/Files/images/28.gif

/Files/images/7.jpg

Засідання педагогічної ради №4

від 27.02.2024

Порядок денний

1. Про якість освітньої діяльності закладу освіти за результатами проведення самооцінювання за напрямом 2: Система оцінювання здобувачів освіти. Директор гімназії Лендєл Г. В.

2. Про стан викладання предмету інформатика в 3-9 класах . Заступник директора гімназії Синетар Н. А.

3. Про стан викладання предмету хімії в 7-9 класах . Заступник директора гімназії. Синетар Н. А.

4. Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової середньої освіти, у 2023-2024 навчальному році. Директор гімназії Лендєл Г. В.

5. Про визначення учнів-претендентів на отримання свідоцтв про здобуття базової середньої освіти з відзнакою серед випускників 9 класу. Заступник директора гімназії Синетар Н. А.

6. Про схвалення на вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 7 класу на 2024-2025 навчальний рік. Заступник директора гімназії Синетар Н. А.

Засідання педагогічної ради №3

від 22.12.2023

Порядок денний

Тема: «Діяльність педагогів закладу освіти щодо створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі».

1. Про виконання рішення попередньої педагогічної ради.

Директор гімназії Лендєл Г.В.

2. Про діяльність педагогів закладу освіти щодо створення сприятливих умов для повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі

Директор гімназії Лендєл Г.В.

Педагог-організатор Синетар О.І.

3. Про результати самооцінювання та спостереження за освітнім середовищем Смологовицької гімназії та шляхи вдосконалення освітньої діяльності в процесі розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Директор гімназії Лендєл Г.В.

Заступник директора з НВР Синетар Н.А.

4. Про затвердження структури Свідоцтва досягнень учнів 5 класу

Щока Я.М.-кл.кер.5 класу

5. Звітування за І семестр:

- про роботу педагогічних спільнот

Керівники педагогічних спільнот: Пензеник В.Ю., Пинзеник В.І., Котубей Я.А.

- про роботу методичної ради

Керівник методичної ради Синетар Н.А.

- про роботу дошкільного відділення

Вихователь дошкільного відділення Штефаньо О.В.

- про психологічний супровід здобувачів освіти 1-9 класів

Практичний психолог Шкіря В.Ф.

- про роботу шкільної бібліотеки

Бібліотекар Щока О.М.

- про підсумки виховної роботи

Педагог-організатор Синетар О.І.

6. Про затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2024 рік

Заступник директора з НВР Синетар Н.А.

7. Про визнання/невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками закладу.

Директор гімназії Лендєл Г.В.

8. Про виконання освітніх програм, практичної частини навчальних програм за І семестр

Заступник директора з НВР Синетар Н.А.

9. Про схвалення та вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 1 класу на 2024-2025 навчальний рік.

Директор гімназії Лендєл Г.В.

Вчитель початкових класів Пензеник М.М.

10. Про стан викладання математики в 1-4 класах.

Заступник директора з НВР Синетар Н.А.

Засідання педагогічної ради №2

від 29.11.2023

Порядок денний

1. Про виконання рішення попередньої педагогічної ради.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

2. Про роботу педагогічного колективу за новим Державним стандартом базової середньої освіти та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності

Директор гімназії Лендєл Г.В.

Заступник директора з НВР Синетар Н.А.

3. Про атестацію педагогічних працівників 2024

Директор гімназії Лендєл Г.В.

4. Про адаптацію до нових умов навчання учнів 1 і 5 класу протягом вересня-жовтня

Лендєл Г.В. - вч. 1 класу

Щока Я.М.-кл.кер.5 класу

Шкіря В.Ф. – практичний психолог

5. Про стан викладання предмету географії в 7-9 класах

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

6. Про стан виховної роботи під час ГПД.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

7. Про стан виховної роботи під час занять у дошкільному відділенні

гімназії.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

8. Про організацію роботи з підготовки замовлень на виготовлення документів про освіту випускникам 2024 року

Директор гімназії Лендєл Г.В.

Котубей Я.А.- кл.кер. 9 класу

9. Про вибір третього предмету на ДПА-2024

Директор гімназії Лендєл Г.В.

Котубей Я.А.- кл.кер. 9 класу

10.Про схвалення Положення про проведення адміністративних діагностувальних робіт

Директор гімназії Лендєл Г.В.

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №1

від 31.08.2023

Порядок денний

1. Про вибір секретаря педагогічної ради.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

2. Безпечний освітній простір – необхідна передумова якісної освіти. Підсумки 2022-2023 н.р. Виклики воєнного часу. Стан готовності закладу освіти до організованого початку навчального 2023-2024 н.р. в умовах воєнного стану.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

3. Сучасні освітні тренди та завдання педагогічного колективу щодо

розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 2023-2024 н.р.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

4. Організація виховної роботи в 2023-2024 н.р.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

5. Про вибір форми освітнього процесу в 2023-2024 н.р.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

6.Про затвердження режиму і структури 2023-2024 н.р.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

7.Новий Державний стандарт базової середньої освіти – матриця

академічної свободи. Стан готовності закладу освіти до навчання 5-

класників НУШ.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

8. Про впровадження в освітню діяльність закладу освіти

електронного журналу та електронного щоденника. Схвалення

Положення про електронний щоденник. Затвердження Інструкції

ведення електронного щоденника. + Виступ

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

9. Внесення коректив до Стратегії розвитку ЗО.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

10. Про затвердження навчальних програм для 5-6 класів НУШ, розроблених на основі модельних програм.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

11. Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти початкових класів.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

12. Оцінювання у 5-6 класах НУШ: особливості та проблеми наступності. Впровадження формувального оцінювання в базовій та старшій школі.+ Презентація

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

13. Про затвердження модулів вивчення предмету фізична культура.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

14. Про затвердження модулів вивчення предмету трудове навчання.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

15. Про організацію роботи групи продовженого дня. Схвалення Положення про групу продовженого дня. Затвердження режиму роботи групи.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

16. Про роботу дошкільного підрозділу в умовах воєнного часу та затвердження режиму роботи дошкільного підрозділу. (згідно Листа МОН 28.06.2023 р. «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів»

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

17. Про психологічну підтримку учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в 2023-2024 н.р.

(Практичний психолог Шкіря В.Ф.)

18. Про тижневе навантаження педагогічних працівників на 2022/2023 навчальний рік

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

19.Про розподіл обов’язків між членами педколективу

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

20.Про схвалення річного план роботи гімназії на 2023/2024 н.р.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

21.Про схвалення освітньої програми Смологовицької гімназії на 2023/2024 навчальний рік. Погодження навчальних планів.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

22.Про порядок проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах та навчальної практики у 6-8-х класах.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

23. Про затвердження складу та погодження плану роботи методичної ради гімназії у 2022/2023 н.р.

(Заступник директора з НВР Синетар Н.А.)

24.Про схвалення плану заходів з організації безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану у 2022/2023 н.р.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №9

від 16.06.2023

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про випуск учнів 9 класу із закладу освіти та видачу свідоцтв про здобуття базової середньої освіти

Ганна ЛЕНДЄЛ- директор гімназії

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №8

від 02.06.2023

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про переведення здобувачів освіти 1-8 класів до наступних класів.

Ганна ЛЕНДЄЛ- директор гімназії

2. Про видачу свідоцтв досягнень учням 1-4 класів.

Любов ОСИФ - заступник директора з НВР

3. Про проведення інструктажів з правил безпеки життя на літніх канікулах в умовах воєнного стану.

Любов ОСИФ - заступник директора з НВР

4. Про виконання навчальних планів та навчальних програм, їх практичної частини.

Любов ОСИФ- заступник директора з НВР

5. Про погодження Освітньої програми Смологовицької гімназії на 2023- 2024 н.р.

Ганна ЛЕНДЄЛ - директор гімназії

Любов ОСИФ - заступник директора з НВР

6 . Про погодження Освітньої програми дошкільного відділення Смологовицької гімназії на 2023-2024 н.р.

Любов ОСИФ - заступник директора з НВР

7. Про продовження терміну зарахування учнів до 1 класу

Любов ОСИФ - заступник директора з НВР

8. Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації літнього відпочинку дітей у 2023 році.

Любов ОСИФ - заступник директора з НВР

9. Про ознайомлення педагогічного колективу із проектом педагогічного навантаження на наступний 2023-2024 навчальний рік.

Ганна ЛЕНДЄЛ -директор гімназії

10. Про організацію роботи гімназії на електронній освітній платформі HUMAN.

Любов ОСИФ - заступник директора з НВР

11. Про підготовку класних приміщень до нового навчального року.

Лариса КОТУБЕЙ- завгосп гімназії

12. Про медичне обстеження працівників гімназії

Ганна ЛЕНДЄЛ -директор гімназії

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №7

від 22.05.2023

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання рішення попередньої педагогічної ради.

Ганна ЛЕНДЄЛ - директор гімназії

2. Про організоване завершення воєнного 2022/2023 навчального року

Ганна ЛЕНДЄЛ - директор гімназії

3. Про організацію свята останнього дзвоника та випускного вечора

Наталія СИНЕТАР, Яна КОТУБЕЙ- педагоги-організатори

Катерина ПИНЗЕНИК-класний керівник 9 класу

4. Про нагородження здобувачів освіти 3-8 класів похвальними листами

Класні керівники 3-8 класів

5. Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні.

Ганна Лендєл – директор гімназії

6. Про зарахування здобувачів освіти до 1 класу

Ганна Лендєл – директор гімназії

7. Про організацію пришкільного табору

Ганна Лендєл – директор гімназії

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ №6

від 23.03.2023

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання рішення попередньої педагогічної ради.

Ганна ЛЕНДЄЛ - директор гімназії

2. Партнерська взаємодія школи і сім'ї, підтримка дитини в освітньому середовищі.

Любов ОСИФ – заступник директора з НВР

3. Про звільнення учнів 4-х, 9-х класів від державної підсумкової атестації у 2022-2023 н.р.

Ганна ЛЕНДЄЛ – директор гімназії

4. Про визнання/невизнання документів про підвищення кваліфікації педагогічними працівниками гімназії, отриманих ними поза Закарпатським ІППО

Ганна ЛЕНДЄЛ – директор гімназії

5. Про атестацію педагогічних працівників у 2023 році

Ганна Лендєл – директор гімназії

6. Про стан викладання основ здоров’я у 6-9 класах. (Додаток додається)

Любов ОСИФ – заступник директора з НВР

7. Про стан викладання я досліджую світ у 1-4 класах. (Додаток додається)

Любов ОСИФ – заступник директора з НВР

8. Про вибір проектів підручників (6 клас НУШ)

Ганна ЛЕНДЄЛ – директор гімназії

Засідання педагогічної ради №5

22.02.2023р

Голова педагогічної ради: Лендєл Ганна Василівна

Секретар педагогічної ради: Пинзеник Катерина Василівна

Всього педагогічних працівників -23

Відсутні: Синетар О.І., Савко Н.І., Глеба М.В., Маргіта В.В., Пензеник М.М.

Присутні:

1. Осиф Л.О. 10. Пензеник В.Ю.

2. Сухан О.М. 11. Пензеник М.М.

3. Пензеник В.М. 12.Пензеник М.В.

4. Котубей О.А. 13. Бровді М.А.

5. Шкіря В.Ф. 15.Синетар Н.А.

6. Шелельо С.В. 15. Пензеник М.М.

7. Котубей Я.А. 16. Щока Я.М.

8. Пинзеник В.І. 17. Щока О.М.

9. Янтолик Н.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1)Про схвалення та вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 1 класу на 2023-2024 навчальний рік.

Любов ОСИФ -заступник директора з НВР

І. Про схвалення та вибір електронних версій оригінал-макетів підручників для учнів 1 класу на 2023-2024 навчальний рік.

СЛУХАЛИ:

Любов Осиф, заступника директора з НВР, яка ознайомила членів педагогічної ради з Порядком проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) та посібників для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2021 року № 1001, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2021 року за № 1483/37105 (далі – Порядок), зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 17 травня 2022 року № 449, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 травня 2022 року за № 535/37871, на І етапі до проведення Конкурсу долучаються заклади загальної середньої освіти.

Електронні версії оригінал-макетів підручників та посібників, яким надано відповідний гриф МОН, розміщені в Електронній бібліотеці Держаної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (далі – ІМЗО) у вільному доступі, де вчителі початкових класів ознайомилися з фрагментами електронних версій підручників, здійснили безпосередній вибір підручників для 1 класу на 2023-2024 навчальний рік, сформували рейтинг з однієї назви підручників.

ВИСТУПИЛИ:

Ольга ЩОКА, шкільний бібліотекар, яка надала інформацію щодо результатів обговорення та вибору проектів підручників на засіданні педагогічної спільноти вчителів початкових класів.

Ганна ЛЕНДЄЛ, вчитель початкових класів, яка повідомила, що здійснила вибір підручників для 1 класу, а саме:

Українська мова

1. Пономарьова К.І.

2. Вашуленко М.С., Вашуленко О.В.

3. Захарійчук М.Д.

4. Большакова І.О., Прістінська М.С.

5. Богданець-Білоскаленко Н.І.

Математика

1. Листопад Н.П.

2. Лишенко Г.П., Тарнавська С.С.

3. Богданович М.В., Назаренко А.А.

4. Скворцова С.О., Онопрієнко О.В.

5. Бевз В.Г., Васільєва Д.В.

Я досліджую світ

1. Гільберг Т.Г., Тарнавська С.С.

2. Вашуленко М.С., Бевз В.Г.

3. Коршунова О.В., Гущенко Н.І.

4. Бібік Н.М., Бондарчук Г.П.

5. Жаркова І.І., Мечник Л.А.

Мистецтво

1. Масол Л.М., Гайдамака О.В.

2. Калініченко О.В., Аристова Л.С.

3. Кондратова Л.Г.

4. Лемешева Н.А.

5. Рубля Т.Є, Щеглова Т.Л.

Віталія ПИНЗЕНИК, вчитель англійської мови, яка повідомила, що здійснила такий вибір підручників для 1 класу

Англійська мова

1. Мітчел Г.К.

2. Карпюк О.Д.

3. Будна Т.Б.

4. Пухта Г.

5. Доценко І.В., Євчук О.В.

ВИРІШИЛИ:

1. Схвалити вибір підручників електронних версій оригінал-макетів підручників для 1 класу на 2023-2024 навчальний рік, поданих на конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників та замовити 6 комплектів підручників для учнів і 1 для вчителів.

2. Здійснити замовлення проектів підручників до 26.02.2023 року (додається)

ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 19 ; «проти» - 0; «утримались» - 0

Голова педагогічної ради _________ Ганна ЛЕНДЄЛ

Секретар _________ Катерина ПИНЗЕНИК

Засідання педагогічної ради

23.12.2022р

(ЧЕРГОВЕ)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Тема: «Компетентнісний підхід – основа освітнього процесу в Новій українській школі».

1) Про виконання рішення попередньої педагогічної ради.

Ганна ЛЕНДЄЛ- директор гімназії

2) «Компетентнісний підхід – основа освітнього процесу в Новій українській школі».

Віталія ПИНЗЕНИК-заступник керівника п/с вчителів гуманітарно-природничого циклу

3) Про аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр

Любов ОСИФ -заступник директора з НВР

4) Звітування:

- про роботу педагогічних спільнот протягом І семестру 2022-2023 н.р. (звіт + презентація, паперовий та електронний варіанти)

Керівники педагогічних спільнот

про роботу методичної ради (звіт + презентація, паперовий та електронний варіанти)

Керівник методичної ради

- про роботу дошкільної групи(звіт + презентація, паперовий та електронний варіанти)

Вихователі дошкільного відділення

- про психологічний супровід здобувачів освіти 1-9 класів(звіт + презентація, паперовий та електронний варіанти)

Віта ШКІРЯ - шкільний психолог

5) Про стан викладання предметів української мови та літератури, історії України та фізичної культури

Ганна ЛЕНДЄЛ - директор гімназії

6) Про замовлення документів про освіту випускникам 9 класу

Класний керівник 9 класу

7) Про вибір третього предмету на ДПА- 2023

Любов ОСИФ-заступник директора з НВР

8) Про визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників гімназії.

Ганна ЛЕНДЄЛ - директор гімназії

9) Про умови підвищення кваліфікації у 2023 році

Ганна ЛЕНДЄЛ - директор гімназії

10) Про отримання ліцензій на провадження освітньої діяльності на рівні початкової та базової освіти і дошкільної освіти.

Ганна ЛЕНДЄЛ - директор гімназії

11)Про нагородження працівників гімназії

Ганна ЛЕНДЄЛ - директор гімназії

Засідання педагогічної ради

24.11.2022

(ЧЕРГОВЕ)

Порядок денний

Про виконання рішення попередньої педагогічної ради.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Принцип дитиноцентризму у роботі сучасного закладу освіти. Сучасний вчитель. (педагогічний тренінг)

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Про адаптацію до нових умов навчання учнів 1 класу протягом вересня-жовтня

Шелельо С.В. - вч. поч. класів, кл. кер.1 класу

Шкіря В.Ф. – практичний психолог

Про зміни у структурі 2022-2023 навчального року

(Заступник директора з НВР Осиф Л.О.)

Про організацію роботи з підготовки замовлень на виготовлення документів про освіту випускникам 2023 року

(Директор гімназії Лендєл Г. В.

Засідання педагогічної ради

20.10.2022

(ПОЗАЧЕРГОВЕ)

Порядок денний

Про внесення змін до структури 2022/2023 навчального року та перенесення осінніх канікул на грудень 2022 року – січень 2023 року

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Засідання педагогічної ради

31.08.2022

(ЧЕРГОВЕ)

Порядок денний

Про виконання рішень попередньої педради

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Про вибір секретаря педагогічної ради.

Підсумки роботи гімназії в 2021/2022 н.р. в умовах правового режиму воєнного стану: виклики та реагування. Стан готовності гімназії до організованого початку 2022/2023 н.р. та завдання педагогічного колективу щодо розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Про тижневе навантаження педагогічних працівників на 2022/2023 навчальний рік

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Про розподіл обов’язків між членами педколективу

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Про вибір форми освітнього процесу у 2022/2023 н.р.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Про затвердження режиму і структури 2022/2023 н.р.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Про схвалення річного план роботи гімназії на 2022/2023 н.р.

(Заступник директора з НВР Осиф Л.О.)

Про схвалення освітньої програми Смологовицької гімназії на 2022/2023 навчальний рік. Погодження навчальних планів.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Організація освітнього процесу відповідно оновлених навчальних програм для 6-9 класів (наказ МОН від 03.08.2022р. №698), навчальних програм для 1-2, 3-4 класів (наказ МОН від 12.08.2022р. №743-22).

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти початкових класів.

(Заступник директора з НВР Осиф Л.О.)

Про порядок проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах та навчальної практики у 6-8-х класах.

(Заступник директора з НВР Осиф Л.О.)

13. Про затвердження складу та погодження плану роботи методичної ради гімназії у 2022/2023 н.р.

(Заступник директора з НВР Осиф Л.О.)

14.Про психологічну підтримку учасників освітнього процесу під час війни.

(Шкільний психолог Шкіря В.Ф.)

15.Про схвалення плану заходів з організації безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану у 2022/2023 н.р.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

16.Нагородження працівників освіти з нагоди професійного свята.

(Директор гімназії Лендєл Г.В.)

Засідання педагогічної ради

04 січня 2022р

04 січня 2021 року в приміщенні Смологовицької гімназії відбулося планове засідання педагогічної ради.

Вчителі та керівники гімназії працювали над основними питаннями, які визначені планом засідання педагогічної ради.

Тема: Про наступність початкової та основної школи. Стан. Проблеми. Перспективи (класно-узагальнюючий контроль освітнього процесу у 5-их класах).

Засідання працювало за наступним порядком денним:

1. Про виконання рішення попередньої педагогічної ради (Осиф Л.О. - заступник директора з НВР).

2. Про наступність початкової та основної школи. Стан. Проблеми. Перспективи (класно-узагальнюючий контроль освітнього процесу у 5-их класах. Синетар Н.А. - кл.кер. 5 класу, Шкіря В.Ф - шкільний психолог).

3. Про аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр (Осиф Л.О. - заступник директора з НВР).

4. Звітування:

- про роботу педагогічних спільнот протягом І семестру (керівники педагогічних спільнот);

- про роботу методичної ради (керівник методичної ради - Осиф Л.О.);

- про роботу дошкільної групи та вихованців шкільного віку (Котубей О.А. - вихователь);

- про психологічний супровід здобувачів освіти 1-9 класів (шкіря В.Ф. - шкільний психолог).

5. Про стан виховної роботи у дошкільному відділенні "Лісовичок" та під час ГПД у І семестрі (Лендєл Г.В. - директор гімназії).

6. Про стан викладання предметів музичного мистецтва та мистецтва (Лендєл Г.В. - директор гімназії).

7. Аналіз гурткової роботи (Лендєл Г.В. - директор гімназії).

8. Про замовлення документів про освіту випускникам 9 класу (класний керівник 9 класу).

9. Про вибір та замовлення підручників для 9 класу (Щока О.М. -шкільний бібліотекар).

10. Різне.

Дирекція Смологовицької гімназії висловлює щиру подяку вчителям за активну участь та плідну роботу на засіданні педагогічної ради.

/Files/images/pedrada/FB_IMG_1644078890471.jpg/Files/images/pedrada/FB_IMG_1644078884824.jpg/Files/images/pedrada/IMG_20220120_133029.jpg/Files/images/pedrada/IMG_20220120_141915.jpg

Засідання педагогічної ради

від 23.10.2021р.

Голова педагогічної ради: Лендєл Ганна Василівна

Секретар педагогічної ради: Пинзеник Катерина Василівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про виконання рішення попередньої педагогічної ради. - Директор гімназії - Лендєл Г.В.
  2. Орієнтація на потреби дитини у роботі сучасного закладу освіти. - Директор гімназії - Лендєл Г.В.
  3. Розвиток творчих здібностей учнів під час навчання. Формування у школярів потреб і навичок самоосвітньої роботи. - Заступник директор з НВР - Осиф Л.О.
  4. Дистанційне та змішане навчання - виклик часу. - Директор гімназії - Лендєл Г.В.
  5. Про платформи та сервіси для організації дистанційного навчання. - Вчител інформатики - Синетар Н.А.
  6. Про адаптацію до нових умов навчання учнів 1 та 5 класів протягом вересня-жовтня. - Доповідач:Синетар Н.А. - Класний керівник 5 класу, Пензеник В.Ю. - вч.поч.класів, кл.кер. 1 класу, Шкіря В.Ф. - практичний психолог.
  7. Оформлення і видача свідоцтв досягнень учням початкових класів - Пензеник В.Ю. - керівник педагогічної спільноти початкових класів.
  8. Укладання договору про надання освітніх послуг із Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти. - Директор гімназії - Лендєл Г.В.

Засідання педагогічної ради

від 01.09.2021р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про виконання рішень попередньої педради

(в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

2. Про вибір секретаря педагогічної ради.

3. Про підсумки діяльності навчального закладу у 2020/2021 навчальному році та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році. (в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

4. Про організований початок 2021/2022 н.р.:

- погодження Положення про педагогічну раду гімназії;

- погодження Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в гімназії;

- погодження Стратегії розвитку закладу;

- погодження Річного плану роботи гімназії;

- погодження програми роботи педагогічного колективу над єдиною науково – методичною проблемою;

- погодження Положення про визнання підвищення кваліфікації педагогічних працівників гімназії;

- погодження Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти;

- погодження Положення про психолого-педагогічний супровід учнів;

- погодження Тимчасового порядку організації освітнього процесу в гімназії в період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби(COVID-19).

(в.о. директори гімназії Лендєл Г.В.)

5. Про розподіл обов’язків між членами педколективу.

(в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

6. Про тижневе навантаження педагогічних працівників на 2021-2022 навчальний рік (в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

7. Про структуру 2021/2022 навчального року, затвердження режиму

роботи гімназії та продовження дії правил внутрішнього трудового

розпорядку. (в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

8. Про погодження додатків до освітньої програми: навчальних планів гімназії для школи І,ІІ ступенів при вивченні окремих предметів у 2021/2022 н.р. (в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

9. Про розмежування інтегрованого курсу «Мистецтво» через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво у 2 кл. (в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

10. Про оцінювання у 3-4 класах НУШ. (в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

11. Про порядок проведення навчальних екскурсій у 1-4 класах та навчальної практики у 5-8-х класах. (в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

12. Про ведення документації вчителями закладу та єдиний орфографічний режим (в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

13. Про затвердження складу та плану роботи методичної ради гімназії у 2021/2022 н .р. (в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

14. Про організаційну роботу з безпеки життєдіяльності, запобігання дитячому травматизму в 2021/2022 навчальному році. (в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

15. Про організацію чергування адміністрації, вчителів та учнів гімназії у 2021/2022 навчальному році. (в.о. директора гімназії Лендєл Г.В.)

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

30 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

30 грудня в приміщенні Смологовицького НВК відбулося планове засідання педагогічної ради.

Вчителі та керівники НВК працювали над основними питаннями, які визначені планом засідання педагогічної ради. Окрема увага була звернена на підсумки роботи установи в І семестрі.

Засідання працювало за наступним порядком денним:

1. Про виконання рішень попередньої педради (директор Пензеник М.М.)

2. Про роботу педколективу з реалізацією компетенції національного виховання та його діяльніст щодо здійснення соціального захисту та зміцнення їх здоров'я.

3. Про стан навчально-виховної роботи за І семестр.

4. Про ведення шкільної документації (заст. директора з НВР)

5. Про виконання плану виховної роботи школи за І семестр (педагог-організатор)

6. Про стан викладання уроків математики в 1-9 класах

7. Визначення претендентів на отримання свідоцтв з відзнакою.

8. Різне (Про відпрацювання навчальних занять під час локдауну).

Дирекція Смологовицького Нвк висловлює щиру подяку вчителям за активну участь та плідну роботу на засіданні педагогічної ради.

10 СІЧНЯ 2020 РОКУ

10 січня в приміщенні Смологовицького НВК відбулося планове засідання педагогічної ради. На початку засідання з пропозиції директора НВК присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих рейсу PS 752 TEHRAN – KYIV 8 січня 2020 року.

Вчителі та керівники НВК протягом майже 4-ох годин працювали над основними питаннями, які визначені планом засідання педагогічної ради. Звертаємо увагу та підтримуємо активну роботу членів педагогічної ради.

Засідання працювало за наступним порядком денним:

1. Про роботу колективу НВК з розвитку мотиваційної сфери учнів (Директор НВК Пензеник Марія Михайлівна)
2. Емоційна нестійкість дитини. Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1, 2-х класів в І семестрі поточного навчального року (Шкільний психолог Шкіря Віта Федорівна)
3. Про стан викладання української мови та літератури (Заступник директора НВК Глеба Ярослав Федорович)
4. Про аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр (Заступник директора НВК Глеба Ярослав Федорович)
5. Про виконання рішень попередньої педради (Директор НВК Пензеник Марія Михайлівна)
6. Різне

Дирекція Смологовицького НВК висловлює щиру подяку вчителям за активну участь та плідну роботу на засіданні педагогічної ради!!!

МОЛОДЦІ!!!
НАШІ ВЧИТЕЛІ НАЙКРАЩІ!!!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
З БОГОМ ТІЛЬКИ ВПЕРЕД!!!

/Files/images/82383543_1011724009193020_4436922119820935168_o.jpg /Files/images/81891649_1011725129192908_1184343798876995584_o.jpg /Files/images/81711033_1011722772526477_2786485484979748864_o.jpg /Files/images/81733463_1011723725859715_1193457444601200640_o.jpg /Files/images/81833592_1011723619193059_4106604783610101760_o.jpg /Files/images/81999269_1011724219192999_5645711206099451904_o.jpg /Files/images/82008877_1011725835859504_7225470997283995648_o.jpg /Files/images/82016426_1011723335859754_5659454122194108416_o.jpg /Files/images/82157838_1011725252526229_4752356522472767488_o.jpg /Files/images/82284265_1011722882526466_3505936577719173120_o.jpg /Files/images/82454557_1011723915859696_3534816341544402944_o.jpg /Files/images/82400536_1011722219193199_5695424365923926016_o.jpg /Files/images/81670191_1011724442526310_3621983828098154496_o.jpg

НАРАДА ПРИ ДИРЕКТОРУ

4 листопада відбулася чергова нарада при директору на якій були обговорені наступні питання:

1. Про підсумок участі команди школи в районному конкурсі «Патріот»
2. Про стан ведення документації в НВК (класних журналів, журналів –інструктажів, методичної ради школи, шкільних методичних об’єднань, профілактичної ради школи, документації шкільного психолога, записів наслідків внутрішнього контролю тощо)
3. Про стан вакцинації учнів та участь не вакцинованих учнів в загальноосвітньому процесі
4. Про результати діагностичних контрольних робіт з української мови та математики в 9-му класі
5. Про підсумки І етапу шкільних олімпіад та участь учнів школи у ІІ етапі шкільних олімпіад
6. Про хід проведення заходів щодо відзначення 75-ї річниці визволення України від нацистів
7. Про відзначення Дня української писемності та мови
8. Про організацію та проведення у НВК в листопаді конкурсів:
8.1. Про проведення X Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г.Шевченка
8.2. Міжнародного конкурсу з інформатики «Бобер - 2019»
8.3. Міжнародного природничого конкурсу «Колосок осінній - 2019»
8.4. Шкільного етапу обласного конкурсу літературних творів, творів образотворчого мистецтва та фоторобіт на тему «Захисники України: історія та сьогодення»
8.5. Про проведення шкільного етапу виставки-конкурсу робіт з покидькового матеріалу
9. Про проведення в НВК управлінської перевірки стану викладання навчальних предметів визначених перспективним та річним планами роботи школи в 2019-2020 навчальному році:
- української мови
- зарубіжної літератури
- історії
- образотворчого мистецтва
- мистецтва
10. Про організацію та проведення загальношкільних та класних батьківських зборів

Дирекція НВК висловлює щиру подяку педагогічним працівникам за активну участь у нараді та вирішенні нагальних проблемних питань!

/Files/images/70150580_950624451969643_3481624975469707264_n.jpg /Files/images/73417812_950624925302929_3559420448246595584_n.jpg /Files/images/74214392_950624821969606_1440177829420466176_n.jpg /Files/images/74492960_950624555302966_5629811340248875008_n.jpg /Files/images/74602105_950625645302857_6766845215366971392_n.jpg /Files/images/74614896_950625281969560_7157001053852925952_n.jpg /Files/images/74791661_950625635302858_1619236514934292480_n.jpg /Files/images/74882960_950624591969629_6639533983757500416_n.jpg /Files/images/75264797_950624738636281_2708744034301509632_n.jpg /Files/images/76686382_950624661969622_8830961739970379776_n.jpg

ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

30 травня 2019 року відбулося засідання педагогічної ради НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок. Педагогічна рада працювала за таким порядком денним:

1. Про виконання рішень попередньої педагогічної ради (директор НВК Пензеник М.М.)
2. Про аналіз навчальних досягнень учнів за 2018-2019 навчальний рік. Нагородження учнів 3-8 класів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.)
3. Про закінчення учнями 1-8 класів та їх переведення до наступного класу (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.)
4. Про зарахування учнів до 1 класу (директор НВК Пензеник М.М.)
5. Про підсумок методичної роботи в школі за 2018-2019 н.р. (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.)
6. Про попереднє навантаження педагогічних працівників на 2019-2020 навчальний рік (директор НВК Пензеник М.М.)

Дирекція НВК висловлює щиру подяку педагогічному колективу за участь та продуктивну роботу на засіданні педагогічної ради

/Files/images/61635758_839351413096948_8776633315663806464_n.jpg /Files/images/61777705_839351686430254_4491215162186924032_n.jpg

/Files/images/61628210_839351616430261_159005680777297920_n.jpg /Files/images/62004660_839350909763665_321428239966797824_n.jpg

/Files/images/61948809_839351276430295_3858491437817528320_n.jpg /Files/images/62045443_839351116430311_395761196008996864_n.jpg

/Files/images/28.gif

СПІЛЬНЕ ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ТА АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НВК

22 березня в приміщенні НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок відбулося спільне засідання педагогічної ради та атестаційної комісії І рівня. На порядку денному були розглянуті наступні питання:

1. Про виконання рішень попередніх педрад (директор НВК Пензеник М.М.)
2. Про стан викладання предметів “Природознавство” та “Я у світі” у початковій школі (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.)
3. Творчі звіти вчителів, що атестуються (вчителі, що атестуються)
4. Затвердження характеристик вчителів, які атестуються (члени атестаційної комісії)
5. Затвердження характеристики студентки-практикантки Пензеник М.В. (дирекція НВК)
6. Про вибір підручників для 6 класу (директор НВК Пензеник М.М.)
8. Співпраця педагогічного колективу з батьками учнів школи (керівник МО класних керівників Шелельо С.В.)
9. Ігрова діяльність як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів (керівник МО природничо-гуманітарного напрямку Савко Н.І.)
10. Різне

Дирекція НВК висловлює подяку вчителям за участь у засіданні педагогічної ради та плідну роботу атестаційної комісії І рівня протягом навчального року. Вітаємо педагогічних працівників, які атестувалися в 2018-2019 навчальному році з успішною атестацією!

/Files/images/54518235_796043120761111_6480687611907145728_n.jpg /Files/images/54520176_796043220761101_7212697622811770880_n.jpg

/Files/images/54524249_796043164094440_2910445383672922112_n.jpg /Files/images/54727589_796043557427734_2715098090523590656_n.jpg

/Files/images/55539238_796043060761117_4707227634646384640_n.jpg /Files/images/55554536_796043367427753_3894149845446819840_n.jpg

/Files/images/55917863_796043294094427_4795745836875120640_n.jpg

17 січня 2019 року
ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ

Відбулося засідання педагогічної ради НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок. На порядку денному було розглянуто наступні питання:

1. “Професійний розвиток вчителя та учня засобами проектних технологій”. (директор НВК Пензеник М.М.)
2. Забезпечення наступності навчально-виховного процесу ДНЗ та загальноосвітня школа (вих. ДНЗ Котубей О.А.)
3. Про аналіз навчальних досягнень учнів за І семестр (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.)
4. Робота класних керівників, щодо профілактики правопорушень та злочинності, СНІДу, наркоманії, алкоголізму (керівник МО класних керівників Шелельо С.В.)
5. Хід атестації педагогічних працівників у 2018-2019 навчальному році (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.)
6. Про проведення профорієнтаційної роботи в школі (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.)
7. Про виконання рішень попередньої педради (директор НВК Пензеник М.М.)
8. Різне

Дякуємо педагогічним працівникам за активну та продуктивну участь у засіданні педагогічної ради школи!

/Files/images/50455451_758187164546707_2159760588677316608_n.jpg /Files/images/50226137_758187721213318_5059302489199738880_n.jpg /Files/images/49346145_758187247880032_1898702709670805504_n.jpg /Files/images/50445941_758187481213342_1315889589067448320_n.jpg /Files/images/50255220_758187601213330_426740090740408320_n.jpg

/Files/images/28.gif

24 серпня 2018 року
ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ НВК СМОЛОГОВИЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ-ДИТЯЧИЙ САДОК

24 серпня в приміщенні Смологовицького НВК відбулося засідання педагогічної ради. Педагогічна рада працювала за таким порядком денним:

1. Обговорення та затвердження річного плану роботи школи на 2018-2019 навчальний рік. Структура 2018-2019 навчального року (директор НВК Пензеник М.М.).
2. Розподіл обов’язків педагогічних працівників НВК (директор НВК Пензеник М.М.).
3. Аналіз Державних стандартів та Типових навчальних програм чинних у 2018-2019 навчальному році (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.).
4. Розподіл тижневого навантаження педагогічних працівників на 2018-2019 навчальний рік (директор НВК Пензеник М.М.).
5. Різне.

Дирекція НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок висловлює щиру подяку педагогічним працівникам за активну участь у засіданні педагогічної ради школи та прийняття важливих рішень щодо особливостей функціонування закладу освіти у 2018-2019 навчальному році.

/Files/images/39994514_674971789534912_5189498474248273920_n.jpg /Files/images/40018170_674971959534895_804296866001846272_n.jpg /Files/images/40056689_674971669534924_1004748667652931584_n.jpg /Files/images/40056737_674972169534874_2087073352433795072_n.jpg

/Files/images/28.gif

/Files/images/1.gif Методична рада 2017/2018 навчального року

/Files/images/36614108_622477948117630_6969512717631619072_n.jpg

Звіт
про методичну роботу
КЗ НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячого садка
за 2017-2018 н.р.


Широкомасштабні зміни в соціально-політичних та економічних умовах життя, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність нового підходу до системи виховання та навчання в галузі освіти, розробки та впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть цілісному, гармонійному розвитку особистості учня, його самореалізації, ґрунтовному духовно-креативному розумінню природної соціальної дійсності, психолого-соціальному зростанню учнів навчальних закладів.
Відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” та інших основоположних документів педагогічний колектив КЗ НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок у 2017-2018 навчальному році забезпечував всебічний розвиток особистості шляхом навчання та виховання, які ґрунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.
Протягом навчального року педагогічний колектив КЗ НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок працював над проблемним питанням «Підвищення якості освіти через формування ключових компетентностей учнів шляхом інтеграції традиційних і нетрадиційних форм і методів роботи, наступності у навчально-виховному процесі». Робота над проблемним питанням допомогла вирішити такі завдання:
Ø підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
Ø залучення обдарованих дітей до науково-дослідницької діяльності;
Ø підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого вчителя, ШМО учителів-предметників, проведення методичних тижнів;
Ø підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;
Ø удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення їх до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
Ø забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи;
Ø підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;
Ø продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;
Ø забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;
Ø підвищення іміджу навчального закладу.
Робота над проблемним питанням НВК проводилася на основі впровадження різних форм і методів навчально-виховного процесу, впровадження новітніх методів та їх апробація в НВК. Протягом навчального року учителі вміло поєднували традиційні та нетрадиційні форми та методи навчально-пізнавальної діяльності. Активно проводилися тематичні круглі столи, бінарні уроки, уроки-екскурсії, урок-гра, навчальний брейн-ринг. Важливою частиною вирішення проблемного питання стало дослідження проблеми наступності навчально-виховного процесу в НВК. Проблематика стосується переходу вихованців дитячого садочка «Лісовичок» до початкової школи та учнів початкової школи до основної школи. Адаптація учнів 1 та 5 класів вивчалася шкільним психологом та дирекцією НВК на протязі всього навчального року.
Зусилля педагогічного колективу були спрямовані на охоплення всіх дітей шкільного віку у мікрорайоні школи навчанням.
В НВК працює 25 педагогічних працівників. Дипломи з вищою освітою мають 18 учителів, дипломи з середньою спеціальною освітою мають 6 учителів. З них: 8 учителів мають категорію спеціаліста вищої категорії, 5 учителів - спеціалісти першої категорії, 3 учителів- спеціалісти другої категорії та 9 учителів -це спеціалісти. Педагогічні звання «старшого учителя» мають 5 педагогічних працівників. В закладі один педагогічний працівник має педагогічне звання Відмінник освіти України. Також в НВК працюють шкільний бібліотекар та шкільний психолог.
Протягом 2017-2018 навчального року в НВК працювали 3 шкільні методичні об’єднання вчителів: природничо-гуманітарного циклу (голова Савко Н.І.), початкових класів (голова Пензеник В.Ю.) та класних керівників (голова Шелельо С.В.). Шкільні методичні об’єднання працювали згідно затверджених планів роботи розроблених головами МО. Методична робота в школі проводять в індивідуальній і колективній формах. Методичні об’єднання організовували та проводили предметні тижні, свята, шкільні олімпіади, конкурси, турніри.
Шкільні методичні об’єднання працювали над проблемними питаннями та проводили звіти із проведеного дослідження у різних формах. Методичне об’єднання учителів природничо-гуманітарного циклу (голова МО Савко Н.І.) працювало над проблемним питанням «Розвиток професійної компетентності вчителя, шляхом використання інноваційних технологій». Засідання методичного об’єднання проходило у формі круглих столів. На засіданнях учителі аналізували проблеми навчально-виховного процесу, специфіку оцінювання учнів, участь учнів в різного рівня олімпіадах, конкурсах, конференціях, проведення екскурсій, роботу з батьками тощо. В ході проведення засідань МО учителі доповідали власні проблемні питання, аналізували особливості використання (поєднання) різних форм і методів роботи з учнями, проведення предметних тижнів, аналіз педагогічної преси тощо.
Методичне об’єднання учителів початкових класів (голова МО Пензеник В.Ю.) працювало над науково-методичною проблемою «Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в навчально-виховний процес учнів початкової школи». МО приділило велику увагу формування всебічно розвиненої особистості. Учителі МО проводили засідання у формі круглих столів на яких аналізували передовий педагогічний досвід та можливості його впровадження в навчальний процес, стан атестації педагогічних працівників. Учителі на засіданні методичних об’єднань заслуховували проблемні питання над якими працюють учителі, аналізували адаптацію першокласників до початкової школи, стан навчально-виховного процесу в початковій школі, організацію та проведення шкільних свят, участь учнів у різноманітних конкурсах тощо. На засіданнях ШМО початкових класів розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, щодо змін у веденні журналів, велися огляд та обговорення методичної літератури, підручників, періодичних видань тощо.
Методичне об’єднання класних керівників (голова МО Шелельо С.В.) працювало над науково-методичною проблемою «Формування свідомого громадянина, патріота рідної землі, носія народних традицій». Стан впровадження цього важливого питання в навчально-виховний процес аналізувався на кожному засіданні МО. Класні керівники обговорювали успішність учнів з різних предметів, участь учнів у олімпіадах, конкурсах, МАН різного рівня, планували організацію та проведення ДПА, шкільних свят, екскурсій, тощо. МО постійно велася робота з батьківським комітетом, організовувалися батьківські збори тощо.
Протягом 2017-2018 навчального року в НВК атестувалися 8 педагогічних працівників, які готували відкриті уроки, виховні заходи, круглі столи тощо. На підтвердження спеціаліста вищої категорії та педагогічного звання «старший учитель» атестувалася учитель біології Пинзеник Магдалина Юліївна, яка провела відкритий урок у 6 класі на тему «Будова квітки». Учитель методично грамотно провела відкритий урок. Пинзеник Магдалина Юліївна є керівником Смологовицького шкільного лісництва «Дубок». Напередодні новорічно-різдвяних свят вона провела з членами шкільного лісництва відкритий виховний захід на тему «Замість новорічної ялинки – новорічна композиція». Даний захід покликаний зберегти лісову красуню для майбутніх поколінь. Учитель провела ряд акцій по охороні природи, зокрема: «Майбутнє лісу в твоїх руках», «Годівничка», «Посади дерево», «Збережемо первоцвіти». Учні Смологовицького шкільного лісництва «Дубок» взяли участь у Міжнародному святі «День мисливця», що відбулося в селі Шаланки Виноградівського району, як одне з кращих шкільних лісництв Закарпатської області. Магдалина Юліївна працює над науково-методичною проблемою «Екологічне виховання на уроках біології та в позаурочний час».
Учитель хімії Синетар Георгій Михайлович атестувався на встановлення спеціаліста вищої категорії. Учитель провів відкритий урок у 8 класі на тему «Генетичний зв’язок між основними класами неорганічних сполук». Протягом навчального року учитель провів тиждень хімії, підготував учасника ІІ етапу учнівської олімпіади. Учитель володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями. Активно використовує інноваційні методи навчання в освітньому процесі, що було продемонстровано на відкритих уроках. Учитель враховує психологічні особливості учнів, їх реальні навчальні можливості, стимулює позитивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності, формує уважність, навички самоконтролю та самооцінювання. Уміє лаконічно, образно і виразно подати матеріал, досконало володіє ораторським мистецтвом. Володіє та застосовує нестандартні форми проведення уроку. Вміє оптимально поєднувати вибір репродуктивних і проблемно – пошукових, словесних і практичних методів. Раціонально добирає групові, роботу в парах та індивідуальні форми роботи на уроці. На уроках учитель проводить практичні та лабораторні досліди підтверджуючи хімічні та фізичні закони на практиці. Учитель впроваджує проектну діяльність на уроках хімії. При підготовці до уроків хімії Синетар Г.М. тісно співпрацює з учителями біології, фізики, географії, математики з питань координації зусиль для здійснення оптимальних міжпредметних зв’язків.
Георгій Михайлович працює над науково-методичною проблемою «Роль індивідуальних та групових методів навчальної діяльності в сучасній школі». Вчитель висвітлював результати роботи над проблемним питанням на засіданні шкільного та районного МО та педагогічній раді НВК.
Савко Наталія Іванівна – учитель іноземних мов атестувалася на встановлення спеціаліста вищої категорії. Учитель вільно володіє сучасними формами та методами роботи, вміло використовує ІКТ на уроках іноземної мови. Учитель часто проводить нетрадиційні уроки: урок-подорож, урок-гра, брейн-ринг, урок-конференція, урок-вікторина та інші. До свята «День Святого Валентина» учні виготовляли вітальні листівки на англійській мові. В ході атестації учитель провела відкритий урок з німецької мови у 8 класі на тему «Німеччина. Мистецтво подорожувати. Розвиток навичок аудіювання, діалогічного і монологічного мовлення, читання та аудіювання». Учитель провела виховну годину на тему «Пасха в Німеччині та Україні». До року німецької мови в Україні Наталія Іванівна у квітні провела тиждень німецької мови протягом якого кожного дня в НВК відбувалися різноманітні заходи: конкурс малюнків «Німеччина очима дітей», круглий стіл «Німеччина – історія та сьогодення», тематична виставка «Що їдять німці?» та інші. Наталія Іванівна працює над методичною проблемою «Активізація комунікативної діяльності, пам’яті, мислення, пізнавального інтересу на уроках іноземної мови». Підготувала учасника ІІ етапу учнівської олімпіади з німецької мови.
Бровді Мирослава Андріївна – учитель основ здоров’я атестувалася на встановлення спеціаліста І категорії. Учитель використовує у своїй роботі методи компетентно орієнтованого підходу до організації навчального процесу, володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей начального матеріалу і здібностей учнів. Формує навички самостійно здобувати знання й застосувати їх на практиці. На уроках основ здоров’я ефективність засвоєння навчального матеріалу забезпечує проведенням експериментів, дослідів, використанням демонстрацій під час пояснення теми. Мирослава Андріївна провела відкритий урок у 8 класі на актуальну для підлітків тему «Краса і здоров’я».
При підготовці до уроків основ здоров’я плідно співпрацює з учителями біології, хімії, фізики, фізичної культури з питань координації зусиль для здійснення оптимальних міжпредметних зв’язків. Розуміючи, що запорукою формування здорової особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, учитель будує навчально-виховний процес з основ здоров’я на засадах творчого співробітництва, врахування думок школярів, що значно підвищує їхню пізнавальну активність, виховує працьовитість, відповідальність за свої вчинки та вчинки товаришів. Переважна більшість учнів, яких навчає Бровді М.А., мають високий та достатній рівень навчальних досягнень. Виховує в учнів повагу до природи рідного краю, контролює забезпечення здорових, безпечних умов навчання учнів. Бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-гуманітарного напрямку та класних керівників. Учитель працює над науково-методичною проблемою «Морально-етичне виховання школярів на засадах етики українців». Проводить відкриті уроки, круглі столи, тематичні вечори та виступає з повідомленнями.
Янтолик Надія Андріївна – учитель української мови та літератури атестувалася на встановлення спеціаліста І категорії. Янтолик Н.А. добре володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням особливостей навчального матеріалу і здібностей учнів. Використовує методи компетентно-орієнтованого підходу до організації навчального процесу, знає основні нормативно-правові акти в галузі освіти, володіє ораторським мистецтвом. Раціонально використовує час на уроці, новий матеріал викладає на належному навчальному рівні із застосуванням міжпредметних зв’язків, звертає увагу на розвиток пізнавальних здібностей учнів. На уроках забезпечує оптимальний психофізіологічний клімат. Велику увагу приділяє активізації мовної діяльності учнів, опануванню ними монологічного та діалогічного мовлення, правилами мовної поведінки; розвиває вміння послідовно і грамотно висловлюватися в усному і писемному мовленні. Вивчаючи твори українських письменників і беручи за приклад їх життя та життя героїв їх творів, виховує в учнів громадську позицію і високі моральні якості. Значну увагу приділяє розвитку читацьких умінь, виховує культуру читання. Знання учніввідповідають вимогам навчальних програм. Значна частина школярів має навички самостійної роботи, вміють користуватися довідковою літературою, робити висновки, аналізувати тексти, готувати короткі усні та письмові повідомлення. Надія Андріївна провела відкритий урок з української мови у 8 класі на тему «Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Односкладні речення як частина складного речення».
Учні, яких готує Янтолик Н.А. систематично беруть участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад та показують тут високі результати. В цьому навчальному році учитель підготовила призера районного етапу Всеукраїнського конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, читців художнього слова. Учитель організовує учнів до участі у конкурсах (грі) «Соняшник», «Колосок» та інших. Янтолик Н.А. часто проводить відкриті уроки та виховні заходи, конференції, круглі столи спрямовані на національно-патріотичне виховання підростаючого покоління.
Янтолик Н.А. бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання учителів природничо-гуманітарного напрямку. Учитель працює над науково-методичною проблемою «Формування на уроках української мови та літератури національної свідомості духовно багатої особистості».
Котубей Яна Андріївна – учитель української мови та літератури атестувалася на встановлення спеціаліста ІІ категорії. Котубей Я.А. володіє сучасними освітніми технологіями, різними методичними прийомами та педагогічними засобами. Вчитель вміло використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів, вдало застосовує інноваційні технології у навчально-виховному процесі, обізнана досягненнями психолого-педагогічної науки. Поєднує традиційні форми і засоби навчання та виховання з нетрадиційними: уроки-казки, свята, мандрівки, тематичні ігри, завдяки яким діти швидше і якісніше засвоюють програмовий матеріал. Яна Андріївна провела відкритий урок з української літератури на тему «Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). Дитинство. Як дитиною бувало».
Як класний керівник багато уваги приділяє згуртуванню учнівського колективу. Свою роботу спрямовує на всебічний розвиток дітей, що охоплює інтелектуальні, моральні, трудові, фізичні, естетичні властивості людини. Стосунки з дітьми будує на довірі, повазі, вимогливості, справедливості.
Синетар Олеся Іванівна – учитель початкових класів атестувалася на встановлення спеціаліста 11 тарифного розряду. Учитель із високим рівнем професіоналізму. Володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює серед колег, пропонує для застосування в навчально – виховному процесі оригінальні, інноваційні ідеї, часто проводить уроки у нестандартній формі, вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально – виховного процесу в школі.
Багато уваги приділяє практичній спрямованості викладання предметів початкової школи, забезпеченню подальшого становлення особистості дитини, виявленню і розвитку її здібностей, формуванню уміння і бажання вчитись, створенню умов для самоствердження учнів у різних видах діяльності. Будує систему уроків на тематично єдиному матеріалі, на кожному уроці доводить до свідомості учнів всі умови правильного виконання роботи і завдань. Для активізації пізнавальної діяльності учнів вміло використовує прийоми особистісно орієнтованого спілкування: планування і обговорення роботи, виконання завдань на вибір. У виборі форм контролю перевагу надає дидактичному та роздатковому матеріалу, заповнення пропусків, продовженню розпочатої роботи, підкреслюванню, дописуванню, роботі учнів у парах змінного складу, тестуванню.
Олеся Іванівна провела відкритий урок з природознавства в 4 класі на тему «Водойми України. Охорона водойм» та систему виховних заходів з охорони природи рідного краю.
Синетар О.І. бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання учителів початкових класів. Учитель працює над науково-методичною проблемою «Впровадження компетентності на уроках природознавства».
Пензеник Василь Михайлович – учитель фізичної культури атестувався на підтвердження спеціаліста 11 тарифного розряду. У повсякденній роботі вчитель на високому рівні володіє освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує в роботі. Застосовує нестандартні форми проведення уроку, активно впроваджує форми й методи організації навчально-виховного процесу. Метою фахової діяльності педагога є формування основи для забезпечення й усебічного розвитку здоров’я учнів; підвищення рівня фізичної підготовленості; формування й поліпшення основних життєво важливих рухових навичок, умінь та пов’язаних з ними знань; підготовка до активної участі в забезпеченні повноцінного тривалого життя в природних, техногенних та соціальних умовах, які постійно змінюються.
На уроках фізичної культури Пензеник В.М. забезпечує розвиток в учнів основних рухових якостей з урахуванням сенситивних періодів розвитку дітей шкільного віку. Заняття характеризуються високою щільністю, реалізацією принципів індивідуалізації та диференціації навчання. Підводячи підсумки частини чи цілого уроку, вчитель практикує використання методу розбору, який у старших класах має колективний характер. Вміло проводить дозування фізичних навантажень. При цьому застосовуються різні засоби-повідомлення теоретичних знань в інтервалі відпочинку, зміна діяльності тощо. Забезпечує високу результативність, якість своєї роботи. Його учні мають оцінки високого та достатнього рівня навчальних досягнень, виконують вікові нормативи. Василь Михайлович провів відкритий урок в 6 класі на тему «Передача м’яча в русі. Вкидання м’яча. Індивідуальні дії в нападі. Навчальна гра».
Пензеник В.М. проводить заняття секції футболу, організовує в школі різноманітні спортивні змагання. Команда НВК - юнаків з футболу, міні-футболу в цьому навчальному році були переможцями та призерами районного турніру. Учні брали участь у зональних змаганнях першості серед школярів з волейболу та тенісу.
Учитель працює над науково-методичною проблемою «Основи формування інтересу до уроків фізичної культури».
Загалом при проведенні атестації педагогічними працівниками, що атестуються дано велику кількість відкритих уроків та виховних заходів, проведено різного рівня та напрямку конкурси. В ході проведення заходів учителі продемонстрували практичні уміння і навички роботи з учнями.
Протягом навчального року за перспективним та річним планом роботи освітнього закладу було передбачено поглиблене вивчення стану викладання біології, хімії та фізичної культури. Дирекцією НВК проведені перевірні роботи, учителями проведені відкриті уроки, виховні заходи. Учителі доповідали про особливості викладання предметів на засіданнях педагогічної та методичної ради НВК, шкільних методичних об’єднаннях. В цілому стан викладання вказаних навчальних предметів залишається на задовільному рівні. Учителям в усній формі вказано на недоліки роботи та напрямки вдосконалення навчально-виховного процесу.
Велику допомогу у роботі вчителів мали фахові видання, методична література, яка зібрана у методкабінеті. Асортимент науково-педагогічної літератури обмежений, тому над удосконаленням та розширенням бази методичних посібників потрібно працювати у майбутньому.
В навчальному закладі протягом навчального року учителями-предметниками були проведені різноманітні заходи:
1. Інтелектуальний брейн-ринг до року Японії в Україні «Японія – країна сонця, що сходить» (заступник директора НВК Глеба Я.Ф., жовтень).
2. Місячник шкільної бібліотеки «Здоровий спосіб життя – змістовний напрямок діяльності сучасної бібліотеки» (шкільний бібліотекар Щока О.М., жовтень).
3. Екскурсія в природу «Осінній ландшафт рідного краю» (учитель біології Пинзеник М.Ю., листопад).
4. Лекторій у садочку «Лісовичок» на тему «Чи хочете ви виховати успішну дитину?» (вихователь Синетар О.І., листопад).
5. Свято до дня української писемності на тему «Мова рідна солов’їна» (шкільний бібліотекар Щока О.М., листопад).
6. Тематичний вечір до дня української писемності та мови на тему «Рідна мова» (учитель української мови та літератури Котубей Я.А., листопад).
7. Шкільна виставка-конкурс виробів із покидькового матеріалу (класні керівники, листопад).
8. Виховний захід до Дня Гідності та Свободи (учитель початкових класів Синетар О.І. та учитель української мови та літератури Осиф Л.О.).
9. Виховний захід до дня голодомору 1932-1933 р.р. на тему «Голодомор 1932-1933-го – геноцид української нації» (педагог-організатор Стільник М.В., листопад).
10. Виховна година «СНІД. Як зберегти своє здоров’я?» (педагог-організатор Стільник М.В., грудень).
11. Виховний захід до Дня Збройних сил України (педагог-організатор Стільник М.В., грудень).
12. Виховний захід «Замість новорічної ялинки - новорічна композиція» (учитель біології Пинзеник М.Ю., грудень).
13. Тематичний круглий стіл «Бурч Василь Васильович – людина, педагог, митець (до 99-ї річниці від дня народження)» (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.).
14. Виховний захід до 99-ї річниці Злуки УНР та ЗУНР (заступник директора НВК Глеба Я. Ф., педагог-організатор Стільник М.В., шкільний бібліотекар Щока О.М., січень).
15. Виховний захід «Бій під Крутами – 100-річчя Великого подвигу» (учитель історії Бровді М.А., січень).
16. Тематичний круглий стіл до дня Небесної Сотні «А Сотню вже зустріли небеса» (педагог-організатор Стільник М.В., лютий).
17. Конкурс «Воскресни писанко» (Бровді М.А., Котубей Я.А., класні керівники, березень).
18 Шкільний етап конкурсу читців художнього слова (шкільний бібліотекар Щока О.М., березень).
19 Круглий стіл до 79-ї річниці Карпатської України (учитель історії Бровді М.А., березень).
20. Виховний захід в дитячому садочку «Лісовичок» за мотивами української казки «Рукавичка» (вихователі: Синетар О.І., Котубей О.А., квітень).
21. Виховний захід «Свято Букваря» (учитель початкових класів Пензеник В.Ю., квітень).
22. Тиждень безпеки життєдіяльності на тему «Сірники не чіпай – вогонь не закликай» (класні керівники, учителі-предметники, квітень).
23. Виховний захід до Дня Пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом на тему «Третій Рейх та Третій Рим» (педагог-організатор Стільник М.В., травень).
24. Круглий стіл на тему «Файне місто» (заступник директора НВК Глеба Я.Ф., травень).
25. Виховний захід до Дня матері на тему «Свято найріднішої людини» (учитель початкових класів Синетар О.І., травень).
У 2017-2018 навчальному році проведено предметні тижні:
1. Тиждень хімії «Хімія – наука майбутнього» (учитель хімії Синетар Г.М., листопад).
2. Тиждень правознавства «Права та обов’язки кожного громадянина» (учитель історії Бровді М.А., грудень).
3. Тиждень української мови (учитель української мови та літератури Янтолик Н.А., березень).
4. Тиждень німецької мови (учитель німецької мови Савко Н.І., квітень).
5. Тиждень математики «Захоплюючий світ математики» (учитель математики Сухан О.М., травень).
Участь та результати учнів НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів в олімпіадах, конкурсах, МАН, конференціях:
1. Участь учениці 9 класу Шелельо Іванки в заочному та очному етапах обласного конкурсу «Мій рідний край, моя земля очима сучасників» з проектом на тему: «В’ячеслав Максимович Чорновіл – людина, яка пробудила Україну (до 80-річчя від дня народження)». (Науковий керівник: заступник директора НВК Глеба Я.Ф., вересень, жовтень).
2. Проведення І етапу та участь у ІІ етапі учнівської олімпіади (6 предметів з найвищим результатом – 8 місце). (Учителі-предметники, жовтень, листопад).
3. Участь учнів у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник-осінній». Взяли участь понад 30 учнів, з них: учень 7 класу Мочарко Руслан нагороджений дипломом Всеукраїнського рівня. Декілька учнів є призерами різних ступенів регіонального рівня (шкільний координатор гри «Соняшник» Пинзеник К.В., листопад).
4. Участь 30-ти учнів НВК у Міжнародному конкурсі «Колосок-осінній». Майже всі учні отримали сертифікати із золотими та срібними колосками (шкільний координатор конкурсу «Колосок» Лендєл В.М., листопад).
5 Участь 10 учнів НВК у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер-2017». Учень 7 класу Котубей Ростислав показав відмінний результат (шкільний координатор конкурсу, заступник директора НВК Глеба Я.Ф., листопад).
6. Проведення І етапу VII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (взяли участь 4 учнів, учитель української мови та літератури Котубей Я.А., листопад, грудень).
7. ІІ місце учениці 9 класу Шелельо Іванки в районному етапі XVII Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої» з науковим проектом на тему: «В’ячеслав Максимович Чорновіл – людина, яка пробудила Україну (до 80-річчя від дня народження)». (Науковий керівник: заступник директора НВК Глеба Я.Ф., грудень).
8. Проведення І та участь у ІІ етапі ХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. У ІІ етапі взяли участь 4 учнів. Учениця 5 класу Пензеник Ангеліна посіла призове 3 місце (учитель української мови та літератури Янтолик Н.А., грудень, січень).
9. Участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН:
9.1. Шелельо Іванка учениця 9 класу НВК. Секція «Охорона довкілля та раціональне природокористування». Науково-дослідницька робота на тему: «Сукцесійні процеси в місцях суцільної вирубки ялинових лісів (Picea abies) у зв’язку з масовим всиханням на Великодільському хребті». Переможець І етапу та учасник (8 місце) ІІ етапу МАН. (Науковий керівник: заступник директора НВК Глеба Я.Ф., січень, лютий).
9.2. Шкіря Яна учениця 10 класу Чорнопотіцької ЗОШ І-ІІІ ступенів. Секція «Геологія, геохімія та мінералогія». Науково-дослідницька робота на тему: «Геологічна оцінка та аналіз стану свердловин за результатами пошукового буріння на Чорнопотіцькій нафтогазоносній площі». Переможець І та ІІ етапів, учасник (8 місце) ІІІ етапу МАН. (Науковий керівник: заступник директора НВК Глеба Я.Ф., січень, лютий, квітень).
10. Участь та призове місце учениці 5 класу Пензеник Ангеліни на районному етапі конкурсу читців художнього слова присвяченого Шевченківським дням (учитель української мови та літератури Янтолик Н.А., березень).
11. Участь в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру». Взяло участь 28 учнів, з них: 16 отримали сертифікати з відмінним результатом та 9 з добрим результатом (шкільний координатор конкурсу, учитель математики Сухан О.М., березень).
12. Участь 33 учнів НВК у Міжнародному конкурсі «Колосок-весняний» (шкільний координатор конкурсу «Колосок» Лендєл В.М., березень).
13. Участь учнів у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник-весняний». Взяли участь 32 учнів, з них: 2 учнів нагороджені дипломами ІІІ ступеня Всеукраїнського рівня; 1 учень дипломом І ступеня регіонального рівня та 2 учнів дипломами ІІІ ступеня регіонального рівня (шкільний координатор гри «Соняшник» Янтолик Н.А., березень).
14. Участь у Всеукраїнській конференції «Відтворимо ліси разом» (заступник директора НВК Глеба Я.Ф., березень).
15. Участь учениці 9 класу у ІІІ Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у ХХІ століття» з проектом на тему «В’ячеслав Максимович Чорновіл – людина, яка пробудила Україну (до 80-річчя від дня народження)». (Науковий керівник: заступник директора НВК Глеба Я.Ф., березень).
16.Участь учнів 5-9 класів у обласному конкурсі «Малюнок, вірш, лист до мами»
17. Участь учениці 9 класу в інтерактивному конкурсі МАН-Юніор Дослідник «Еколог-Юніор» з науковим проектом на тему «Зоо- та ліхеноіндикація екологічного стану вод гірського струмка Липа». (Науковий керівник: заступник директора НВК Глеба Я.Ф., травень).
18. Участь учнів Смологовицького шкільного лісництва «Дубок» у Міжнародному дні мисливця (керівник шкільного лісництва, учитель біології Пинзеник М.Ю., травень).
Протягом 2017-2018 навчального року учні НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок взяли участь у великій кількості творчого та спортивного напрямків, які детально описані при характеристиці педагогічних працівників. Слід відмітити високий рівень національно-патріотичного виховання, яке проводиться в НВК. Велика кількість патріотичних свят на яких робиться акцент в навчальному закладі та участь наших учнів у районному патріотичному конкурсі «Патріот» в жовтні є прямим свідченням цьому.
Успіх навчання та виховання підростаючого покоління в НВК залежить від рівного доступу учнів до навчально-виховного процесу, підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників (курсова перепідготовка, атестація педагогічних працівників, участь у методичних об’єднаннях, семінарах, тренінгах, конференціях тощо), поєднання різноманітних форм та методів роботи, використання передового педагогічного досвіду в професійній діяльності.
Наприкінці навчального року адміністрацією НВК були проведені співбесіди з кожним вчителем про результати роботи у навчальному році та планування роботи на наступний навчальний рік. Кожному педагогічному працівнику вказано напрямки вдосконалення роботи.

Заступник директора НВК
з навчально-виховної роботи Я.Ф. Глеба

/Files/images/28.gif

11 червня 2018 року
ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ НВК СМОЛОГОВИЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІ СТУПЕНІВ-ДИТЯЧИЙ САДОК

11 червня відбулося засідання педагогічної ради НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок. На порядку денному було розглянуто наступні питання:
1. Про підсумки навчально-виховного процесу за 2017-2018 навчальний рік (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.).
2. Про нагородження учнів 2-8 класів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.).
3. Про закінчення учнями 1-8 класів, переведення їх до наступного класу та випуск учнів 9 класу (заступник директора НВК Глеба Я.Ф.).
4. Про схвалення навчальних програм на 2018-2019 навчальний рік (директор НВК Пензеник М.М.).
5. Про звітування керівників гуртків (керівники гуртків).
6. Про звіт директора НВК (директор НВК Пензеник М.М.).
7. Про попереднє навантаження педагогічних працівників на 2018-2019 навчальний рік (директор НВК Пензеник М.М.).

Продуктивна робота педагогічної ради тривала понад 2 години. Цілком проаналізовано навчально-виховний процес в установі. Виведено рейтинг навчальних досягнень учнів за середніми балами. Порівняно результати перевірних робіт із річними оцінками. Виявлено основні проблеми в навчально-виховному процесі в окремих класах та учнів зокрема та окреслено основні напрямки роботи в майбутньому. Окремо проаналізовано участь та результати учнів НВК в різного рівня конкурсах, олімпіадах, МАН тощо.
В ході засідання в урочистій обстановці вручено атестати про базову вищу освіту випускникам НВК: Мочарко Євгену, Цільо Василю та Шелельо Іванці.
Керівники гуртків, які діють при НВК Смологовицькій ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок звітували про роботу гуртків: Історико-краєзнавчай (Бровді М.А.), «Юний дендролог» (Пинзеник М.Ю.), «Дивослово» (Осиф Л.О.), «Бісероплетіння» (Котубей Я.А.) «Хореографії» (Пинзеник В.І.). Керівники гуртків висвітлили саме головне – результати роботи гуртка!

Директор НВК Марія Михайлівна Пензеник підвела підсумки роботи установи по всіх напрямках за 2017-2018 навчальний рік у щорічному звіті. Марія Михайлівна подякувала всім працівникам НВК за гарно організовану та проведену роботу протягом навчального року. Директор побажала працівникам гарного відпочинку та з Божою допомогою повернутися до важкої, але такої важливої та потрібної роботи після відпусток!

З БОГОМ ТІЛЬКИ ВПЕРЕД…!
СЛАВА УКРАЇНІ!

/Files/images/34962259_603343533364405_4723514571539611648_n.jpg /Files/images/35062721_603343563364402_3910598681132269568_n.jpg /Files/images/35102508_603346783364080_40333509595758592_n.jpg /Files/images/35134120_603344453364313_602792943392129024_n.jpg

/Files/images/28.gif

26 квітня 2018 року
ЗАСІДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ НВК

26 квітня відбулося засідання педагогічної ради НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок. Педагогічна рада працювала за порядком денним:

1 Про організоване завершення навчального року (директор НВК М.М. Пензеник)
2 Про затвердження термінів проведення ДПА в 4 та 9 класах (класні керівники, учителі-предметники).
3. Різне

/Files/images/31494047_583139452051480_8654343132751593472_n (1).jpg /Files/images/31562120_583139505384808_909436003255582720_n.jpg

/Files/images/28.gif

22 березня 2018 року
Засідання педагогічної ради

22 березня в приміщенні НВК Смологовицької ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок відбулося засідання педагогічної ради . На засіданні розглянуто такі питання:
1. Про організацію роботи з підручником як основним джерелом інформації по підвищенню якості освіти (Доповідач: Пензеник Віта Юріївна. Співдоповідач: Синетар Олеся Іванівна);
2. Про формування компетенцій та вміння навчатися впродовж життя на уроках хімії. Підсумки вивчення стану викладання хімії (Доповідач: Синетар Георгій Михайлович. Співдоповідач, директор НВК Пензеник Марія Михайлівна);
3. Про підсумки атестації педагогів, що атестувалися в 2018 році (Доповідачі: заступник директора НВК Глеба Ярослав Федорович, члени атестаційної комісії. Співдоповідачі: учителі, що проходили атестацію).

В ході аналізу 1-го питання було висвітлено значення шкільних підручників для навчально-пізнавальної діяльності учнів різних вікових груп.

В ході вивчення стану викладання хімії було заслухано доповідь-звіт учителя хімії Синетаря Юрія Михайловича. Проаналізовано стан викладання даного предмета в НВК також директором закладу Марією Михайлівною Пензеник. Даний висновок зроблено на основі відвіданих 15-ти уроків та виховних заходів.

Підсумком 3-го питання педагогічної ради є визнання атестованими:
Бровді Мирослава Андріївна (спеціаліст І категорії)
Янтолик Надія Андріївна (сеціаліст І категорії)
Синетар Олеся Іванівна (11 тарифний розряд)
Котубей Яна Андріївна (спеціаліст ІІ категорії)
Пензеник Василь Михайлович (11 тарифний розряд).

Клопотати атестаційну комісію ІІ рівня атестувати педагогічних працівників:
Савко Наталія Іванівна (спеціаліст вищої категорії)
Синетар Георгій Михайлович (спеціаліст вищої категорії)
Пензеник Магдалина Юліївна (на підтвердження спеціаліст вищої категорії та старший учитель).

Дирекція НВК висловлює щиру подяку за плідну роботу учителям, які атестувалися цього навчального року. Бажаємо нових звершень у майбутньому!

/Files/images/29496837_565916690440423_2613629436331535126_n.jpg /Files/images/29496884_565916567107102_7946936154824006664_n.jpg /Files/images/29497121_565916430440449_4618621485835275998_n.jpg /Files/images/29497227_565916230440469_2718947320815005368_n.jpg /Files/images/29498059_565916190440473_3366953212620314637_n.jpg /Files/images/29542051_565916280440464_4055360117569978512_n.jpg /Files/images/29542619_565916640440428_6586431262739088731_n.jpg /Files/images/29542741_565916380440454_5756537876193922445_n.jpg /Files/images/29542950_565916477107111_1995934841230702159_n.jpg /Files/images/29543136_565916340440458_3004210467681963774_n.jpg

/Files/images/28.gif

Кiлькiсть переглядiв: 4284

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.