзеник М.Ю., Савко Н.І., які висвітлили напрацьовані методики щодо підготовки учнів школи у ІІ районному етапі шкільних олімпіад.

Виступили: Лендєл Г.В., Глеба Я.Ф., які запропонували ухвалити та використовувати запропоновані методики, щодо підготовки учнів до районного етапу олімпіад з різних предметів.

Ухвалили: використовувати запропоновані методики при підготовці учнів до проведення районного етапу шкільних олімпіад.

Голова МР /Я.Ф. Глеба/

Секретар /М.Ю. Пинзеник/

Рада є колективним суспільним органом, поєднує на добровільній основі співробітників загальноосвітньої школи.

Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи школи.

Методична рада у своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями Уряду України, органів керування освітою всіх рівнів щодо питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної й проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і локальними правовими актами школи.

Завдання й основні напрямки діяльності ради

Методична рада створюється для рішення таких завдань, покладених на навчальний заклад:

¨ координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів методичної служби школи, спрямованої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;

¨ розробка основних напрямів методичної роботи, формування мети й завдань методичної служби НВК;

¨ забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних, науково-методичних і дидактичних матеріалів;

¨ організація дослідно-пошукової, інноваційної й проектно-дослідницької діяльності в школі, спрямованої на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;

¨ організація консультації для педагогів школи щодо проблем удосконалювання професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного й матеріально-технічного забезпечення;

¨ розробка заходів щодо узагальнення й поширення педагогічного досвіду вчителів;

¨ участь в атестації педагогічних працівників;

¨ впровадження до навчального процесу сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів, програмного забезпечення навчальних предметів, комп’ютерної програми «Курс. Школа», «Мої знання».

Основні напрямки діяльності методичної ради:

­ аналіз результатів освітньої діяльності за навчальними предметами ін варіативної та варіативної складової навчального плану;

­ обговорення навчально-методичних посібників і дидактичних матеріалів за предметами;

­ підготовка й обговорення доповідей з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації й кваліфікаційного розряду вчителів;

­ обговорення доповідей за методикою викладу принципових питань програми, обговорення й затвердження календарно-тематичних планів;

­ розгляд питань організації, керівництва й контролю дослідницькою роботою учнів;

­ організація роботи щодо пошуку й впровадження нових інноваційних технологій навчання;

­ удосконалювання матеріально-технічної бази;

­ взаємні відвідування занять як усередині методичного об’єднання, так і між учителями різних методичних об’єднань із метою обміну досвідом і вдосконалювання методики викладання навчальних предметів;

­ вивчення досвіду роботи РМО і обмін досвідом цієї роботи;

­ розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань за предметами.

Організація роботи ради

До складу ради входять голови МО: початкових класів (Лендєл Г.В.), , класних керівників (Пензеник В.Ю.), природничо-гуманітарного напрямку (Савко Н.В.), вчителі предметники (Сухан О.М., Бідзіля М.М., Шкіря С.М., Пинзеник М.Ю.). Очолює методичну раду заступник директора НВК з НВР Глеба Я.Ф. Склад ради затверджується наказом директора школи.

План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором школи й затверджується на засіданні педагогічної ради. Періодичність засідань ради - 4-5 разів на рік. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради зобов’язаний попередити членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради. При розгляді питань, що торкаються інших напрямів освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних посадових осіб. За кожним обговорюваним на засіданні питанням ухвалюються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.

Права методичної ради

Методична рада має право:

o підготовлювати пропозиції й рекомендувати вчителів на підвищення кваліфікаційної категорії та розряду;

o висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в школі;

o порушувати питання про публікацію матеріалів щодо передового педагогічного досвіду, накопиченого в методичних об'єднаннях;

o рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;

o висувати вчителів для участі в конкурсах «Учитель року», «Урок року» і «Класний керівник».

Контроль за діяльністю методичної ради

У своїй діяльності рада підзвітна педагогічній раді школи. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором навчально-виховного комплексу відповідно до планів методичної роботи й внутрішньошкільного контролю.

Положення про методичний кабінет

Методичний кабінет – творча лабораторія закладу, це умовна назва його діяльності щодо організації безперервної освіти та спілкування педагогічних працівників, постійного пошуку й використання старих і нових джерел, що живлять творчий потенціал педагога.

Методичний кабінет:

· створює умови для самостійної, індивідуальної роботи педагогічних працівників шляхом забезпечення їх необхідною науково-методичною літературою;

· організовує консультації з питань психології, педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів;

· займається організацією та періодично проводить виставки навчальної літератури, забезпечує педагогічних працівників необхідною інформацією;

· бере участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів: педагогічних читань, виставок, творчих звітів, практичних семінарів, конференцій тощо;

· організовує наставництво, страхування молодих вчителів;

· сприяє участі педагогічних працівників у методичній та експериментальній роботі;

· сприяє впровадженню в практику вчителів передового педагогічного досвіду, досягнень сучасної наукита освітніх технологій;

· здійснює оцінювання фахового рівня вчителів;

· бере участь в атестації вчителів;

· здійснює координацію діяльності з міськметодкабінетом, обласним інститутом післядипломної освіти.

Новий напрямок діяльності методичного кабінету закладу – робота з учнями.

Використання інформаційних фондів кабінету, консультації, спільне моделювання уроків, конкурс « Учитель року» та інші заходи планування методичною роботою кабінету.

Метою роботиметодичного кабінету є створення умов для розвитку творчого потенціалу учителів і учнів.

Завдання методичного кабінету:

1. Підвищувати рівень мотивації вчителів до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю, самовдосконалення.

2. Забезпечити випереджувальне методичне інформування членів педагогічного колективу та учнів.

3. Проводити аналіз професійних знань і умінь вчителів у зв'язку зі змінами у завданнях та змісті освіти України.

4. Координувати колективні форми і методи роботи та самоосвіти з метою підвищення педагогічної майстерності вчителів.

5. Розробляти систему заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу вчителів, впровадження досягнень перспективного досвіду, інновацій та забезпечувати їх практичну реалізацію.

Склад методичної ради

КЗ НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-

дитячий садок

1. Глеба Я.Ф. – голова методичної ради НВК, заступник директора з навчально-виховної роботи;

2. Лендєл Г.В. – спеціаліст І категорії, голова м/о вчителів початкових класів, член методичної ради НВК;

3. Савко Н.І. – спеціаліст І категорії, голова м/о вчителів природничо-гуманітарного циклу, член методичної ради НВК;

4. Пензеник В.Ю. – спеціаліст І категорії, голова м/о класних керівників, член методичної ради НВК;

5. Сухан О.М. – спеціаліст вищої категорії, звання «старший учитель»;

6. Пинзеник М.Ю. – спеціаліст вищої категорії, звання «старший учитель»;

7. Бідзіля М.М. – спеціаліст, звання «старший учитель»;

8. Шкіря С.М. – спеціаліст вищої категорії.

План засідань методичної ради

КЗ НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-

дитячий садок

на 2019-2020 навчальний рік

Засідання І

Вересень

№ з/п Зміст Відповідальні
1. Підсумки роботи методичної ради, МО, за 2019-2020 навчальний рік Глеба Я.Ф.
2. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2019-2020 навчальний рік Члени ради
3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради Члени ради
4. Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (шкільних і районних), участі учнів та вчителів у конкурсах Глеба Я.Ф.
5. Обговорення планів роботи шкільних МО, нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів Члени ради
6. Поновлення інформаційних матеріалів в методичному кабінеті та на сайті школи Глеба Я.Ф.
7. Організація роботи з молодими учителями. Закріплення старших учителів за молодими Сухан О.М.
8. Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу Пензеник В.Ю.

Засідання ІІ

Листопад

№ з/п Зміст Відповідальні
1. Робота з обдарованими дітьми Сухан О.М.
2. Аналіз результатів шкільного етапу предметних олімпіад. Обговорення і затвердження списків учнів(переможців) для участі у районних олімпіадах з базових дисциплін Глеба Я.Ф., керівники МО.
3. Участь вчителів школи у щорічних конкурсах Савко Н.В.
4. Про хід атестації педагогічних працівників школи Глеба Я.Ф.
5. Курсова перепідготовка учителів школи Глеба Я.Ф.
6. Взаємовідвідування уроків. Презентації учителів школи Бідзіля М.М.
7. Підготовка до участі учнів школи у ІІ турі шкільних олімпіад Керівники МО

Засідання ІІІ

Січень

№ з/п Зміст Відповідальні
1. Моніторинг знань учнів з основ дисциплін за І семестр. Аналіз взаємовідвідування відкритих уроків Глеба Я.Ф., Керівники МО
2. Результати адаптації учнів 1 і 5 класів до навчання Лендєл Г.В., Котубей Я.А.від 06 вересня 2019 рокуПрисутніх- 8 чол.Відсутніх-Порядок денний1. Підсумки роботи методичної ради,МО, за 2018-2019 навчальний рік2. Обговорення і затвердження плануроботи методичної ради на 2019-2020 навчальний рік3. Розподіл обов’язків між членамиметодичної ради4. Затвердження плану роботи щодопідготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базовихдисциплін (шкільних і районних), участі учнів та вчителів у конкурсах5.Обговорення планів роботи шкільних МО, нових навчальних програм з базовихдисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодовикладання предметів6.Поновлення інформаційних матеріалів в методичному кабінеті та на сайтішколи7.Організація роботи з молодими учителями. Закріплення старших учителів замолодими8.Інформація про нормативні документи з питань організаціїнавчально-виховного процесу1. Слухали:Глебу Я.Ф., який підвів підсумки зарезультами роботи методичної ради школи за 2018-2019 навчальний рік тароботу шкільних МО.Виступили: Савко Н.І., яка запропонувалаухвалити рішення щодо задовільною роботу методичної ради та шкільних МО запопередній навчальний рік.Ухвалили: задовільною роботу методичноїради та шкільних методичних об’єднань за 2018-2019 навчальний рік.2.Слухали: Сухан О.М., Шкіря С.М., з питаннязатвердження плану роботи методичної ради на 2019-2020 навчальний рік.Виступили: ГлебаЯ.Ф., Пензеник В.Ю., Лендєл Г.В., які запропонували ухвалити план роботиметодичної ради НВК на 2019-2020 навчальний рік.Ухвалили: планроботи методичної ради НВК на 2019-2020 навчальний рік.3.Слухали: Пинзеник М.Ю., щодо питаннярозподілу обов’язків між членами методичної ради НВК.Виступили: СавкоН.І., Бідзіля М.М., які запропонували рівномірно розподілити обов’язки міжчленами методичної ради.Ухвалили: розподілобов’язків між членами методичної ради НВК:Глеба Я.Ф.-голова МР;Савко Н.І.-відповідальна за проведенняпредметних тижнів;Лендєл Г.В.-відповідальна заорганізацію виставок дитячої творчості;Сухан О.М.-відповідальна за роботу зобдарованими дітьми; Пензеник М.Ю. - секретар4.Слухали: Глебу Я.Ф., з питаннязатвердження плану роботи методичної ради НВК та щодо підготовки учнів допроведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, участіучнів та вчителів у конкурсах.Виступили: БідзіляМ.М., Пинзеник М.Ю., які запропонували дати та базові дисципліни для проведенняолімпіад І етапу, перелік конкурсів для учнів початкової та середньої школи.Запропонували перелік конкурсів для учителів-предметників.Ухвалили: перелікВсеукраїнських олімпіад з базових предметів для І етапу час та місце їхпроведення, перелік конкурсів для учнів та вчителів.5.Слухали: Пензеник В.Ю., Савко Н.І., ЛендєлГ.В., щодо питання планів роботи шкільних МО, нових навчальних програм тапідручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладанняпредметів в поточному навчальному році.Виступили:Пинзеник М.Ю., яка запропонувала слідкувати за викладанням базових дисциплін зановими програмами та підручниками. Особливу увагу звернути на викладанняучителями в 1-2 класах, які навчаються за новими програмами НУШ.Ухвалили: посиленомоніторити стан викладання базових дисциплін, які викладатимуться в поточномунавчальному році за новими (оновленими) програмами, новими підручниками.Слідкувати за дотриманням особливостей викладання предметів у 1 та 2 класах зановими програмами НУШ та відповідною методикою викладання. 6.Слухали: Глеба Я.Ф., щодо оновленняінформаційних матеріалів в методичному кабінеті та на сайті школи.Виступили:Савко Н.І., Бідзіля М.М., які підтримали виступаючого з питання оновленняінформаційних матеріалів в методичному кабінеті, на сайті школи. Виступаючізапропонували глибше оновлювати інформаційні матеріали в навчальних кабінетах.Ухвалили: оновитиінформаційні матеріали в методичному кабінеті, навчальних кабінетах та на сайтішколи.7.Слухали: Сухан О.М., щодо питання організаціїроботи молодими учителями. Закріплення старших учителів за молодими.Виступили:Шкіря С.М., Бідзіля М.М., які організувати роботу з молодими учителями.Закріпити за молодими вчителями та класними керівниками досвідчених вчителів,зокрема: Осиф Л.О. (Янтолик Н.А.), Котубей Я.А. (Пинзеник К.В.), Синетар О.І.(Пензеник В.Ю.). Працювати з молодими вчителями згідно плану роботи та вструктурі МО НВК.Ухвалили: закріпити зароботою з молодими учителями старших учителів. Постійно спостерігати тадопомагати молодим вчителям у навчально-виховній роботі. Працювати з молодимиучителями в структурі роботи МО НВК.8.Слухали: Пензеник В.Ю., щодо нормативнихдокументів з питань організації навчально-виховного процесу.Виступили: БідзіляМ.М., яка запропонувала слідкувати за дотриманням нормативних документів зпитань організації навчально-виховного процесу в 2019-2020 навчальному році.Ухвалили: неухильнодотримуватись нормативних документів з питань організації навчально-виховногопроцесу. ГоловаМР/Я.Ф.Глеба/ Секретар /М.Ю. Пинзеник/
3. Аналіз участі учнів у І та ІІ етапах олімпіад з базових дисциплін, конкурсах, творчих робіт Глеба Я.Ф.
4. Організація гурткової та позакласної робота у школі, підготовка до участі у творчих конкурсах Члени ради
5. Впровадження в практику діяльності закладу інформаційно-комунікаційних технологій Глеба Я.Ф.
6. Моніторинг діяльності вчителів школи, які мають педагогічні звання Пензеник М.М.

Засідання ІV

Березень

№ з/п Зміст Відповідальні
1. Результати чергової атестації вчителів школи та підсумки курсової перепідготовки Глеба Я.Ф.
2. Підготовка до проведення державної підсумкової атестації Глеба Я.Ф.
3. Стан навчально-виховного процесу в школі Глеба Я.Ф.
4. Робота шкільних факультативів, курсів за вибором, додаткових індивідуальних занять Керівники МО
5. Обговорення нормативних документів Члени ради
6. Сучасні педагогічні технології, комп’ютеризація у навчально-виховному процесі Савко Н.В.

Засідання V

Травень

№ з/п Зміст Відповідальні
1. Підсумок діяльністі роботи шкільних МО щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога Члени ради
2. Затвердження екзаменаційних матеріалів Пензеник М.М.
3. Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік Глеба Я.Ф.
4. Підсумки методичної роботи в школі, планування роботи на наступний навчальний рік Члени ради
5. Інформаційні зведення з періодичної преси Щока О.М. (шкільний бібліотекар)
6. Виконання навчальних програм учителями школи Пензеник М.М.

Протоколи засідань

Протокол №1

засідання методичної ради

НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок

від 06 вересня 2019 року

Присутніх- 8 чол.

Відсутніх-

Порядок денний

1. Підсумки роботи методичної ради, МО, за 2018-2019 навчальний рік

2. Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2019-2020 навчальний рік

3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

4. Затвердження плану роботи щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін (шкільних і районних), участі учнів та вчителів у конкурсах

5. Обговорення планів роботи шкільних МО, нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів

6. Поновлення інформаційних матеріалів в методичному кабінеті та на сайті школи

7. Організація роботи з молодими учителями. Закріплення старших учителів за молодими

8. Інформація про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу

1. Слухали:Глебу Я.Ф., який підвів підсумки за результами роботи методичної ради школи за 2018-2019 навчальний рік та роботу шкільних МО.

Виступили: Савко Н.І., яка запропонувала ухвалити рішення щодо задовільною роботу методичної ради та шкільних МО за попередній навчальний рік.

Ухвалили: задовільною роботу методичної ради та шкільних методичних об’єднань за 2018-2019 навчальний рік.

2. Слухали: Сухан О.М., Шкіря С.М., з питання затвердження плану роботи методичної ради на 2019-2020 навчальний рік.

Виступили: Глеба Я.Ф., Пензеник В.Ю., Лендєл Г.В., які запропонували ухвалити план роботи методичної ради НВК на 2019-2020 навчальний рік.

Ухвалили: план роботи методичної ради НВК на 2019-2020 навчальний рік.

3. Слухали: Пинзеник М.Ю., щодо питання розподілу обов’язків між членами методичної ради НВК.

Виступили: Савко Н.І., Бідзіля М.М., які запропонували рівномірно розподілити обов’язки між членами методичної ради.

Ухвалили: розподіл обов’язків між членами методичної ради НВК:

Глеба Я.Ф.-голова МР;

Савко Н.І.-відповідальна за проведення предметних тижнів;

Лендєл Г.В.-відповідальна за організацію виставок дитячої творчості;

Сухан О.М.-відповідальна за роботу з обдарованими дітьми;

Пензеник М.Ю. - секретар

4. Слухали: Глебу Я.Ф., з питання затвердження плану роботи методичної ради НВК та щодо підготовки учнів до проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, участі учнів та вчителів у конкурсах.

Виступили: Бідзіля М.М., Пинзеник М.Ю., які запропонували дати та базові дисципліни для проведення олімпіад І етапу, перелік конкурсів для учнів початкової та середньої школи. Запропонували перелік конкурсів для учителів-предметників.

Ухвалили: перелік Всеукраїнських олімпіад з базових предметів для І етапу час та місце їх проведення, перелік конкурсів для учнів та вчителів.

5. Слухали: Пензеник В.Ю., Савко Н.І., Лендєл Г.В., щодо питання планів роботи шкільних МО, нових навчальних програм та підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо викладання предметів в поточному навчальному році.

Виступили: Пинзеник М.Ю., яка запропонувала слідкувати за викладанням базових дисциплін за новими програмами та підручниками. Особливу увагу звернути на викладання учителями в 1-2 класах, які навчаються за новими програмами НУШ.

Ухвалили: посилено моніторити стан викладання базових дисциплін, які викладатимуться в поточному навчальному році за новими (оновленими) програмами, новими підручниками. Слідкувати за дотриманням особливостей викладання предметів у 1 та 2 класах за новими програмами НУШ та відповідною методикою викладання.

6. Слухали: Глеба Я.Ф., щодо оновлення інформаційних матеріалів в методичному кабінеті та на сайті школи.

Виступили: Савко Н.І., Бідзіля М.М., які підтримали виступаючого з питання оновлення інформаційних матеріалів в методичному кабінеті, на сайті школи. Виступаючі запропонували глибше оновлювати інформаційні матеріали в навчальних кабінетах.

Ухвалили: оновити інформаційні матеріали в методичному кабінеті, навчальних кабінетах та на сайті школи.

7. Слухали: Сухан О.М., щодо питання організації роботи молодими учителями. Закріплення старших учителів за молодими.

Виступили: Шкіря С.М., Бідзіля М.М., які організувати роботу з молодими учителями. Закріпити за молодими вчителями та класними керівниками досвідчених вчителів, зокрема: Осиф Л.О. (Янтолик Н.А.), Котубей Я.А. (Пинзеник К.В.), Синетар О.І. (Пензеник В.Ю.). Працювати з молодими вчителями згідно плану роботи та в структурі МО НВК.

Ухвалили: закріпити за роботою з молодими учителями старших учителів. Постійно спостерігати та допомагати молодим вчителям у навчально-виховній роботі. Працювати з молодими учителями в структурі роботи МО НВК.

8. Слухали: Пензеник В.Ю., щодо нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу.

Виступили: Бідзіля М.М., яка запропонувала слідкувати за дотриманням нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу в 2019-2020 навчальному році.

Ухвалили: неухильно дотримуватись нормативних документів з питань організації навчально-виховного процесу.

Голова МР /Я.Ф. Глеба/

Секретар /М.Ю. Пинзеник/

Протокол №2

засідання методичної ради

НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок

Присутніх- 8 чол.

Відсутніх-

Порядок денний

1. Робота з обдарованими дітьми

2. Аналіз результатів шкільного етапу предметних олімпіад. Обговорення і затвердження списків учнів (переможців) для участі у районних олімпіадах з базових дисциплін

3. Участь вчителів школи у щорічних конкурсах

4. Про хід атестації педагогічними працівниками школи

5. Курсова перепідготовка вчителів

6. Взаємовідвідування уроків. Презентації вчителів школи

7. Підготовка до участі учнів школи у ІІ турі шкільних олімпіад

1. Слухали:Сухан О.М., яка виступила із доповіддю з особливостей роботи з обдарованими дітьми.

Виступили: Савко Н.І., яка запропонувала розширити форми та методи роботи з обдарованими учнями 8-9 класів включити їх до різних видів позакласної, позашкільної діяльності та їх участі в заходах різного рівня (олімпіадах, тематичних круглих столах МАН тощо).

Ухвалили: розширити форми та методи роботи з обдарованими учнями 8-9 класів шляхом урізноманітнення участі їх в позакласній, позашкільній діяльності та їх участі в заходах різного рівня (олімпіадах, тематичних круглих столах МАН тощо).

2. Слухали: Глебу Я.Ф., який проаналізував результати шкільного етапу предметних олімпіад та виокремив учнів за результатами шкільних олімпіад для участі переможців у районних олімпіадах із базових дисциплін:

- української мови та літератури (Пензеник Ангеліна, учениця 7 класу);

- географії (Лендєл Ганна, учениця 8 класу);

- історії (Мочарко Руслан, учень 9 класу);

- біології (Лендєл Ганна, учениця 8 класу).

Виступили: Бідзіля М.М., Лендєл Г.В., які запропонували визнати успішним проведення шкільного етапу олімпіад та підтримали виступаючого по запропонованих учнях для участі у районному етапі олімпіад з базових дисциплін.

Ухвалили: визнати проведення шкільного етапу олімпіад на задовільному рівні та затвердити перелік учнів для участі у районному етапі олімпіад з базових дисциплін.

3. Слухали: Савко Н.І., з питання участі учителів школи у щорічних конкурсах. Наталія Іванівна висвітлила результати участі вчителя початкових класів Пензеник Мар’яни Михайлівни у районному етапі щорічного конкурсу «Вчитель року - 2020» у номінації «Початкове навчання».

Виступили: Шкіря С.М., Сухан О.М., які запропонували визнати успішним участь Мар’яни Михайлівни Пензеник у районному етапі конкурсу «Вчитель року - 2020» у номінації «Початкове навчання». Вчителі запропонували активніше брати участь молодим учителям школи у різних конкурсах районного та обласного значення.

Ухвалили: визнати успішним участь Мар’яни Михайлівни Пензеник у районному етапі конкурсу «Вчитель року - 2020» у номінації «Початкове навчання». Вчителям НВК активніше брати участь у щорічних конкурсах на районному та обласному рівнях.

4. Слухали: Глебу Я.Ф., про хід атестації педагогічних працівників школи.

Виступили: Савко Н.І., Пензеник В.Ю., які запропонували визнати хід атестації педагогічних працівників задовільним та запропонували допомагати в роботі молодим педагогічним працівникам, які атестуються.

Ухвалили: визнати хід атестації педагогічних працівників задовільним, ширше допомагати молодим педагогічним працівникам школи, які атестуються.

5. Слухали: Глебу Я.Ф., з питання курсової перепідготовки вчителів школи.

Виступили: Сухан О.М., яка запропонувала ухвалити задовільним проходження курсової перепідготовки учителями школи, яка відбувається згідно графіку.

Ухвалили: визнати задовільним проходження курсової перепідготовки учителями школи.

6. Слухали: Бідзілю М.М., щодо взаємовідвідування учителями школи уроків та презентації (портфоліо) учителів школи.

Виступили: Пензеник М.Ю., Савко Н.І., які запропонували ухвалити взаємовідвідування уроків вчителями школи задовільним та запропонували активніше відвідувати уроки молодими спеціалістами.

Ухвалили: визнати задовільним стан взаємовідвідування уроків учителями школи та активніше відвідувати уроки молодими учителями школи.

7. Слухали: Сухан О.М., Пинзеник М.Ю., Савко Н.І., які висвітлили напрацьовані методики щодо підготовки учнів школи у ІІ районному етапі шкільних олімпіад.

Виступили: Лендєл Г.В., Глеба Я.Ф., які запропонували ухвалити та використовувати запропоновані методики, щодо підготовки учнів до районного етапу олімпіад з різних предметів.

Ухвалили: використовувати запропоновані методики при підготовці учнів до проведення районного етапу шкільних олімпіад.

Голова МР /Я.Ф. Глеба/

Секретар /М.Ю. Пинзеник/

Протокол №3

засідання атестаційної комісії І рівня

КЗ НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок

Кiлькiсть переглядiв: 1601

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.