Матеріали для опрацювання на 12.03.2020 р.

Алгебра

Тема: Геометрична прогресія, її властивості. формула n-го члена геометричної прогресії.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 18.

Виконати № 768,770(1,2), 774.

Українська мова

Тема: Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку.

Опрацювати матеріал параграф 29 ст. 168-169.

Виконати вправи 359, 360.

Домашнє завдання

Вправа 362.

Алгебра

Тема: Розв'яування вправ на застосування формули n-го члена геометричної прогресії.

Домашнє завдання

Повторити параграф 18.

Виконати № 782, 785.

Основи здоров'я

Тема: Життєве самовизначення, дослідження ринку праці за матеріалами засобів масової інформації.

Домашнє завдання

Вивчити параграфи 13-14.

Матеріали для опрацювання на 13.03.2020 р.

Правознавство

Тема: Неповнолітні як учасники цивільних правовідносин.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 10.

Німецька мова

Тема: Віртуальна подорж німецькомовними країнами. Формування навичок аудіювання.

Множина іменників (повт.).

Die Messe, die Metropole, gelten als (Nom.) Впр. 2а (ст. 149) Множина іменників (повт.). Впр. (ст.155). Ст. (149), Впр. 2 b 3 (cт.150), читати діалог і вставляти назви міст ФРН (ст. 151) Впр. 5,6 Читати і прослухати текст і визначити осіб.

Домашнє завдання

Ст. 151, Вправа 7.

Написати твір про якесь місто Німеччини.

Підготуватися до ТЕСТУ.

Хімія

Тема: Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формула.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 34.

Матеріали для опрацювання на 17.03.2020 р.

Українська література

Тема: Тарас Шевченко "І мертвим, і живим, і ненародженим...". Продовження теми "землячків" у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Засудження комплексу меншовартості, національного безпам'ятства та байдужості до рідної мови.

Домашнє завдання

Вивчити напам'ять фрагмент.

Українська література

Тема: Тарас Шевченко "І мертвим, і живим, і ненародженим...". Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

Домашнє завдання

Опрацювати зміст твору "Катерина".

Геометрія

Тема: Розв'язування задачна обчислення площі круга та його частин.

Домашнє завдання

повторити параграф 17.

Виконати №820, 824.

Геометрія

Тема: Розв'язування задач на застосування правильних многокутників, довжини кола, площі круга.

Самостійна робота.

Домашнє завдання

Повторити параграфи 15-17.

Виконати домашня самостійна робота № 4 9ст.162-163).

Історія України

Тема: Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку ХХ ст.

Домашнє завдання

Параграф 27.

Матеріали для опрацювання на 18.03.2020 р.

Біологія

Тема: Механізи видоутворення. Роль різних наук в обгрунтуванні теорії еволюції.

Домашнє завдання

Вивчити параграфи 41-42.

Фізика

Тема: Розв'язування задач.

Домашнє завдання

Опрацювати із записом у робочий зошит задачу 3 з підручника (ст. 223-224).

Російська мова

Тема: Сложное предложение с несколькими предложениями, соедененными сочинительной связью. Употребление сложносочиненных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.

Опрацювати матеріал підручника параграф 3, ст .9-10.

Виконати вправи 16, 18.

Домашнє завдання

Упражнение 19.

Матеріали для опрацювання на 19.03.2020 р.

Алгебра

Тема: Сума перших n членів геометричної прогресії.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 20.

Виконати № 823, 820, 822.

Алгебра

Тема: Розв'язування вправ на застосування формули суми перших n членів геометричної прогресії.

Самостійна робота.

Домашнє завдання

Повторити параграф 20

Виконати Домашня самостійна робота № 4 (ст. 188-185).

Українська мова

Тема: Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв'язку.

Розділові знаки у складному реченні з різними видами зв'язку.

Опрацювати матеріал параграф 31.

Виконати вправи 381, 383.

Домашнє завдання

Вправа 395.

Основи здоров'я

Тема: Емоційна саморегуляція. Уміння вчитися. Способи ефективного навчання.

Домашнє завдання

Параграфи 14, 15, 16.

Матеріали для опрацювання на 20.03.2020 р.

Правознавство

Тема: Практичне заняття: Власність неповнолітніх. Захист прав споживачів.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 15, 16.

Матеріали для опрацювання на 30.03.2020 р.

Біологія

Тема: Основи еволюційної філогенії та систематики. Еволюція людини. Етапи еволюції.

Домашнє завдання

Параграфи 43-44.

Тестові завдання ст. 184.

Хімія

Тема: Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмітинова, олеїнова.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграф 36.

Фізика

Тема: Узагальнення матеріалу з теми "Рух і взаємодія. Закони збереження".

Домашнє завдання

Завдання для самоконтролю до розділу V.

Виконати завдання 1-7 (ст. 258).

Матеріали для опрацювання на 31.03.2020 р.

Українська література

Тема: Тарас Шевченко."Вічна тема матері ісина. Еволюція жіночого образу у творах Т.Шевченка. Романтичний тип втілення теми жіночої долі. "Катерина".

Домашнє завдання

Аналізувати поему "Катерина".

Написати твір-роздум на тему: "Еволюція жіночих образів у творах Т. Г. Шевченка".

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на застосування правильних многокутників, довжини кола, площі круга

Домашнє завдання

Повторити §15-17.

Виконати № 1-9 (с.164).

Українська література

Тема: Тарас Шевченко. Урок мовленнєвого розвитку № 3. Характеристика головної героїні поеми "Катерина".

Домашнє завдання

Охарактеризувати головну героїню поеми.

Матеріали для опрацювання на 01.04.2020 р.

Географія

Тема: Виробництво тканин, одягу та взуття.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Нанести на контурну карту світу найбільші країни - виробники та країни - експортери тканин, одягу і взуття.Матеріали для опрацювання на 02.04.2020 р.

Алгебра

Тема: Розв’язування вправ і задач на числові послідовності.

Домашнє завдання

Повторити § 15-20.

Виконати № 4-9 (с.189).

Зарубіжна література

Тема: Б. Шоу «Пігмаліон». Особливості драматичного конфлікту та розвиток сценічної дії п’єси. Динаміка образу Елайзи Дулітл

1. Опрацювати статтю підручника про життєвий і творчий шлях письменника

2. Прочитати «Пігмаліон»

Домашнє завдання

Дібрати матеріал до образу Елайзи Дулітл.

Фізика

Тема: Взаємодія тіл. Імпульс.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграф 36.

Матеріали для опрацювання на 02.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Розділові знаки у складних реченнях з різними видами зв’язку. Обговорювання питання «Чи придатна рок-музика для передавання патріотичних настроїв, думок, закликів?»

1. Опрацювати теоретичний матеріал ст.. 174.

2. Виконати вправи 387, 389(2)

Домашнє завдання

Вправа 396.

Основи здоров'я

Тема: Характер і цінності. Самооцінка характеру. Самовиховання характеру.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 17.18,19.

Матеріали для опрацювання на 03.04.2020 р.

Географія

Тема: Легка промисловість України.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Оформити звіт дослідження "Малі і середні міста України - центри швейного виробництва".

Німецька мова

Тема: Це-Україна. Цікаві місця для подорожі Україною. Введення нової лексики. Робота з текстом. Тест

с.163,165 записати і вивчити лексику.

с. 164 Впр 4 Вивчити тему про Україну 10-15 речень.

тестhttps://naurok.com.ua/test/die-sehensw-rdigkeiten-der-ukraine-137218.html

Правознавство

Тема: Сім'я. Шлюб. Взаємні права й обов'язки батьків і дітей.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 17,18.

Матеріали для опрацювання на 06.04.2020 р.

Біологія

Тема: Основні групи організмів, бактерії, археї, еукаріоти. Неклітинні форми життя: віруси.

Домашнє завдання

Параграфи 45, 46, 47.

Тема: Огляд основних еукаріотичних таксонів.

Практична робота №4, ст. 200.

Домашнє завдання

Параграф 47.

Тестові завдання ст. 201.

Контрольна робота.

Хімія

Тема: Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграф 37, ст.183.

Фізика

Тема: Розв'язування задач.

Домашнє завдання

Повторити матеріал параграф 36.

Вправа 8, 9 (ст. 259) із завдань для самоконтролю до розділу V.

Матеріали для опрацювання на 07.04.2020 р.

Українська література

Тема: Т.Шевченко. Реалістично-побутовий тип втілення теми жіночої долі. "Наймичка"

Домашнє завдання

Аналізувати поему.

Записати характеристику Ганни.

Українська література

Тема: Т.Шевченко. Трагедія жінки-матері, боротьба за своє материнство, жорстокість народної моралі ("У нашім раї на землі..."), Наскрізний ліризм творів Т.Шевченка про жіночу долю.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника ст. 230-232.

Виконати завдання ст. 232-233 (1-9).

Зробити порівняльну характеристику Катерини і Ганни.

Аналізувати поему "У нашім раї на землі...".

Матеріали для опрацювання на 08.04.2020 р.

Фізика

Тема: Розв'язування задач.

Домашнє завдання

Повторити матеріал параграф 37.

Звернути увагу на формулу швидкості руху кульки та формулу зміни імпульсу куль.

Виконати вправу 37 (3), ст. 234.

Геометрія

Тема6 Переміщення (рух) та його властивості.

Домашнє завдання

Вивчити § 18 (с.169-171), виконати № 890,892,894.

Геометрія

Тема: Рівність фігур.

Домашнє завдання

Вивчити §18 (с.171-172), виконати № 896,900.

Історія Укрвїни

Тема: Надніпрянська Україна в 1907-1914 рр. Практичне заняття: Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Надніпрянщини.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 26. Виконати практичну, стор. 235.

Матеріали для опрацювання на 08.04.2020 р.

Географія

Тема: Виробництво харчових продуктів та напоїв.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 32.

Російська мова

Тема: Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными. Значение, строение, использование предложений с несколькими придаточными. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными.

1. Опрацювати теоретичний матеріал підручника ст.. 16,17, 20, 21, 24, 25.

2. Виконати вправи 48,53.

Домашнє завдання

Вправа 61.

Матеріали для опрацювання на 09.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Текст, основні ознаки його. Будова тексту. Мікротема й абзац.

1. Опрацювати матеріал ст..189, 192.

2. Переглянути відео урок на https://youtu.be/IfFvzQpUjlU

3. Виконати вправу 410 (усно), 416

Домашнє завдання

Вправа 418.

Алгебра

Тема: Основні правила комбінаторики

Домашнє завдання

Вивчити § 21, виконати № 903, 905, 911.

Алгебра

Тема: Розв’язування задач на застосування комбінаторних правил суми та добутку.

Домашнє завдання

Повторити § 21, виконати № 915, 917, 920.

Основи здоров'я

Тема: Узагальнення з теми: Психічна й духовна складові здоров'я.

Матеріали для опрацювання на 10.04.2020 р.

Німецька мова

Тема: Подорож Україною. Вдосконалення навичок аудіювання, говоріння. Найбільші міста України. Введення нових слів. Моє улюблене місто. Творча робота.

Уроки 76-78 записати і вивчити лексику.

с.169 Впр 3 читати і перекладати текст.

с.170 Впр 5 доповнити і вивчити діалог

Домашнє завдання

Написати проект "Моє улюблене рідне місто- Іршава".

Правознавство

Тема: Державні органи з охорони прав дітей. Практичне заняття: Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 18,19.

Матеріали для опрацювання на 13.04.2020 р.

Хімія

Тема: Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 39 (ст. 188).

Фізика

Тема: застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах.

Домашнє завдання

Повторити параграф 38 (ст. 235).

Матеріали для опрацювання на 14.04.2020 р.

Історія України

Тема: Загальноросійські політичні партії та український рух.

Домашнє завдання

Параграф - 26 (стор. 230-234).

Геометрія

Тема: Симетрія відносно прямої

Домашнє завдання

Вивчити § 20, виконати № 933, 938, 942.

Українська література

Тема: Лірика Т.Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення з нього. "Доля", "Росли у купочці, зросли...". Риси автобілграфізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі.

Домашнє завдання

Вивчити вірш "Доля" напам'ять.

Опрацювати теоретичний матеріал підручника.

Прочитати повість Т.Шевченка "Художник".

Геометрія

Тема: Симетрія відносно точки

Домашнє завдання

Вивчити § 19, виконати № 913, 915, 920(1).

Українська література

Тема: ПЧ. № 4. О.Іваненко "Марія".

Домашнє завдання

Прочитати твори з Псалтиря, а також переспіви псалмів Т.Шевченка,

Матеріали для опрацювання на 15.04.2020 р.

Фізика

Тема: Розв'язування задач.

Домашнє завдання

Повторити параграф 38.

Розглянути й опрацювати задачу 2 (ст. 237-238) із записом розв'язку у робочий зошит.

Зарубіжна література

Тема: Контрольна робота з теми «Нова драма» (Різнорівневі тестові завдання).

1. Виконати тестові завдання.

Література ХХ-ХІ століття. Життя, історія, культура. Шолом-Алейхем. «Тев’є- молочар». Тема історичного зламу, який пройшов крізь долю людини і народу на межі ХІХ-ХХ ст.. Образна система твору

1. Опрацювати біографію письменника.

2. Прочитати твір.

Домашнє завдання

1. Визначити проблематику твору.

2. Характеристика образів.

Географія

Тема: Узагальнення знань з тем "Виробництво машин та устаткування. Виробництво тканин, одягу, взуття. Виробництво харчових продуктів та напоїв".

Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника параграфи 28-33.

Дати відповіді на питання для самоконтролю підручника ст.187.

Фото виконаної роботи скинути у групу Vіber.

Матеріали для опрацювання на 16.04.2020 р.

Алгебра

Тема: Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події.

Домашнє завдання

Вивчити § 22, виконати № 931, 936, 941.

Алгебра

Тема: Класичне означення ймовірності.

Домашнє завдання

Вивчити § 23, виконати № 963, 968, 978.

Українська мова

Тема: РМ № 19. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей. Ключові слова в тексті й абзаці. Види й засоби міжфразового зв’язку.

1. Опрацювати матеріал підручника ст.. 192, 195,196.

2. Виконати вправи 424, 426.

Домашнє завдання

Вправа 428.

Основи здоров'я

Тема: Ефективне спілкування. Формування здорових стосунків.

Домашнє завдання

Параграф - 24, 25.

Матеріали для опрацювання на 17.04.2020 р.

Правознавство

Тема: Неповнолітні як учасники трудових правовідносин.

Практичне заняття: Працевлаштування неповнолітніх.

Домашнє завдання

Параграф - 20, 21.

Німецька мова

Тема 8 Робота і професія. Одяг.

Введення нового ЛО та МЗ

С.183 - Записати і вивчити лексику

Впр. 2,3 усно

Домашнє завдання

Впр 4,6 - Доповнити речення

Матеріали для опрацювання на 21.04.2020 р.

Українська література

Тема: Біблія в житті Т.Шевченка. Світле пророцтвопоета ("Ісая. Глава 35"). Художня інтерпретація творів із книги псалмів, риси її національної своєрідності у Т.Шевченка.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника ст. 243-247.

Прочитати твір "Ісаїя. Глава 35".

Виконати завдання 1-10, ст. 248.

Українська література

Тема: світова велич українського поета. Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історико-культурний поступ України. Ушанування пам'яті поета в Україні й за кордоном.

Домашнє завдання

Опрацювати статтю підручника ст. 249.

Написати твір-роздум "Актуальність творів Т.Шевченка в третьому тисячолітті".

Геометрія

Тема: Поворот.

Домашнє завдання

Вивчити §21, виконати № 954, 956, 960.

Геометрія

Тема: Паралельне перенесення

Домашнє завдання

Вивчити § 22, виконати № 977, 979, 983.

Історія України

Тема: Узагальнення знань за темою Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

1. Вкажіть назви українських земель, що перебували на початку ХХ ст. у складі Російської імперії:

а) Лівобережжя, Слобожанщина, Південна (Степова) Україна, Холмщина і Закарпаття;

б) Слобожанщина, Правобережжя і Південна (Степова) Україна;

в) Лівобережжя, Слобожанщина, Правобережжя, Південна (Степова) Україна;

г) Лівобережжя, Слобожанщина, Запоріжжя, Поділля, Полісся, Холмщина, Надсяння, Східна Галичина, Північна Буковина.

2. Сільськогосподарський розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст. відзначився:

а) урожайність була нижчою, ніж у розвинених країнах Заходу; більша частина землі належала великим землевласникам; використання вільнонайманої праці і застосування сільськогосподарської техніки; поглиблення спеціалізації районів та розширення посівів технічних культур;

б) відставанням в розвитку від промисловості; переважання великого поміщицького землеволодіння; поширення розшарування селянства; аграрне перенаселення; нерівномірний розвиток окремих районів; слабке використання досягнень науково-технічного прогресу;

в) збереження поміщицького землеволодіння; розвиток в окремих районах промислового садівництва та торгівельне скотарство; масова трудова міграція через малоземелля і нерозвиненість промисловості;

г) збереження поміщицького землеволодіння; поєднання відробіткової та вільнонайманої систем господарювання; розорення поміщицьких господарств, особливо на Півдні України, внаслідок невміння поміщиків пристосуватися до нових умов господарювання.

3. У промисловому розвиткові Наддніпрянської України на початку ХХ ст. були притаманні:

а) концентрація виробництва в певному регіоні; промислове піднесення шляхом створення великих підприємств та високі темпи промислового розвитку; утворення монополій, спеціалізація промислових районів; вплив іноземного капіталу; нерівномірний розвиток українських регіонів; пришвидшені темпи розвитку у порівняння із загальноімперськими; дешева, але кваліфікована робоча сила;

б) прискорення промислового перевороту та економічний бум; широке промислове будівництво на Півдні України та поділ України на промислово розвинений Південно-Східний і аграрний Північно-Західний райони; зростання частки важкої промисловості шляхом розвитку вугільної, металургійної, машинобудівної, видобувної, металообробної галузей;

в) Україна стає головною вугільно-металургійною базою Російської імперії та іноземне інвестування: Франції, Німеччини та Бельгії − у кам’яновугільну, металообробну і машинобудівну промисловість; розвиток цукрової, харчової та легкої промисловості;

г) у кінці ХІХ ст. відбувалася монополізація виробництва; формування великих промислово-торгівельних центрів як Одеса, Київ, Харків і Катеринослав; завершився процес формування станів найманих робітників та буржуазії, але досить значною була чисельність дрібних виробників багатонаціональних за складом.

4. Столипінська аграрна реформа проводилася на території українських земель протягом:

а) 1904-1910 років;

б) 1905-1910 років;

в) 1906-1911 років;

г) 1906-1910 років.

5. Основні положення столипінської аграрної реформи зводилися до:

а) селяни повністю звільнялися від кріпосної залежності на основі втіленого в життя міністром П. Столипіним «Постанови від 19 лютого 1861 року про відміну кріпосного права» російського імператора Олександра ІІ;

б) кожному селянину надавалося право закріпити свій земельний наділ в особисту приватну власність, а господарям, що закріпили наділ у свою власність, надавалася можливість продавати та купувати землю; передбачалася ліквідація аграрного перенаселення країни переселення селян у східні райони Російської імперії;

в) кожному селянину надавалося право закріпити свій земельний наділ в особисту приватну власність, а поміщикам, що закріпили свій наділ у свою власність, надавалася можливість продавати та купувати землю;

г) варіанти а) і б) є правильними.

6. Наслідками столипінської аграрної реформи в Україні були:

а) знищення общинного землекористування і перетворення селян на індивідуальних власників землі, створення великих фермерських господарств, які зуміли залучити до сільськогосподарського виробництва передові технології та найновіші технічні заходи; погіршення становища малоземельних селян та сільської бідноти, а також подальше розшарування українського села і загострення соціальних суперечностей;

б) розвиток капіталістичних відносин в сільському господарстві; вирішено проблему аграрного перенаселення шляхом міграції населення із західноукраїнських земель до Далекого Сходу, Сибіру та Середньої Азії;

в) знищення общинного землекористування і перетворення селян на індивідуальних власників землі, створення великих фермерських господарств, які зуміли залучити до сільськогосподарського виробництва передові технології та найновіші технічні заходи;

г) погіршення становища малоземельних селян та сільської бідноти, а також подальше розшарування українського села і загострення соціальних суперечностей; розвиток капіталістичних відносин в сільському господарстві.

7. Хронологічними межами першої російської буржуазно-демократичної революції був період:

а) 1905 рік;

б) 1905-1906 роки;

в) 1906-1907 роки;

г) 1905-1907 років;

8. Причинами першої російської буржуазно-демократичної революції:

а) погіршення соціально-економічного становища внаслідок економічної кризи 1900 – 1903 років;

б) невдоволення політикою самодержавства внаслідок нерозв’язання аграрного, робітничого і національного питання;

в) поразка Російської імперії у війні з Японією 1904-1905 років;

г) поширення ідей марксизму, діяльність революційних організацій;

ґ) реформа політичного життя країни;

д) всі вище перелічені варіанти є правильними.

9. Початок першої російської буржуазно-демократичної революції відбувся 9 січня 1905 року розстрілом мирної демонстрації в Петербурзі за наказом російського імператора Миколи ІІ. Ці події відомі в історії як:

а) «Кривава субота»;

б) «Кривава неділя»;

в) «Кривавий понеділок»;

г) «Розстріляна неділя».

10. Український національний рух в період першої російської буржуазно-демократичної революції виступав:

а) за скасування будь-яких національних привілеїв та встановити рівноправність народів у Російській імперії; забезпечити вільний розвиток української мови та культури; запровадити навчання рідною мовою та користуватися українською мовою під судових засідань та в державних установах;

б) за скасування будь-яких національних привілеїв та встановити рівноправність народів у Російській імперії;

в) забезпечити вільний розвиток української мови та культури;

г) запровадити навчання рідною мовою та користуватися українською мовою під судових засідань та в державних установах.

11. Збройне повстання під час першої російської буржуазно-демократичної революції відбулося у червні 1905 року на броненосці:

а) «Варяг»;

б) «Аврора»;

в) «Потьомкін»;

г) «Суворов».

12. Скільки разів скликалась Державна Дума Російської.

Матеріали для опрацювання на 22.04.2020 р.

Фізика

Тема: Розв'язування задач.

Самостійна робота.

Домашнє завдання

Повторити параграфи 36-38.

Виконати вправи №35 (2) - формула М=F тертя/N

№38 (4) - формула Ep=mgh, звідси h=Ep/mg.

Російська мова

Тема: Безсоюзное сложное предложение: значение, строение, использование в тексте. Знаки препинания в безсоюзном слоном предложении (запятая, точка с запятой, двоеточие, тире)

1. Вивчити матеріал ст.. 40-41.

2. Виконати вправи 84, 85.

Домашнє завдання

Вправа 88. Читати текст ст.. 49-50

Матеріали для опрацювання на 23.04.2020 р.

Алгебра

Тема: Початкові відомості про статистику. Способи подання даних та їх обробки

Домашнє завдання

Тема: Вивчити §24, виконати № 996, 999.

Алгебра

Тема: Розв’язування задач на застосування статистичних даних.

Самостійна робота

Домашнє завдання

Тема: Повторити § 24, виконати №1001,

Домашня самостійна робота № 5 (с.226-228).

Українська мова

Повторення вивчених розділових знаків у простому й складному реченнях

1. Виконати завдання ст.. 183, 184

2. Вправа 398.

Домашнє завдання

Вправа 404.

Основи здоров'я

Тема: Цінність родини. Репродуктивне здоров'я молоді.

Домашнє завдання

Параграф-22,23

Матеріали для опрацювання на 24.04.2020 р

Географія

Тема. Третинний сектор господарства. ТРАНСПОРТ. Транспортна система України.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 36.

Оформити звіт дослідження "Міські види транспорту свого обласного центру "

Німецька мова

Тема: Улюблені професії. Нахили та здібності.Розвиток навичок аудіювання та письма

С.185 - записати і вивчити лексику

Впр 5 - виписати речення

Контроль аудіювання

Тестові завдання

Матеріали для опрацювання на 27.04.2020 р.

Фізика

Тема: Лабораторна робота № 7.

Домашнє завдання

Розглянути в підручнику теоретичні відомості роботи (із записом у робочий зошит) та замалювати у зошит таблицю із пункту "Експерименти".

Знати одиниці вимірювання фізичних величин у системі Cl.

Біологія

Тема: Екосистема. Харчові зв'язки та колообіг речовин в екосистемах.

Тема: Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори.

Домашнє завдання

Вивчити параграфи 49-50.

Матеріали для опрацювання на 28.04.2020 р.

Українська література

Тема: Контрольна робота № 5. За темою "Нова українська література".

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення на тему: "Життя та творчість П.Куліша"

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на застосування паралельного перенесення

Домашнє завдання

Повторити § 22, виконати № 985.

Українська література

Тема: П.Куліш - відомий письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач, автор підручників для школи, українського правопису ("кулішівка"). Романтична основа світогляду. "Чорна рада" - перший україномовний історичний роман-хроніка. Оцінка роману Т.Шевченком.

Домашнє завдання

Вивчити біографію письменника. Прочитати роман "Чорна рада".

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на застосування геометричних перетворень.

Самостійна робота

Домашнє завдання

Повторити § 18-22 , виконати

Домашня самостійна робота № 5 (с.206-207) № 1-5, 7, 8, 10.

Історія України

Тема: Суспільно- економічний розвиток та Суспільно-політичне життя на західноукраїнських земля на початку XХст.

Домашнє завдання

Параграфи 27-29.

Матеріали для опрацювання на 29.04.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Філософські проблеми. Народний гумор твору «Тев’є-молочар»

Гарпер Лі. «Убити пересмішника». Проблема входження молоді в дорослий світ, зіткнення із жорстокістю. Образ Атикуса Фінча

1. Визначити проблематику твору «Тев’є-молочар»

2. Опрацювати статтю підручника «Сторінки життя і творчості Гарпера Лі.

3. Прочитати «Убити пересмішника»

Домашнє завдання

Визначити проблематику твору «Убити пересмішника». Дібрати матеріал до характеристики образу Атикуса Фінча

Матеріали для опрацювання на 30.04.2020 р.

Алгебра

Тема: Розв’язування задач на застосування основ комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

Домашнє завдання

Повторити § 21- 24, виконати № 1-10 (с.228-229).

Алгебра

тема: Контрольна робота № 5 з теми «Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики»

Домашнє завдання

Повторити § 21-24.

Українська мова

Тема: Контрольна робота №4. Складне речення з різними видами сполучникового та безсполучникового зв’язку. Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності.

1. Виконання тестових завдань

Домашнє завдання

Оформити роботу і передати вчителю.

Біологія

Тема: Стабільність екосистем та причини її порушення.

Тема: Біосфера як цілісна система.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 51-52.

Основи здоров'я

Тема: Школа майбутніх батьків.ВІЛ/ СНІІД: виклик людині.

Домашнє завдання

Параграфи 24,25.

Матеріали для опрацювання на 04.05.2020 р.

Біологія

Тема: Захист і збереження біосфери, основні заходи охорони навколишнього середовища.

Проект "Антропогенні та техногенні впливи в екосистемах краю".

Домашнє завдання

Вивчити параграф 53.

Хімія

Тема: Контрольна робота № 2. З теми: "Органічні сполуки".

Фізика

Тема: Контрольна робота № 6. З теми: "Рух і взаємодія. Закони збереження".

Німецька мова

Тема: Шлях до майбутньої професії. Типовий вибір професії

Вдосконалення усного мовлення

Konjunktiv- умовний спосіб

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt

С.194 - записати івивчити лексику

Впр 2,3 - читати і перекладати текст

Домашнє завдання

с. 196 Впр 6 - Написати твір про свою майбутню професію за зразком

Матеріали для опрацювання на 05.05.2020 р.

Українська література

Тема: Роман "Чорна рада". Походження його назви. Історична основа й авторська уява, романтичність стилю. Динамічний інтригуючий момент.

Домашнє завдання

Опрацювати теоретичний матеріал з підручника.

Виконати завдання 1-3 (ст.291-292).

Українська література

Тема: П.Куліш "Чорна рада". Непросте життя та романтичні пригоди головних героїв. Загальнолюдські риси ініціативності, працьовитості, лицарства, благородства, вірності почуттю та обов'язку.

Домашнє завдання

Визначити йзаписати у робочий зошит елементи сюжету двох сюжетних ліній роману "Чорна рада": історичної та любовної.

Геометрія

Тема: Розв’язування вправ і задач на застосування вивчених геометричних перетворень та їх властивостей

Домашнє завдання

Повторити § 18-22, виконати № 1-9(с.207-208).

Геометрія

Тема: Контрольна робота №5 з теми «Геометричні переміщення»

Домашнє завдання

Повторити § 18-22 .

Матеріали для опрацювання на 06.05.2020 р.

Фізика

Тема: Навчальні проекти.

Домашнє завдання

Підготувати навчальний проект за орієнтовними темами, які знаходяться на сторінці 260 у підручнику.

Російська мова

Тема: Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью. Сложные предложения с сочинительными и подчинительными союзами

1. Опрацювати матеріал підручника ст.. 50-51

2. Виконати вправи 101,102.

Домашнє завдання

Вправа 105. Читати текст ст.. 54-54.

Матеріали для опрацювання на 07.05.2020 р.

Українська мова

Тема: Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні). Редагування словосполучень і речень, у яких допущено граматичні помилки

Виконати вправи 433(2), 434, 435.

Домашнє завдання

Вправа 436.

Алгебра

Тема: Повторення. Пропорції. Відсотки. Відсоткові розрахунки

Домашнє завдання

Повторити пропорції, відсотки, виконати № 2(В1- В4) зб.завд.

Алгебра

Тема: Формули скороченого множення та їх застосування

Домашнє завдання

Повторити формули скороченого множення, виконати № 4 (В1- В4) зб.завд.

Матеріали для опрацювання на 08.05.2020 р.

Алгебра

Тема: Повторення. Тотожні перетворення раціональних виразів

Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал, виконати №13 (В8- В11) зб.завд.

Алгебра

Тема: Розв’язування раціональних рівнянь

Домашнє завдання

Повторити раціональні рівняння, виконати № 6(В10-

В12) зб.завд.

Німецька мова

Тема: Соціалні професії.

Контроль читання. Тестові завдання

Домашнє завдання

Вивчити твір про професію

Матеріали для опрацювання на 12.05.2020 р.

Українська література

Тема: МР № 4. Твір-характеристика персонажа роману П.Куліша "Чорна рада".

Домашнє завдання

Написати характеристику одного з персонажів твору.

Українська література

Тема: ЛРК № 4. Поети Хмельниччини.

Домашнє завдання

Підготувати реферат про поетів рідного краю.

Біологія

Тема: Потяття про селекцію. Введення в культуру рослин.

Тема: Методи селекції рослин і тварин.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 54-55.

Геометрія

Тема: Чотирикутники. Площі чотирикутників

Домашнє завдання

Повторити площі чотирикутників, виконати № 19 (В1-В2) зб. завд.

Геометрія

Тема: Трикутники. Площа трикутників

Домашнє завдання

Повторити площу трикутників, виконати № 11 (В5-В6) зб. завд.

Матеріали для опрацювання на 13.05.2020 р.

Фізика

Тема: Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла. Фізика і науково-технічний прогрес.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 40.

Матеріали для опрацювання на 14.05.2020 р.

Алгебра

Тема: Розв’язування квадратних рівнянь та рівнянь, що зводяться до квадратних

Домашнє завдання

Повторити квадратні рівняння, виконати № 15 (В3- В4) зб.завд.

Алгебра

Тема: Функції. Властивості та графіки функцій

Домашнє завдання

Повторити функції, виконати № 15 (В9- В11) зб.завд.

Матеріали для опрацювання на 15.05.2020 р.

Геометрія

Тема: Прямокутний трикутник. Розв’язування прямокутних трикутників

Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал, виконати №16 (В5- В6) зб.завд.

Геометрія

Тема: Теореми синусів і косинусів. Розв’язування трикутників

Домашнє завдання

Повторити теореми синусів і косинусів, виконати № 16 (В9- В10) зб.завд.

Матеріали для опрацювання на 22.05.2020 р.

Німецька мова

Тема: Контроль говоріння

Україна. Німеччина. Майбутня професія

Матеріали для опрацювання на 29.05.2020 р.

Німецька мова

Тема: «Роль іноземної мови при виборі професії» Відеоурок

Узагальнення знань з тем

Кiлькiсть переглядiв: 838

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.