Матеріали для опрацювання на 11.01.2021 р.

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на застосування властивості бісектриси трикутника .

Домашнє завдання

Повторити §16, виконати №555, 557.

Матеріали для опрацювання на 12.01.2021 р.

Біологія

Тема: Кровотворення. Форменні елементи крові. Групи крові.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 19-20.

Алгебра

Тема: Функція у = х2 , її графік і властивості.

Домашнє завдання

Вивчити §13, виконати № 505,509, 513.

Матеріали для опрацювання на 14.01.2021 р.

Геометрія

Тема: Застосування подібності трикутників до розв’язування задач.

Домашнє завдання

Вивчити §17 , виконати №570, 575.

Біологія

Лабораторна робота №1. Мікроскопічна будова крові людини (ст.84)

Матеріали для опрацювання на 15.01.2021 р.

Алгебра

Тема: Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь.

Домашнє завдання

Вивчити §14, виконати №531, 535, 537(1).

Матеріали для опрацювання на 12.03.2020 р.

Українська література

Тема: Ніна Бічуя "Шпага Славка Беркути". Образи Славка Беркути, Юлька Ващука, Стефка Вуса, Лілі Теслюк.'

Домашнє завдання

Читати і розповідати. Охактеризувати Славка.

Російська мова

Тема: Предложение. Сложносочиненные предложения. Интонация и союзы в сложносочиненном предложении.

Опрацювати матеріал ст. 125-126.

Виконати вправи 332, 336.

Домашнє завдання

Вправа 341.

Зарубіжна література

Тема: "Дон Кіхот". Особливості сюжету і композиції твору.

Робота над змістом твору.

Особливості композиції (опрацювати матеріал підручника)

Домашнє завдання

Продовжити роботу над змістом твору. Дібрати матеріал до характеристики образів Дон Кіхота та Санчо Панси.

Географія

Тема: Ландшафти України.

Дослідження (на вибір).

Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника Ландшафти України.

Оформити звіт дослідження (робота в практичних зошитах).

Геометрія

Тема: Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники. Сума кутів опуклого многокутника. Многокутник, вписаний у коло , і многокутник, описаний навколо кола.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 22.

Виконати №821, 827.

Історія всесвітня

Тема: Практичне заняття.

Обгрунтувати судження про суперечливий характер реформ Петра І.

Домашнє завдання

Виконати заняття з допомогою інтернета.

Основи здоров'я

Тема: Відмова від небезпечних пропозицій.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 19.

Матеріали для опрацювання на 13.03.2020 р.

Хімія

Тема: Основи: склад, номенклатура, класифікація.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 31.

Зарубіжна література

Тема: Конфлікти високих прагнень Дон Кіхота і буденної дійсності, неможливість реалізувати ідеали героя.

Визначити проблематику твору.

Визначити основні риси характеру Дон Кіхота і Санчо Панси.

Домашнє завдання

Дочитати твір. Охарактеризувати образ Дон Кіхота.

Фізика

Тема: Послідовне з'єднання провідників.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 31.

Алгебра

Тема: Розв'язування квадратних рівнянь.

Домашнє завдання

Повторити параграф 21.

Виконати № 819(1-3), 821, 825(1).

Історія України

Тема: Кошовий отаман І.Сірко.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 25.

Німецька мова

Тема: Українські композитори. Микола Лисенко.

Читання і аналіз тексту. Введення нової лексики.

Ст. 146, Урок 66 - записати і вивчити лексику.

Ст. 146, Вправа 2, 3 (усно) - визначити композитора по фото.

Ст. 147, Вправа 4 - прочита іперекладати текст.

Ст. 148, Вправа 6,7 - знайти інформацію про укр. композитора. Написати коротке повідомлення.

Матеріали для опрацювання на 16.03.2020 р.

Біологія

Тема: Особливості будови та функції півкуль великого мозку.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 38.

Геометрія

Тема: Розв'язування задач на застосування многокутників.

Домашнє завдання

Повторити параграф 22.

Виконати № 829, 831.

Хімія

Тема: Основи. Фізичні властивості основ.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 31.

Вправа 99 (ст. 162).

Фізика

Тема: Рух тіла під дією кількох сил.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 35.

Українська мова

Тема: Розділові знаки при звертанні та вставних словах.

1. Опрацювати параграф 29.

2. Виконати вправи 301, 302.

Домашнє завдання

Вправа 303.

Зарубіжна література

Тема: Дон Кіхот і Санчо Пансапарні образи. у яких утілено високу мрію і прагматизм. "Донкіхотство".

1. Опрацювати окремі епізоди твору;

- "Посвята в лицарі"

- "Врятування хлочика-пастушкаАндреса"

- "Битва з вітряками"

- "Участь у похоронній процесії"

- "Зустріч із"військом" баранів"

- "Звільнення каторжан"

2. Визначити основні риси характеру Дон Кіхота і Санчо Панси.

Домашнє завдання

Характеристика образів Дон Кіхота і Санчо Панси.

Німецька мова

Тема: Музика в твоєму житті. Розвиток говоріння Тест до розділу "Музика"

с.162 Впр. 1,2 усно визначити відомі особистості,записати і вивчити лексику

с.162 Впр2а,2б, 3 говоріння, усно

Домашнє завдання

с.163 Впр 4,читати лист Тіни 5 написати лист у відповідь, виконати тест на сайті

Матеріали для опрацювання на 17.03.2020 р.

Алгебра

Тема: Теорема Вієта.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 22.

Виконати № 838, 844, 846.

Інформатика

Тема: Складання та використання лінійних алгоритмів.

Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал.

Українська література

Тема: Ніна Бічуя "Шпага Славка Беркути". Максимальне навантаження як вияв моральності та відповідальності в житті. Проблема особистості в сучасному світі.

Домашнє завдання

Читати і розповідати. Охарактеризувати образ Лілі.

Історія України

Тема6 Практичне заняття: Руїна: причини і наслідки.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника ст. 126.

Виконати окремо в зошит.

Матеріали для опрацювання на 18.03.2020 р.

Біологія

Тема: Периферична нервова система.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 39.

Хімія

Тема:Хімічні властивості лугів.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 33.

Фізика

Тема: Паралельне з'єднання провідників.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 32 (ст.170).

Українська мова

Тема: Узагальнення й систематизація вивченого з теми "Речення зі звертаннями, вставними словами"

Опрацювати матеріал параграф 30.

Виконати вправу 307.

Домашнє завдання

Виконати завдання ст. 140-141.

Російська мова

Тема: Предложение. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.

Опрацювати иатеріал параграф 44, ст. 125-126.

Домашнє завдання

Упражнение 341.

Англійська мова

с.166 записати і вивчити лексику.

с.168 Впр. 8-11 виконати тест письмово і надіслати фото для оцінювання.

Домашнє завдання

с.172 Впр.15 Відповісти на питання

с.174 Впр.3.

Матеріали для опрацювання на 19.03.2020 р.

Геометрія

Тема: Поняття площі многокутика. Основні властивості площі многокутника. Площа прямокутника.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 23.

Виконати № 854, 856, 870.

Географія

Тема: Природні зони України. Зона мішаних лісів.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Українська література

Тема: Ніна Бічуя "Шпага Славка Беркути". Особливості композиції твору.

Домашнє завдання

Читати і розповідати. Охарактеризувати Юльку і Стефка.

Російська мова

Тема: Употребление сложносочиненных предложений.

Опрацювати параграф 48.

Виконати вправи 356, 357.

Домашнє завдання

Упражнение 359.

Зарубіжна література

Тема: Синтез різних жанрових ознак у романі (героїчного епосу, лицарського, авантюрно-пригодницького, філософського романів, пародії).

Характеристика образу Дон Кіхота, визначити позитивні і негативні риси його характеру.

Скласти статут лицаря за романом Сервантеса.

Домашнє завдання

Вілповісти на запитання: "Чи заслуговує Дон Кіхот на співчуття".

Історія всесвітня

Тема: Просвітництво і промислова революція.

Домашнє завдання

Параграф 22.

Основи здоров'я

Тема: Протидія сексуальному насиллю.

Домашнє завдання

Параграф 18.

Матеріали для опрацювання на 20.03.2020 р.

Алгебра

Тема: Квадратне рівняння як математична модель текстових і прикладних задач.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 23.

Виконати № 865, 868, 871.

Хімія

Тема: Реакція нейтралізації.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 33 (ст. 173).

Фізика

Тема: Мішане з'єднання провідників.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 32 (ст.175).

Звернути увагу на рис.32,6 (а,б) та задачу 2 (ст.174)

Зарубіжна література

Тема: Широта філософськогозмісту твору, можливість його різних тлумачень. Популярність вічних образів.

хто такий Дон Кіхот: шляхетний лицар чи божевільний? (усна відповідь)

Домашнє завдання

Віртуальна екскурсія "Шляхами Дон Кіхота".

Історія України

Тема: Лівобережна Гетьманщина наприкінці ХVІІ ст.

Домашнє завдання

Параграф 26, ст. 187-190.

Німецька мова

Тема :Німеччина Україна Ми любимо подорожі . Німецькі ландшафти . Розвиток навичок читання. Введення ЛО, МЗ Географічні власні назви.

Впр. 2 (с. 173);Записати і вивчити лексику.

Впр. 3 (с. 179) усно

Домашнє завдання

Впр. 4,6 (с. 180); Читати і перкл текст, доповнити речення

Матеріали для опраювання на 30.03.2020 р.

Українська мова

Тема: Речення з відокремленими членами речення. Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення. Розділові знаки при відокремлених членах речення.

1. Опрацювати матеріал підручника § 31, ст. 144-145.

2. Виконати вправи 310, 311 завдання: виписатми речення з відокремленими членами речення.

Домашнє завдання

1. Вивчити § 31.

2 Виконати вправу 312.

Геометрія

Тема: Площа паралелограма

Домашнє завдання

Вивчити §24

Виконати № 887, 889, 893.

Географія

Тема: Зона широколистяних лісів.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Дати характеристику природної зони за типовим планом.

Практична робота 9 (початок).

Зарубіжна література

Тема: Література Бароко і Класицизму. Бароко як літературно-мистецький напрям.

1. Записати в літературознавчі словники визначення «бароко» та його основні ознаки.

2. Опрацювати матеріал підручника.

Домашнє завдання

Усна відповідь на запитання підручника в кінці теми.

Біологія

Тема: Периферична нервова система. Захворювання нервової системи та їх профілактика.

Тестові завдання ст. 180.

Домашнє завдання

Параграфи 39-40.

Англійська мова

Тема: Музика .Євробачення. Passiv. Розвиток граматичних навичок. Підсумковий урок з теми "Музика"

Домашнє завдання

Роб.зош Впр 102, 103 вставити дієслова в Пасів.

Впр.105 Читати текст про Євробачення.

Впр.106 Тест.

Написати повідомлення 10-12 речень про свого улюбл.музиканта чи групу.

Німецька мова

Тема: Краєвиди Німеччини. Німецькі федеративні землі. Розвиток навичок читання з розумінням основного прочитаного і діалогічного мовлення.

Уроки 80-81.

с.178,181 записати у словник і вивчити лексику.

с.179 впр3 Читати текст.

Впр.4 доповнити речення письмово.

Домашнє завдання

с.184 Впр.5 Написати про уявну подорож класом по федеральних землях Німеччин (10-15 речень на листок А4).

Хімія

Тема: Реакція нейтралізації. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Хімічні властивості нерозчинних основ.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграф 33 (ст. 174-177).

Матеріали для опрацювання на 31.03.2020 р.

Алгебра

Тема: Розв’язування квадратних рівнянь і задач за допомогою квадратних рівнянь

Домашнє завдання

Повторити § 23.

Виконати № 873, 876, 880.

Українська література

Тема: Урок виразного читання № 2. Ніна Бічуя "Шпага Славка Беркути".

Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної №5 "З української прози".

Написати твір на одну із тем:

"Шпага Славка Беркути" - повість про проблеми підлітків, їхню дружбу і зрадництво.

"Кохання Остапа і Соломії - зразок чистого, вірного і самовідданого кохання".

Матеріал для опрацювання на 01.04.2020 р.

ГЕОГРАФІЯ

Тема: Лісостепова зона.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника .

Нанести на контурну карту України межу лісостепової природної зони.

Визначити області України, які розташовані в цій зоні.

Українська мова

Тема: РМ №16. Інтерв’ю в публіцистичному стилі

1. Опрацювати матеріал підручника ст.. 213.

2. Вправа 447 (усно)

Домашнє завдання

Вправа 448 (письмово)

Російська мова

Тема: Монолог. Описание памятника истории и культуры в публицистическом стиле

Написать сочинение-описание памятника погибшим воинам, который находится возле школы.

Домашнее задание

Закончить работу над сочинением-описанием.

Біологія

Тема: Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів.

Домашнє завдання

Параграф 41.

Хімія

Тема: Поняття про амфотерні гідроксиди.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграф 39 (ст. 213-214).

Фізика

Тема: Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи.

Домашнє завдання

Повторити матеріал, параграфи 27-32.

Вправа 30 (2), ст. 159.

Вправа 31 (3), ст. 166.

Матеріали для опрацювання на 02.04.2020 р.

Географія

Тема: Степова зона.

Практична робота 9.

Складання порівняльної характеристики природних зон України (на вибір).

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Оформити звіт практичної роботи 9.

Російська мова

Тема: Предложение. Сложноподчиненное предложение

1. Выучить теоретический материал §56 ст. 157-158.

2. Выполнить упражнение 413, 414.

Домашнее задание

Упражнение 416.

Зарубіжна література

Тема: Луїс де Гонгора-і Арготе. «Галерник». Утілення у вірші провідних тем барокової літератури: людина і Доля, блукання людини у Всесвіті, залежність від вищих сил, драматизм духовного життя. Символіка твору. Образ ліричного героя

1. Скласти таблицю «Найвидатніші представники епохи Бароко».

Ім’я Галузь мистецтва Країна
П. Кальдерон Література Іспанія

2. Опрацювати матеріал підручника про життя і творчість письменника

3. Виразно читати вірш «Галерник»

Домашнє завдання

Охарактеризувати ліричного героя вірша за вправою «Сонечко».

Історія всесвітня

Тема: Освічений абсолютизм.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 23.

Основи здоров'я

Тема: Узагальнення з теми: Соціальний добробут.

Домашнє завдання

Виконати тест за розділом 4 Тема 1.

Соціальне благополуччя.http://interactive.ranok.com.ua/course/serednya-ta-starsha-shkola/osnovi-zdorovya-8-klasрезультати сфотографувати та надіслати.

Матеріали для опрацювання на 03.04.2020 р.

Алгебра

Тема:Розв’язування квадратних рівнянь і задач за допомогою квадратних рівнянь.

Самостійна робота

Домашнє завдання

Повторити § 23.

Виконати Домашня самостійна робота № 5 (с.196-197).

Зарубіжна література

Тема: ПЧ. Джон Донн. «Священні сонети» (сонет 19 «Щоб мучить мене…»). Напруження почуттів ліричного героя. Символіка. Поетична мова

1. Підготувати розповідь про життя і творчість письменника.

2. Прочитати сонет 19.

Домашнє завдання

Виразне читання та аналіз сонета 19.

Німецька мова

Тема: Німецькі федеративні землі і міста.

Тест Німеччина та людиhttps://naurok.com.ua/test/deutschland---land-und-leute-113444.htmlРозвиток навичок діалогічного мовлення

с.181 Уроки 82-83 записати і вивчити лексику

с.182 гра "Взаємодія" Заповни таблицю записати прізвище, пройти тест і вислати мені фото сюди для перевірки і оцінюванняhttps://naurok.com.ua/test/deutschland---land-und-leute-113444.html

Хімія

Тема: Амфотерні гідроксиди.

Домашнє завдання

Повторити матеріал, параграф 39.

Вправа 7 (ст. 216).

Фізика

Тема: Узагальнення матеріалу з теми "Електричні явища. Електричний струм".

Домашнє завдання

Виконати вправи 1-5, 7, 8 (ст. 220-221).

Історія України

Тема: Виступ гетьмана Івана Мазепи проти царської влади.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 27 (пункт 1-4).

Матеріали для опрацювання на 06.04.2020 р.

Географія

Тема: Гірські Ландшафти Українських Карпат .

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 35. У робочому зошит виконати завдання практикуму ст.180

Біологія

Тема: Зорова сенсорна система. Будова ока. Гігієна зору..

Домашнє завдання

Параграфи 42-43.

Геометрія

Тема: Площа трикутника

Домашнє завдання

Вивчити § 25, виконати № 913, 915, 917.

Хімія

Тема:Солі: склад, нуменклатура, класифікація.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграф 37.

Зарубіжна література

Тема: Мольєр – майстер класицистичної комедії «Міщанин-шляхтич»

1. Опрацювати статтю підручника «Сторінки життя і творчості письменника».

2. Читати комедію «Міанини-шляхтич»

3. Відео урок на https://youtu.be/YZbT84mpfoY

Домашнє завдання

Розповідати про письменника.

Читати комедію.

Українська мова

Тема: Відокремлені означення.

1. Опрацювати теоретичний матеріал підручника §32, ст..147.

2. Відео урок на https://youtu.be/Qy84MrWWhAs

3. Виконати вправи 317, 319.

Домашнє завдання

Вправа 320.

Англійська мова

с.183 записати і вивчити лексику

с.184 вивчити правило

Впр 4 доповнити реченняhttps://www.youtube.com/watch?v=dTQg7gj9w0Y

Роб.зош Впр 120-123

Домашнє завдання

Впр 125 доповнит и речення, дивитися відео додані за посиланнямhttps://www.youtube.com/watch?v=dTQg7gj9w0Y

Німецька мова

Тема: Міста Німеччини. Розвиток граматичних навичок. Підрядні речення причини з "weil"

https://mayaland.org/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F

Матеріали для опрацювання на 07.04.2020 р.

Алгебра

Тема: Розв’язування квадратних рівнянь і задач за допомогою квадратних рівнянь.

Домашнє завдання

Повторити § 20-23.

Виконати № 1-9 (с.197-198).

Інформатика

Тема: Величини логічного типу, операції над ними.

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника § 6.3 ст.195-199

2. Зробити запис у зошит зі ст.198 у розділі «Найважливіше у цьому пункті»

3. Вивчити конспект уроку.

Історія України

Тема: Гетьман Пилип Орлик і його конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 27 (П. 5).

Матеріали для опрацювання на 08.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Відокремлені означення

1. Повторити матеріал ст.. 147.

2. Виконати вправи 324, 328.

Домашнє завдання

Вправа 329.

Хімія

Тема: Солі: склад, номенклатура, класифікація.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграф 37 (до фізичні властивості середніх солей).

Фізика

Тема: Узагальнення та систематизація з теми"Електричний струм".

Домашнє завдання

Повторити матеріал, параграфи 29-32.

Виконати вправи № 6, 7, 12 із завдання для самоперевірки до розділу ІІ.

Біологія

Тема: Слухова сенсорна система.Будова вуха. Гігієна слуху.

Домашнє завдання

Параграф 44.

Географія

Тема: Гірські ландшафти Криму.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 36.

У робочому зошиті зобразити схему висотної поясності Кримських гір.

Російська мова

Тема: Предложение. Запятая в сложноподчиненном предложении

1. Виконати вправи 420, 438.

Домашнє завдання

Вправа 423.

Читати текст ст.. 162-164.

Історія України

Тема: Гетьман Пилип Орлик і його конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 27 (П. 5).

Матеріали для опрацювання на 09.04.2020 р.

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на знаходження площі трикутника.

Домашнє завдання

Повторити § 25, виконати № 919, 921, 924.

Географія

Тема: Природні умови і ресурси Чорного та Азовського морів. Проблеми їх раціонального використання .

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграфи 37, 38.

Російська мова

Тема: Предложение. Разнообразие смысловых отношений между главной и придаточной частью в сложноподчиненном предложении

1. Виконати вправи 435, 442.

Домашнє завдання

Вправа 444.

Читати текст ст..169-170.

Зарубіжна література

Тема: Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Сюжет твору

1. Скласти таблицю «Правила класицизму та новаторство Мольєра»

Домашнє завдання

Опрацювати І дію комедії, визначити риси характеру героїв.

Історія всесвітня

Тема: Міжнародні відносини ХVIII ст.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 24.

Основи здоров'я.

Тема: Протидія сексуальному насиллю.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 18.

Матеріали для опрацювання на 10.04.2020 р.

Хімія

Тема: Фізичні властивості середніх солей.

Домашнє завдання

Повторити матеріал параграф 37 про склад, номенклатуру і класифікацію середніх солей. Знати фізичні властивості солей.

Фізика

Тема: Робота і потужність електричного струму.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграф 33.

Виконати вправу № 33(3), ст. 184.

Алгебра

Тема: Квадратний тричлен. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

Домашнє завдання

Вивчити § 24, виконати № 895 (1,4), 898 (1-3), 903.

Німецька мова

Тема: Географічні власні назви. Чудовий клімат ФРН.

с.185,188 записати і вивчити лексику.

с.187 Впр 5 географічні назви.

с.189 читати і перекладати текст письмово (фото для первірки скидати)

Домашнє завдання

с.189 Впр 5 Написати лист у відповідь і скинути фото для перевірки.

Зарубіжна література

Тема: Художнє новаторство Мольєра у драматургії, вплив його відкриттів на світове театральне мистецтво. Сюжет твору

1. Порівняйте висловлювання вчителя танців і вчителя музики, зробіть висновки про їхні характери, моральні якості

Домашнє завдання

Опрацювати ІІ дію комедії.

Історія України.

Тема: Церковне життя . Культура наприкінці XVII у першій половині XVIII ст. Наш край наприкінці XVII першій пол XVIII ст.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 28.

Матеріали для опрацювання на 13.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Відокремлені прикладки.

1. Опрацювати матеріал § 33.

2. Переглянути відео урок на https://youtu.be/JaEJZKbxx90

3. Виконати вправи 331, 332.

Домашнє завдання

Вправа 334 (ІІ).

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на знаходження площі трикутника.

Домашнє завдання

Повторити § 25, виконати № 926, 931, 933.

Біологія

Тема: Сенсорні системи смаку і нюху та їх роль.

Домашнє завдання

Параграф 45.

Хімія

Тема: Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.

Домашнє завдання

Повторити параграф 38.

Зарубіжна література

Тема: «Міщанин-шляхтич». Тематика й проблематика твору, його загальнолюдське значення.

1. Визначити тему твору.

2. Записати в зошит основні проблеми, які порушує автор у п’єсі.

Домашнє завдання

1. Навести приклади комічного у творі – гумору, іронії, сатири.

2. Дібрати матеріал до характеристики образу пана Журдена.

Географія

Тема: Використання природно-ресурсного потенціалу України. Основні види забруднень довкілля в Україні.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 39. Вивчити нові терміни і поняття.

Англійська мова

Тема: Моє місто. Розвиток навичок письма.

Роб.зошит Впр 152 Написати про парк у місті.

Впр 154 Виконати завдання до вікторини про Британію.

с.182 Впр 1 прочитати текст

с.183 записати лексику

впр 3 усно

Німецька мова

Тема: Населення Німеччини введення нових слів. Активізація комунікативних умінь.

с.190 записати і вивчити слова

с.190 Впр 2, 4

с.191 Впр 6 письмово про населення в Україні

Матеріали для опрацювання на 14.04.2020 р.

Інформатика

Тема: Алгоритми з розгалудженнями для опрацювання величин

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника ст.200, 204

2. Зробити запис у зошиті зі ст.204

3. Повторити розділ «Алгоритми та програми»

4. Підготуватись до тематичного оцінювання з теми «Алгоритми та програми».

Алгебра

Тема: Розв’язування вправ на розкладання квадратного тричлена на лінійні множники

Домашнє завдання

Повторити § 24, виконати № 908, 912(1,2), 917(1).

Історія України

Тема: Узагальнення знань за розділом "Українські землі наприкінці 50-х рр. XVII-на початку VVIII ст."

http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/pdrychniki/storya-ykrani-8-klas-pdrychnik-o-v-gsem-o-o-martinyuk/testov-zavdannya-dlya-tematichnogo-kontrolyu-za-rozdlom-v-ykransk-zeml-napriknts-50-h-rr-xvii-na-pochatky-xviii-st/testov-zavdannya-dlya-tematichnogo-kontrolyu-za-rozdlom-iv-ykransk-zeml-napriknts-50-h-rr-xvii-na-pochatky-xviii-st

Матеріали для опрацювання на 15.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Відокремлені прикладки.

1. Виконати вправи 336,337.

Домашнє завдання

Вправа 338.

Хімія

Тема: Загальні способи добування оксидів, кислот.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 39(до добування основ та середніх солей).

Фізика

Тема: Розв'язування задач.

Домашнє завдання

Повторити параграф 33.

Розглянути й опрацювати задачу 1 (ст. 182) із записом у робочий зошит.

Біологія

Тема: Сенсорні системи рівноваги та руху та їх роль.

Сенсорні системи дотику, температури, болю.

Домашнє завданя

Параграфи 46=47.

Російська мова

Тема: Сложноподчиненные предложения.

1. Упражнение 445, 449.

Домашнє завдання

Упражнение 451. Читать текст ст. 172-174.

Географія

Тема: Природно - заповідний фонд України. Національна екологічна мережа.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 40.

Виконати завдання практичної роботи №10.

Інформатика

Тема: Узагальнення з теми«Алгоритми та програми»

Домашнє завдання

1. Виконати тематичну роботу в робочий зошит

Контрольна робота з теми «Алгоритми та програми»

1. Алгоритм з розгалуженням передбачає:

а) повторення команд;

б) перевірку умови;

в) послідовне виконання команд.

2. Для чого використовують оператори циклу?

а) для повторення команд;

б) для перевірки умови;

в) для послідовного виконання команд.

3. Які оператори циклів використовуються у мові програмування?

4. Для чого може використовуватися поле?

5. Як розмістити поле на формі

6. Що визначають значення властивостей Top, Left, Name, Color, Text, Enabled, Visible для поля?

7. У чому полягає процес тестування проекту?

8. Що таке коментар? Тестування проекту?

9. Що таке логічний вираз? Наведіть приклад.

10. Що таке кон’юнкція та диз’юнкція двох логічних виразів?

11. Який вигляд має блок-схема повного розгалудження? Опишіть особливості її виконання.

Дану робота надіслати на електронну пошту вчителю інформатики (oleskasinetar1@gmail.com)

Матеріали для опрацювання на 16.04.2020 р.

Геометрія

Тема: Площа трапеції.

Домашнє завдання

Вивчити § 26 , виконати № 946, 948, 950.

Російська мова

Тема: Восприятие на слух особенностей сложносочиненных и сложноподчиненных предложений

1. Упражнение 453, 459.

Домашнє завдання

Упражнение 467. Читать текст ст. 177-179.

Зарубіжна література

Тема: Основні образи комедії.

1. Дібрати матеріал до характеристики образів пана та пані Журден, графа Доранта, графині Дорімени, Клеонта.

Домашнє завдання

Усна характеристика образів.

Географія

Тема: Моніторинг навколишнього середовища. Раціональне використання природних ресурсів та їх охорона.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграфи 41.

Оформити звіт дослідження. (Зошит для практичних робіт ст. 42).

Основи здоров'я

Тема: Проблема чистої води.

Домашнє завдання

Параграф - 21.

Матеріали для опрацювання на 17.04.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Основні та другорядні образи комедії.

1. Скласти і записати таблицю «Порівняльна характеристика Журдена та Клеонта».

2. Скласти і записати таблицю «порівняльна характеристика Журдена та Доранта».

Домашнє завдання

Опрацювати 4 дію комедії, коментувати та характеризувати образи

Хімія

Тема: Загальні способи добування основ і середніх солей.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 39 (до кінця)

Фізика

Тема: Теплова дія струму. Закон Джоуля-Ленца. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 34-35.

Алгебра

Тема: Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних.

Домашнє завдання

Вивчити § 25, виконати № 933 (1,3), 935 (2), 939 (1).

Історія України

ОтветитьПереслать

Матеріали для опрацювання на 21.04.2020 р.

Алгебра

Тема: Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних.

Домашнє завдання

Повторити § 25, виконати №941, 945 (1), 947 (2).

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника § 6.5 ст. 207-211

2. Зробити запис у зошиті зі ст.211 (Найважливіше у цьому пункті)

3. Відео-урок на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OWRKoxNsXJI

4. https://youtu.be/XPm85aaiCc0

Історія України.

Тема:Лівобережна та Слобідська Україна

Домашнє завдання

Параграф- 30

https://m.youtube.com/watch?v=NL7IPrRLZ78

Матеріали для опрацювання на 22.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Відокремлені додатки. Відокремлені обставини

1. Вивчити правила ст.. 157, 159, 160.

2. Переглянути відео уроки на https://youtu.be/TwdpW41XCKY та https://youtu.be/_ibXNJg09Lk

3. Виконати вправи 347, 349, 363

Домашнє завдання

§ 34,35. Вправа 368.

Біологія

Тема: Узагальнення знань по пройденому матеріалу.

Домашнє завдання

Повторити параграфи 41-47.

Тестові завдання на ст. 210.

Російська мова

Тема: Монолог. Сочинение-размышление на морально-этическую тему

1. Написать сочинение размышление на тему: «Кого я считаю настоящим другом»(работи с черновиком)

Домашнє завдання

Написать сочинение в тетрадь

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Співвідношення типів даних та елементів для введення даних, зчитування з елементів введення.

Домашнє завдання

1. https://sites.google.com/view/mathematicsadcomputerscience20/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8/8-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81

Фізика

Тема: Розв'язування задач.

Самостійна робота.

Домашнє завдання

Повторити параграф 34.

Самостійна робота

Завдання 1.

Дано:

Р=2хв.=120с

m=1кг

t1=15 С

t2=90 С

U=220В

ґ=1700Дж/кг С

Знайти: R - ?

Розв'язання (за зразком задачі ст. 188 з підручника).

Завдання 2.

Вправа №34 (3).

Хімія

Тема: Загальні способи добування оксидів, кислот, основ та середніх солей.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 39 (до кінця).

Самостійна робота

Записати по одному способу добування оксиду, кислоти, основи, солі. Назвати утворені продукти реакції.

Матеріали для опрацювання на 23.04.2020 р.

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на знаходження площі трапеції

Домашнє завдання

Повторити § 26, виконати № 954, 961, 966.

Російська мова

Тема: Предложение. Косвенная речь

Виконати вправи 392,394

Домашнє завдання

Вправа 386. Читати ст.. 149-152.

Зарубіжна література

Тема: Засоби комічного у творі.

1. Визначити основні засоби комічного у творі.

2. Визначити тему, ідею та значення твору Мольєра.

3. Визначити особливості композиції п’єси

Домашнє завдання

Доведіть, що комедія Мольєра «Міщанин-шляхтич» є класицистичним твором.

Історія всесвітня

Тема: Війна за незалежність . Утворення США

Домашнє завдання

Параграф - 25 (пункти 5-9).

Основи здоров'я

Тема: Проблема чистого повітря. Проблема чистої землі

Домашнє завдання

Параграф 22,23

Матеріали для опрацювання на 24.04.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Контрольний твір за темою «Міщанин-шляхтич»

Тема для твору: «Висміювання безпідставних претензій на аристократизм у комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич»

Домашнє завдання

Написати твір на листок А4 і передати вчителю.

Хімія

Тема: Генетичні зв'язки між основними кислотами неорганічних сполук.

Домашнє завдання

Опрацюва параграф 43.

Записати в робочі зошити:

Схема 1

Метал - основний оксид - основа - сіль

Схема 2

Неметал - кислотний оксид - кислота - сіль

Фізика

Тема: Електричний струм у металах.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 36 (ст. 194-197).

Вправа №36 (2).

Алгебра

Тема: Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь

Домашнє завдання

Вивчити § 26, виконати № 967, 969, 976.

Матеріали для опрацювання на 27.04.2020 р.

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на знаходження площ многокутників. Самостійна робота

Домашнє завдання

Повторити § 22-26 , виконати № 968.

Домашня самостійна робота № 5 (с.181-182).

Зарубіжна література

Тема: Контрольна робота за темою «Література бароко і класицизму».

1. Виконати різнорівневі тестові завдання

Українська мова

Тема: Складання допису дискусійного характеру до блога «Чи переможе книжку комп’ютер, а бібліотеку - інтернет», з використанням відокремлених обставин

1. Складання допису на задану тему (робота з чернеткою)

Домашнє завдання

Написати допис у робочі зошит.

Біологія

Тема: Вища нервова діяльність та її основні типи.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 48.

Матеріали для опрацювання на 28.04.2020 р.

Алгебра

Тема: Розв’язування задач за допомогою дробових раціональних рівнянь

Домашнє завдання

Повторити § 26, виконати № 971, 976, 983.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Елементи для введення даних: текстове поле, прапорець, випадаючий список

Домашнє завдання:

1. Опрацювати матеріал підручника § 6.5 ст. 207-211

2. Зробити запис у зошиті зі ст.211 (Найважливіше у цьому пункті)

3. Відео-урок на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=OWRKoxNsXJI

4. https://youtu.be/XPm85aaiCc0

Історія України.

Тема: Південна Україна

Домашнє завдання

Параграф- 31 пункти 1-3.

https://m.youtube.com/watch?v=4fzcQAqYj5E

Матеріали для опрацювання на 29.04.2020 р.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин. Цикли з лічильником

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника § 6.6 ст. 213-215

2. Зробити запис у зошиті зі ст. 215 «Найважливіше в цьому пункті»

3. Переглянути відео-урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=9_E3_eSTe3E

Українська мова

Тема: РМ №17. Контрольний письмовий твір-опис місцевості на основі спостережень і вражень з використанням відокремлених означень та обставин

1. Тема для твору «Моя вулиця»

2. Скласти і записати план

3. Робота над чернеткою

Домашнє завдання

Закінчити роботу над чернеткою.

Російська мова

Тема: Предложение. Замена прямой речи косвенной

1. Виконати вправи 414, 415.

Домашнє завдання

Вправа 416. Читати текст ст..158-159.

Хімія

Тема: Розв'язування експериментальних задач.

Домашнє завдання

Повторити параграф 43 та опрацювати цей матеріал із записом основних положень теми у робочі зошити.

Фізика

Тема: Електричний струм у рідинах. Застосування електролізу.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 37-38.

Біологія

Тема: Умовні та безумовні рефлекси.

домашнє завдання

Вивчити параграфи 49-50.

Матеріали для опрацювання на 30.04.2020 р.

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на знаходження площі многокутників.

Домашнє завдання

Повторити § 22-26 , виконати № 1-9 (с.182-183).

Російська мова

Тема: Письменное изложение.

1. Прочитати текст ст..166-168.

2. Скласти і записати план

3. Написати переказ (на чернетці)

Домашнє завдання

Написати переказ у робочі зошити

Зарубіжна література

Тема: Література ХХ-ХХІ століття. У пошуках себе і високого польоту. Антуан де Сент-Екзюпері. «Маленький принц»

1. Опрацювати статтю підручника «Сторінки життя і творчості»

2. Читати твір

Домашнє завдання

Дочитати твір до кінця.

Історія всесвітня

Тема: Практичне заняття. Повсякденне життя в країнах Західної Європи у XVIII ст.

Виконати практичну сторінка 223 - параграф 26.

Основи здоров'я

Тема: Закони і правоохоронні органиУкраїни.

Домашнє завдання

Параграф 24.

Матеріали для опрацювання на 04.05.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ №18. Контрольний письмовий твір-опис місцевості на основі спостережень і вражень з використанням відокремлених означень та обставин

Робота з чистовиком

Домашнє завдання

Оформити твір і передати вчителю

Біологія

Тема: Інстинкти. Розумова діяльність.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 51-52.

Хімія

Тема: Розв'язування вправ і задач.

Домашнє завдання

Розв'язати задачу.

Розведена сульфатна кислота прореагувала з магнієм масою 5,8 г.. Обчисліть масуутвореної солі і об'єм водню, що виділився за нормальних умов.

Геометрія

Тема: Контрольна робота № 5 з теми «Многокутники. Площі многокутників»

Домашнє завдання

Повторити § 22-26 .

Зарубіжна література

Тема: Людські взаємини, моральні цінності в казці-притчі Екзюпері «Маленький принц»

1. Визначте найвиразніші почуття героя-оповідача на початку твору – під час зустрічі з маленьким принцом

2. Відповісти на запитання:

- Із ким зустрічався маленький принц, відвідуючи різні планети?

- Що символізують їхні мешканці?

- Чому, на вашу думку, автор обрав саме таких персонажів?

Домашнє завдання

Прочитати розділ 10-19, переказувати і коментувати

Німецька мова

Тема: Населення України. Розвиток навичок аудіювання

С.201 Ур.91 -написати і вивчити лексику

Впр.3 - Читати і переказувати текст про населення України

Матеріали для опрацювання на 05.05.2020 р.

Алгебра

Тема: Квадратне рівняння та рівняння які зводяться до квадратних, як математичні моделі прикладних задач. Самостійна робота

Домашнє завдання

Повторити § 24-26 , виконати Домашня самостійна робота № 6 (с.219-220).

Алгебра

Тема: Розв’язування рівнянь, які зводяться до квадратних, та задач за допомогою дробових раціональних рівнянь

Домашнє завдання

Повторити § 24-26, виконати № 1-9 (с.220-221).

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Цикли з лічильником Lazarus

Домашнє завдання:

1. Опрацювати матеріал підручника § 6.5 ст. 207-211

2. Відео-урок на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=KQIVQ0ewvkM

Матеріали для опрацювання на 06.05.2020 р.

Українська мова

Тема: Відокремлені уточнювальні члени речення

1. Опрацювати матеріал §36

2. Переглянути відеоурок на https://youtu.be/BSu7VBdAe44

3. Виконати вправи 371, 372.

Домашнє завдання

Вправа 373

Російська мова

Тема: Аудирование. Восприятие на слух особенностей предложений с прямой и косвенной речью

Вправа 414, 415.

Домашнє завдання

Вправа 416. Читати текст ст.. 158-159

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Цикли з передумовою

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника § 6.7 ст. 217-219

2. Відео-урок за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=0UNhI-TMwYo

Біологія

Тема: Мова, мислення, свідомість.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 52-53.

Хімія

Тема: Розв'язування вправ і задач. Підготовка до контрольної роботи.

Домашнє завдання

Повторити параграфи 30, 31, 33, 35, 38.

Розв'язати задачу.

Хлоридна кислота прореагувала з кальцієм масою 8,7 г. Обчисліть масу утвореної солі і об'єм водню, що виділився за нормальних умов.

Рівняння реакції: Ca+2HCl=CaCl2+H2 1моль 2моль 1моль 1моль

Фізика

Тема: Електричний струм у газах.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 39.

Матеріали для опрацювання на 07.05.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Філософський зміст твору Екзюпері «Маленький принц»

1. Виписати дві цитати з твору, прокоментувати їх.

2. Скласти портрет людей, якими їх побачив маленький принц.

Домашнє завдання

Перечитати розділи 20-27, характеризувати героїв

Російська мова

Тема: Чтение. Цетирование в книгах разных жанров

Вправа 420, 422

Домашнє завдання

Вправа 423. Читати текст ст..162-164

Геометрія

Тема: Повторення. Чотирикутники та їх властивості

Домашнє завдання

Повторити § 1-11 , виконати № 365, 379.

Геометрія

Тема: Повторення. Площі многокутників

Домашнє завдання

Повторити § 22-26 , виконати № 980, 998.

Матеріали для опрацювання на 08.05.2020 р.

Зарубіжна література

Художні образи казки-притчі Екзюпері «Маленький принц»

1. Дібрати матеріал до характеристики образів твору

2. Визначити художні засоби твору

Домашнє завдання

Характеристика образів твору

Хімія

Тема: Контрольна робота з теми "Основні класи неорганічних сполук".

Домашнє завдання

Картки з індивідуальними завданнями.

Фізика

Тема: Види самостійних газових розрядів..

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 40.

Алгебра

Тема: Контрольна робота №6 з теми «Квадратний тричлен. Розв’язування рівнянь, що зводяться до квадратних, та задач за допомогою рівнянь»

Домашнє завдання

Повторити § 24-26

Німецька мова

Тема: Земля та її населення . Розвиток навичок письма, діалогчного мовлення . Складні слова.

С.203 Урок 92 - записати і вивчити лексику

Впр 2,3 - письмово

Матеріали для опрацювання на 12.05.2020 р.

Алгебра

Тема: Тотожні перетворення раціональних виразів

Домашнє завдання

Повторити § 1-8 , виконати № 216, 219.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Відображення графічних об’єктів засобами мови програмування

Домашнє завдання:

1. Опрацювати матеріал підручника розділ 6 п.6.8 ст. 221-226

Зробити запис у зошиті з підручника ст.226.

Матеріали для опрацювання на 13.05.2020 р.

Біологія

Тема: Навчання та пам'ять.

Інформатика

Тема: Розділ 7. Інструктаж з БЖД. Опрацювання числових даних. Відносні, абсолютні та мішані посилання

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника розділ 7 п. 7.1 ст. 230-234

2. Зробити запис у зошиті з підручника ст. 234

Хімія

Тема: Розв'язування задач і вправ.

Домашнє завдання

Повторити параграфи 31-39.

Розв'язати задачу

Обчисліть масу кальцій нітрату (Ca(NO)3)2, що утворюються в результаті взаємодії 50,4 Гнітратної кислоти з кальцій оксидом (HNO3) (CaO)

Фізика

Тема: Розв'язування задач. Підготовка до контрольної роботи з теми: "Робота і потужність електричного струмву".

Домашнє завдання

Повторити параграфи 33-40.

Розв'язати задачі № 3, 5, 6 (ст.222). Завдвння для самоконтролю до розділу ІІ.

Матеріали для опрацювання на 14.05.2020 р.

Геометрія

Тема: Подібність трикутників та її застосування

Домашнє завдання

Повторити § 12-17 , виконати № 619, 626.

Матеріали для опрацювання на 15.05.2020 р.

Алгебра

Тема: Функцї y = , у = х2 , у = ,їх властивості і графіки

Домашнє завдання

Повторити функцї, виконати № 385, 714 (1).

Німецька мова

Тема: Контроль аудіювання

Тестова робота

Домашнє завдання

Повторити граматичні теми за розділ.

Хімія

Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми: "Періодичний закон та періодична система хімічних елементів".

Домашнє завдання

Повторити параграфи 8-16.

Задача

Написати електронні формули й зобразити їх графічні варіанти для атомів:

А) Карбону; Б) Натрію.

Фізика

Тема: Контрольна робота № 5 з теми "Робота і потужність електричного струму".

Матеріали для опрацювання на 18.05.2020 р.

Німецька мова

Тема: Навчальний проект «Моя Батьківщина»

Удосконалення навичок письма ,монологічного мовлення

Домашнє завдання

Підготуватись до контролю письма

Матеріали для опрацювання на 22.05.2020 р.

Німецька мова

Тема: Контроль письма

Тестові завдання

Матеріали для опрацювання на 25.05.2020 р.

Німецька мова

Тема: Контроль письма

Тестові завдання

Матеріали для опрацювання на 29.05.2020 р.

Німецька мова

Тема: Мої плани на літні канікули. Відеоурок

Систематизація лексичного граматичного матеріалу

Кiлькiсть переглядiв: 846

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.