Матеріали для опрацювання на 11.01.2021 р.

Геометрія

Тема: Медіана, бісектриса і висота трикутника.

Домашнє завдання

Вивчити §15 (с.87-89), виконати №353,356, 360.

Матеріали для опрацювання на 12.01.2021 р.

Біологія

Тема: Дихання та газообмін у тварин.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 36 (а).

Алгебра

Тема: Функція. Область визначення та область значень функції. Способи задання функції. Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів.

Домашнє завдання

Вивчити §19, виконати № 717, 719.

Матеріали для опрацювання на 14.01.2021 р.

Геометрія

Тема: Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника.

Домашнє завдання

Вивчити §15 (с.89), виконати №362, 368.

Біологія

Тема: Дихальна система та її органи.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 36 (б).

Матеріали для опрацювання на 15.01.2021 р.

Алгебра.

Тема: Розв’язування вправ на знаходження області визначення і області значень функції.

Домашнє завдання

Повторити §19, виконати № 725, 729.

Матеріали для опрацювання на 18.01.2021 р.

Геометрія

Тема: Третя ознака рівності трикутників.

Домашнє завдання .

Вивчити §16, виконати № 378, 384.

Матеріали для опрацювання на 19.01.2021 р.

Алгебра

Тема: Розв’язування вправ на знаходження області визначення і області значень функції.

Домашнє завдання

Повторити §19, виконати № 733(1-3), 735, 737.

Біологія

Тема: Транспорт речовин. Замкнена і незамкнена кровоносні системи.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 37 (а).

Матеріали для опрацювання на 21.01.2021 р.

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на застосування ознак рівності трикутників, властивостей та ознак рівнобедреного трикутника.

Самостійна робота.

Домашнє завдання

Повторити §11-16, виконати домашню самостійну роботу №3 (с.96-97).

Біологія

Тема: Кровоносна система та її функції.

Практична робота №4. Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин (ст. 163).

Матеріали для опрацювання на 22.01.2021 р.

Алгебра

Тема: Графік функції. Графічний спосіб задання функції.

Домашнє завдання

Вивчити §20, виконати № 747, 749, 751.

Матеріали для опрацювання на 12.03.2020 р.

Українська мова

Тема: Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв'язку слів у словосполученні й реченні. Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника. Види прийменників за будовою.

Вивчити правила параграф 31.

Виконати вправи 365, 366, 368.

Домашнє завдання

Вправа 374.

Українська література

Тема: Ліна Костенко "Кольорові миші".

Домашнє завдання

Аналізувати вірш.

Географія

Тема: Північна Америка. Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки.

Практична робота №9 (завершення).

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 42.

Оформити звіт практичної роботи № 9.

Геометрія

Тема: Розв'язування задач на застосування нерівності трикутника.

Самостійна робота.

Домашнє завдання

Повторити параграф 20.

Виконати Домашня самостійна робота №4 (ст. 117-118).

Історія всесвітня

Тема: Християнська церква в XII-XV ст.

Вивчити параграф 14.

Матеріали для опрацювання на 13.03.2020 р.

Фізика

Тема: Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометр.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 35.

Алгебра

Тема: Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 24.

Виконати № 903, 914, 928.

Історія України

Тема: Практичне заняття: Зовнішня політика князя Данила Романовича.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника ст. 152.

Матеріали для опрацювання на 16.03.2020 р.

Англійська мова

Тема: ЦЕ - Лондон.Граматична основа So - Neither. Розвиток граматичних навичок.

Ст. 123 Вправа 2 - прочитати діалог.

Ст. 123 Вправа 3 - відповісти на запитання.

Ст. 124 Вправа 4 - поєднати слово з описом.

Домашнє завдання

Вивчити нову лексику.

Геометрія

Тема: Розв'язування задач на застосування трикутників.

Домашнє завдання

Повторити параграфи 17-20.

Виконати № 6-9(ст.119).

Хімія

Тема: Взаємодія кисню з складними речовинами (повне окиснення метану СН4, гідроген сульфіду Н2S, глюкози C6H12O6).

Домашнє завдання

Вивчити параграф 15.

Фізика

Тема: Сполучені посудини. Манометри.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 34.

Матеріали для опрацювання на 17.03.2020 р.

Алгебра

Тема: Лінійне рівняння з двома змінними.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 25.

Виконати № 952, 958.

Інформатика

Тема: Алгоритми та програма. Поняття моделі. Поняття предмета галузь. Етапи побудови інформаційної моделі.

1. Опрацювати матеріал підручника параграфи 6, 7 ст. 35-55.

2. Зообити записи у зошиті з підручника, що таке:

а) предметна галузь, модель (ст. 36-37);

б) інформаційна модель, моделювання (ст. 39);

в) формалізація (ст. 47).

3. Вивчити правила: формалізація, предметна галузь, модель.

Українська література

Тема: Ліна Костенко "Крила".

Домашнє завдання

Аналізувати вірш.

Українська мова

Тема: РМ №18. Портретний нарис у публіцистичному стилі.

Знайти, що таке нарис.

Ознайомитися з прикладами портретного нарису.

Домашнє завдання

Написати портретний нарис.

Матеріали для опрацювання на 18.03.2020 р.

Біологія

Тема: Розвиток тварин (з перетворення та без перетворення).

Періоди та тривалість життя тварин.

Хімія

Тема: Кругообіг Оксигену в природі. ОЗОН. Проблема чистого повітря.

Навчальний проект на тему: "Проблема забруднення повітря та шляхи її розв'язання".

Домашнє завдання

Вивчити параграф 16.

Географія

Тема: Євразія. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка.

Практична робота №10 (початок).

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 45.

Зарубіжна література

Тема: А.К.Дюйл. Оповідання "Спілка рудих". Особливості сюжету і композиція оповідання.

Робота над змістом оповідання.

Визначити елементи композиції.

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення "Сторінки життя і творчості Г.Уелса".

Англійська мова

Тема: Визначні місця Києва. Спеціальні запитання.Розвиток граматичних навичок

с.145 .Впр.2,3 прочитати діалог і доповнити речення

написати і вивчити лексику с.146 Впр 4

Домашнє завдання

с.147 Впр 5 написати цікаві нотатки про Київ

Матеріали для опрацювання на 19.03.2020 р.

Українська мова

Тема: Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс.

Вивчити правила параграф 32.

Виконати вправи 386, 387, 390, 395.

Домашнє завдання

Вправа 396.

Геометрія

Тема: Контрольна робота №4 з теми "Сума кутів трикутника. Зовнішній кут трикутника. Прямокутні трикутники. Нерівність трикутника".

Домашнє завдання

Повторити параграфи 17-20.

Українська література

Тема: Василь Симоненко "Лебеді материнства".

Домашнє завдання

Вивчити вірш напам'ять.

Історія всесвітня

Тема: Середньовічна культура Західної Європи.

Домашнє завдання

Параграф 15.

Матеріали для опрацювання на 20.03.2020 р.

Алгебра

Тема: Розв'язування вправ на застосування лінійних рівнянь з двома змінними.

Домашнє завдання

Повторити параграф 25.

Виконати № 963, 968.

Фізика

Тема: Сполучені посудини. Манометри.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 34, 36.

Англійська мова

Тема: Історія Подолу. Числівники. Розвиток граматичних навичок

с.148 Впр.2,3.

с.148 Впр.4 письмово .Написати числівники прописом

с.149 Впр.6. Прочитай і доповни речення письмово

Домашнє завдання

с.150 Впр.9 тест письмово.

Історія України

Тема: Галицько-Волинська держава за наступників Данила Романовича.

Домашнє завдання

Параграф 17.

Матеріали для опрацювання на 30.03.2020 р.

Геометрія

Тема: Коло. Круг.

Домашнє завдання

Вивчити § 21.

Виконати № 590, 594, 597.

Географія

Тема.Тектонічна будова Євразії.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 46.

Нанести на контурну карту найбільші тектонічні споруди материка.

Англійська мова

Тема: Майдан Незалежності. Подорож по визначних місцях Києва. Часи дієслова і ступені порівняння прикметників.

с.150 Урок 6 Впр.2 Читати і перекладати текст про Хрещатик

с.151 Впр.3 перекласти питання на укр.мову і відповісти на англ.мові

Впр.1, с.153. Впр.3, с.154. Впр.6, с.155 усно.

Домашнє завдання

Впр.7, с.155 Впр.6, с.158 Написати про вулицю на якій ти живеш і головну вулицю Києва- Хрещатик.

Хімія

Тема: Узагальнення та систематизація матеріалу по темі "Кисень".

Домашнє завдання

Вправа 7 (ст. 78).

Вправа 3 (ст. 82).

Фізика

Тема: Умови плавання тіл.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграф 39.

Матеріали для опрацювання на 31.03.2020 р.

Алгебра

Тема: Графік лінійного рівняння з двома змінними

Домашнє завдання

Вивчити §26.

Виконати № 978, 982.

Українська література

Тема: Василь Симоненко "Ти знаєш, що ти людина.

Домашнє завдання

Виразно читати. Аналізувати вірш.

Матеріали для опрацювання на 01.04.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Г. Уелс. Точка зору дорослого і дитини в новелі «Чарівна крамниця». «Дива» та їх сприйняття персонажами. Оповідач твору. Особливості дитячого світу в оповіданні. Роль елементів фантастики.

1. Опрацювати статтю підручника про життєвий і творчий шлях письменника.

2. Прочитати оповідання «Чарівна крамниця»

Домашнє завдання

Написати твір-мініатюру (15 речень) на тему «Я – відвідувач чарівної крамниці»

Біологія

Тема: Поведінка тварин, методи її вивчення. Поведінкові реакції тварин.

Домашнє завдання

Параграфи 47-48.

Англійська мова

Тема: Шкільне життя. Введення нових ЛО. Формування навичок говоріння.

Тест з лексикиhttps://naurok.com.ua/test/lexical-exercises-p-163---164-114991.html

с.162 записати і вивчити слова

с.165 Впр 5 письмово

Домашнє завдання

Впр 7 ст. 165 Написати лист за планом вписати своє прізвище, пройти тест, сфотографувати і надіслати мені https://naurok.com.ua/test/lexical-exercises-p-163---164-114991.html

Хімія

Тема: Вода. Склад її молекули. Поширеність у природі, фізичні властивості.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал, параграфи 17 (ст. 88-89) -18 (ст. 90-91).

Матеріали для опрацювання на 02.04.2020 р.

Географія

Тема: Рельєф і корисні копалини Євразії.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника.

Практична робота 10 завдання 3.

Розв'язати задачу. Чому дорівнює атмосферний тиск навершині найвищої гори України, якщо біля підніжжя він становить 750 мм рт. ст.?

Історія всесвітня

Тема: Практичне заняття: Середньовічні школи та університети. Життя середньовічного студента.

Домашнє завдання

Виконати практичну з підручника ст. 156-157.

Матеріали для опрацювання на 03.04.2020 р.

Алгебра

Тема: Побудова графіка лінійного рівняння з двома змінними

Домашнє завдання

Повторити § 26.

Виконати № 987(1,2), 991, 993(1).

Хімія

Тема: Навчальний проект з "Тиск твердих тіл, рідин, газів".

Наприклад "Зміна тиску в рідині з глибиною".

Історія України

Тема: Культура Галицько-Волинської у другій половині XI- XIIIст.

Домашнє завдання

Опрацювати праграф 18.

Матеріали для опрацювання на 06.04.2020 р.

Геометрія

Тема: Коло, вписане в трикутник

Домашнє завдання

Вивчити §23, виконати № 624, 626, 630.

Хімія

Тема: Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграф 19, ст. 92.

Фізика

Тема: Узагальнення матеріалу з теми: "Тиск твердих тіл, рідин і газів".

Домашнє завдання

Повторити матеріал, параграфи 31-39.

Виконати тестові завдання 7, 8, 9, 10, 11 (ст. 161).

ГЕОГРАФІЯ

Тема.Загальні риси клімату Євразії.

Домашнє завдання

Опрацювати мастеріал підручника параграф 47.

Англійська мова

Тема: Вільний час. Розвиток навичок монологічного мовлення.

с.166 Впр 2.3 читати текст

с.167 вивчити правило тест Повторення грам. часів.

Матеріали для опрацювання на 07.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Написання сполучників разом та окремо

1. Вивчити правила § 35.

2. Переглянути відео урок на https://youtu.be/J4qE3oz-shI

3. Виконати вправи 430, 431.

Домашнє завдання

Вправа 432

Алгебра

Тема: Система двох лінійних рівнянь з двома змінними. Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом.

Домашнє завдання

Вивчити § 27.

Виконати № 1010 (1,3), 1012, 1014 (1).

Інформатика

Тема: Інструктаж БЖД. Розробка діалогових програм. Розробка проектів з повторенням зі змінними.

Домашнє завдання

1. Переглянути презентацію за ссилкою https://sites.google.com/site/saitkvadr/materiali/7-klas/urok-11.

2. Зробити запис у зошит на основі презентації.

Зарубіжна література

Тема: Майстер японської новели Рюноске Акутагава. Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі «Павутинка». Філософський зміст новели. Підтекст твору

1. Опрацювати статтю підручника «Сторінки життя і творчості».

2. Прослухати експрес-урок на https://sites.google.com/site/vpfilolimp/ekspres-uroki-zl/7-klas

3. Прочитати новелу.

Домашнє завдання

Дати письмову відповідь на запитання «Як я навчився читати?» (5-7 речень)

Матеріали для опрацювання на 08.04.2020 р.

Біологія

Тема: Вроджена і набута поведінка тварин.

Домашнє завдання

Параграфи 49-50.

Хімія

Тема: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал параграф 20.

Розглянути приклади 1, 2 (ст. 97, 98) з даного параграфа підручника.

Англійська мова

Тема: Соціальні проекти Усне прjдукування. Спийняття на слух.

с.169. Впр 1 записати і вивчити лексику.

с.170 Впр. 4 читати текст і виконати завдання до тексту.

Матеріали для опрацювання на 09.04.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ №19. Докладний усний переказ тексту публіцистичного стилю з елементами роздуму (за простим планом)

Виконати вправу 263 (1,2,3,4 завдання).

Домашнє завдання

Усно переказувати текст за самостійно складеним планом.

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на застосування кола, вписаного в трикутник

Домашнє завдання

Повторити § 23, виконати № 632, 634.

Географія

Тема: Загальні риси клімату Євразії. Кліматичніпояси і типи клімату Євразії.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника .параграф 47.

Практична робота 11.

Історія всесвітня

Тема: Узагальнення з розду: Матеріальний і духовний світ Європейського Середновіччя.\

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 15.

Матеріали для опрацювання на 10.04.2020 р.

Фізика

Тема: Механічна робота, Потужність.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал, параграфи 40-41.

Алгебра

Тема: Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом.

Домашнє завдання

Повторити § 27, виконати № 1016, 1018.

Історія України.

Тема: Узагальнення з розділу: Королівство Руське. (Галицько -Волинська держава).

Домашнє завдання

Опрацювати завдання з підручника стор. 170-171.

Матеріали для опрацювання на 13.04.2020 р.

Геометрія

Тема Коло, описане навколо трикутника.

Домашнє завдання

Вивчити §24, виконати № 643, 646, 647.

Хімія

Тема: Обчислення масової частки розчиненої речовини в розчині.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 20.

Виконати вправи 3, 4 (ст. 99).

Фізика

Тема: Розв'язування задач.

Домашнє завдання

Повторити матеріал, параграфи 40-41.

Розглянути та опрацювати задачі 1, 2, 3 (ст. 167) із записом у робочі зошити.

Географія

Тема: Води суходолу Євразії. Озера, болота, льодовики, підземні води. Практична робота № 10 (продовження) .

Домашнє завдання

Опрацювати мастеріал підручника параграф 48.

Англійська мова

Тема: Іноземна мова - мова спілкування. Розвиток навичок монологічного мовлення.

Написати твір про важливість іноземної мови у житті школяра

Матеріали для опрацювання на 14.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Розрізнення сполучників й однозвучних слів. Синонімічні й антонімічні сполучники. Складання пам’ятки «Як відрізнити сполучники й однозвучні ними інші частини мови з прийменниками та частками ( проте-про те, зате-за те, якби-як би…)»

1. Повторити правила § 35.

2. Виконати вправи 433, 434.

Домашнє завдання

Вправа 435.

Інформатика

Тема: Інструктаж БЖД.. Створення моделей для розв’язування задач. Створення комп’ютерної моделі рівномірного прямолінійного руху об’єкта.

Домашнє завдання

1. Переглянути відео-урокhttps://www.youtube.com/watch?v=s327bVq1YWw

2. Онлайн-коспект 7 клас https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/7-клас/урок-24-створення-компютерної-моделі-рівномірного-прямолінійного-руху.

Алгебра

Тема: Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.

Домашнє завдання

Вивчити § 28, виконати № 1033, 1035(1,2), 1037.

Матеріали для опрацювання на 15.04.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Сучасна література. Я і світ. Айзек Азімов «Фах».

Роздуми про майбутнє людини й людства.

1. Опрацювати біографію письменника.

Домашнє завдання

Прочитати твір.

Хімія

Тема: Взаємодія води з оксидами. Поняття про гідрати оксидів: кислоти й основи.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 21 (ст. 100-101).

Звернути увагу на те, що оксидам металів відповідають - кислоти, а оксидам металів відповідають - основи.

Біологія

Тема: Способи орієнтування тваоин. Індивідуальна поведінка.

Домашнє завдання

Параграфи 51-52.

Міні-проєкт "Як тварини користуються знаряддями праці", ст. 222.

Матеріали для опрацювання на 16.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Контрольна робота №6. Прийменник. Сполучник. (тестування).

1. Виконати тестові завдання.

Домашнє завдання

Повторити вивчене

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на застосування кола, описаного навколо трикутника

Домашнє завдання

Повторити § 24, виконати № 648, 649, 651.

Географія

Тема: Природні зони Євразії. Вертикальна поясність

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника .параграф 49-51.

Історія всесвітня

Тема: Центральна та Східна Європа.

Домашнє завдання

Параграф- 16

https://m.youtube.com/watch?v=9EsNiFVVYb0

Матеріали для опрацювання на 17.04.2020 р.

Фізика

Тема: Механічна енергія та її види.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 42 (ст. 170-175).

Алгебра

Тема: Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки.

Домашнє завдання

Повторити § 28, виконати № 1039 (1,2), 1041.

Історія України

Тема: Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

Домашнє завдання

Параграф-19

https://m.youtube.com/watch?v=e52THJdrNFU

Матеріали для опрацювання на 21.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі

1. Вивчити правила §36

2. Переглянути відеоурок на https://youtu.be/m1xee8lcoik

3. Виконати вправи 440 (1,2,3)(усно), 442(2).

Домашнє завдання

Вправа 443 (2).

Алгебра

Тема: Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

Домашнє завдання

Вивчити § 29, виконати № 1059, 1065(1,2).

Інформатика

Тема: Інструктаж БЖД. Створення комп’ютерної моделі процесу взаємопов’язаного функціонування об’єктів. Створення комп’ютерної моделі руху об’єкта на площині з перешкодами.

Домашнє завдання

1. Пееглянути і зробити запис у зошиті за допомогою онлайн-конспекту https://sites.google.com/view/onlayn-konspekt-z-informatiku/7-клас

2. Переглянути презентацію https://vsimpptx.com/urokinf/7klas/u25

3. Відео-урок https://www.youtube.com/watch?v=OHxG5S7U5Kw

Матеріали для опрацювання на 22.04.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Образ Джорджа Плейтена. Проблема духовної реалізації людини.

1. Дібрати матеріал до характеристики образу Джорджа Плейтена.

2. Відповісти на запитання «Яку мету переслідував Плейтен, коли хотів стати програмістом?»

Домашнє завдання

Письмова характеристика образу Джорджа Плейтена

Біологія

Тема: Репродуктивна поведінка тварин. Соціальна поведінка тварин.

Домашнє завдання

Параграфи 53-54.

Міні-проєкт "Угрупування тварин", ст. 234.

Хімія

Тема: Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами. Значення води і водних розчинів у природіта житті людини.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 22 (ст.103).

У робочий зошит оформити таблицю:

№п/п Назва речовини Індикотори лакмус металевий,оранжевий фенолфталеїн

1 кислота червоний червоний безбарвний 2 основа синій жовтий яскраво-малиновий

Знати забарвлення індикаторів у кислому та лужному середовищах.

Матеріали для опрацювання на 23.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків

1. Розглянути таблицю ст..235 (модальні частки)

2. Виконати вправу 444 (1, 2,3)

Домашнє завдання

Вправа 443 (3).

Геометрія

Тема: Взаємне розміщення двох кіл

Домашнє завдання

Вивчити § 25, виконати № 658, 662, 666.

Геометрія

Тема: Геометричне місце точок

Домашнє завдання

Вивчити § 26, виконати № 681, 699.

Всесвітня історія

Тема: Північно-Східна Русь. Утворення та зміцнення Московської держави.

Домашнє завдання

Параграф 17

https://m.youtube.com/watch?v=yyXGvI2SFzE

Матеріали для опрацювання на 24.04.2020 р.

Хімія

Тема: Розв'язування задач.

Самостійна робота.

Виконати тестові завдання (Варіант 1).

№1-6 (ст. 204) з підручника.

Алгебра

Тема: Розв’язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

Домашнє завдання

Повторити § 29, виконати № 1067, 1069 (2), 1041.

Матеріали для опрацювання на 27.04.2020 р.

Геометрія

Тема: Основні задачі на побудову: побудова трикутника за трьома сторонами; побудова кута, що дорівнює даному

Домашнє завдання

Вивчити § 27 (с.155-157) , виконати № 723, 727, 739.

Геометрія

Тема: Основні задачі на побудову: побудова бісектриси даного кута; поділ даного відрізка навпіл; побудова прямої, перпендикулярної до даної.

Домашнє завдання

Вивчити § 27 (с.157-159), виконати № 733, 743.

Матеріали для опрацювання на 28.04.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ № 20. Контрольний докладний письмовий переказ тексту-роздуму дискусійного характеру в публіцистичному стилі

1. Прочитати текст ст.. 146-147

2. Скласти план тексту

3. Написати переказ, близький до тексту.

4. Оформити переказ на листок А4 і передати вчителю у Viber

Алгебра

Тема: Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь.

Домашнє завдання

Вивчити § 30, виконати № 1082, 1088.

Алгебра

Тема: Лінійні рівняння та їх системи як математичні моделі текстових задач

Домашнє завдання

Повторити § 30, виконати № 1090, 1101, 1107.

Інформатика

Тема: Інструктаж БЖД. Програмування випадкових процесів. Узагальнення над темою «Алгоритми та програми»

Домашнє завдання:

1. Переглянути відео на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=lL6h9CZfBfM

2. Виконати у робочий зошит тематичну роботу

Контрольна робота з теми: «Алгоритми та програми»

ВИБЕРИ ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ

1.(1 бал) Висловлювання – це…

а) спонукальне речення;

б) це істинне твердження;

в) це твердження, яке може бути істинним або хибним;

г) питальне речення.

2. (1 бал) Алгоритмічні структури бувають:

а) наслідування, повторення, згортання;

б) слідування, згортання, циклічна;

в) слідування, повторення, розгалуження;

г) розгалуження, повторення, згортання.

3. (1 бал) Повторення – це…

а) базова алгоритмічна структура, призначена для організації одноразового виконання набору команд;

б) базова алгоритмічна структура, призначена для послідовного виконання певних дій;

в) базова алгоритмічна структура, призначена для виконання декількох дій одночасно;

г) базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд.

4. (1 бал) Розгалуження – це …

а) базова алгоритмічна структура, що не дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій;

б) базова алгоритмічна структура, призначена для виконання декількох дій одночасно;

в) базова алгоритмічна структура, призначена для організації багаторазового виконання набору команд.

г) базова алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій.

5. (1 бал) Чим особливе неповне розгалуження?

а) на відміну від повного, у неповному змінюється порядок команд?

б) на відміну від повного, у неповному змінюється умова;

в) на відміну від повного, у неповному відсутня команда хибного рішення;

г) на відміну від повного, у неповному відсутня команда істинного рішення.

6. (1 бал) З яких структур можуть складатись складні алгоритми?

а) слідування, згортання, перенесення та розгалуження;

б) згортання, розгалуження, перенесення, повторення;

в) розгалуження, повторення, слідування;

г) слідування, згортання, повторення.

ДАЙ РОЗГОРНУТУ ВІДПОВІДЬ

7. (2 бали) Виправ помилку. Роздивись уважно алгоритм побудови правильного п’ятикутника, побудованого у середовищі Скретч. Знайди помилку та обґрунтуй свою відповідь.

8. (2 бали) До якої з алгоритмічних структур належить перехід вулиці через дорогу зі світлофором? Обґрунтуй свою відповідь.

9. (3 бали) Побудуй блок схему алгоритму написання слів із великої літери.

3. Виконану роботу надіслати на електронну адресу вчителю інформатики (oleskasinetar1@gmail.com)

Матеріали для опрацювання на 29.04.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Діана Вінн Джонс. «Мандрівний замок Хаула». Поєднання елементів казки й детективу в творі

1. Опрацювати статтю підручника «Сторінки життя і творчості»

2. Прочитати твір.

Домашнє завдання

Заповнити таблицю «Елементи казки і детективу у творі»

Хімія

Тема: Навчальні проекти за вибором.

1. Проблеми збереження чистоти водойм.

2. Способи очищення води у побуті (Вибрати один).

Біологія

Тема: Виконання міні-проектів:

"Як вчаться пташенята".

"Як тварини користуються знаряддями праці"..

Тема: Еволюція поведінки тварин.

Узагальнення з теми "Поведінка тварин" (ст. 243-244)

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 55-57

Німецька мова

Тема: Контроль письма

Тестові завдання

Матеріали для опрацювання на 30.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Правопис часток не і ні з різними частинами мови. Складання проекту логотипа рідного міста з використанням у його описі різних частин мови з часткою не і префіксом не

1. Вивчити правила §38.

2. Переглянути відео урок на https://youtu.be/BrjMRjkN9Wk

3. Виконати вправи 462, 468 (2),465.

Домашнє завдання

Вправа 472.

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на застосування властивостей кола.

Самостійна робота.

Домашнє завдання

Повторити § 21-26 , виконати Домашня самостійна робота № 5 (с.162-163).

Матеріали для опрацювання на 04.05.2020 р.

Хімія

Тема: Захист навчальних проектів.

Розв'язування задач.

Домашнє завдання

Письмово зробити звіт про захист навчального проекту.

Розв'язати задачу.

Розчин складається з 22 г. солі Na2SO4 та 253 г. води Н2О. Обчисліть масову частку солі Na2SO в розчині.

Фізика

Тема: Рухомий і нерухомий блоки.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 45 (ст.185-186). Навести приклади рухомих і нерухомих блоків (письмово у робочі зошити).

Геометрія

Тема: Розв’язування задач на застосування кола і круга

Домашнє завдання

Повторити § 21-27 , виконати № 1-9 (с.163-164).

Німецька мова

Тема: Мої планина літні канікули. Розвиток навичок монологічного мовлення

Матеріали для опрацювання на 05.05.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ №21. Аналіз письмового переказу

1. Аналіз переказу у зошитах.

2. Вправа 448 (переписати, підкреслити частки)

Домашнє завдання

Повторити вивчене про частку.

Алгебра

Тема: Розв’язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Самостійна робота

Домашнє завдання

Повторити § 22-30 , виконати Домашня самостійна робота № 5 (с.216-218).

Алгебра

Тема: Розв’язування систем лінійних рівнянь з двома змінними.

Домашнє завдання

Повторити § 22-30, виконати № 1-9 (с.218).

Інформатика

Тема: Інструктаж БЖД. Підготовка презентаційних матеріалів проекту та звіту

Домашнє завдання

1. Переглянути презентацію https://vsimpptx.com/urokinf/7klas/u30

2. Створити презентацію на тему «Моя сім’я»

Матеріали для опрацювання на 06.05.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Пригоди Софі в чарівному світі. Образ Софі, світ її мрій, бажань, жахів

1. Складіть і запишіть план розповіді про Софі

2. Назвати основні риси характеру Софі

Домашнє завдання

Характеристика образу Софі.

Біологія

Тема: Організми і середовища існування. Поняття про популяцію, екосистему і чинники середовища.

Тема: Організми та чинники живої та неживої природи.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 58-59.

Хімія

Тема: Контрольна робота № 2. Тематичне оцінювання.

Німецька мова

Тема: Контроль читання .

Тестові завдання

Матеріали для опрацювання на 07.05.2020 р.

Українська мова

Тема: Написання часток –бо, -но, -то, -от, -таки

1. Вивчити правила §37

2. Виконати вправи 450 (2), 451, 452

3. Розглянути алгоритм розбору частки як частини мови ст. 245-246.

Домашнє завдання

Вправа 458.

Геометрія

Тема: Контрольна робота №5 з теми «Коло і круг »

Домашнє завдання

Повторити § 21-27 .

Матеріали для опрацювання на 08.05.2020 р.

Хімія

Тема: Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізів.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 45 (до кінця), параграф 47 (звернути увагу на формулу для обчислення коефіцієнта корисної дії ст.192).

Алгебра

Тема:Контрольна робота № 5 з теми «Лінійні рівняння та їх системи»

Домашнє завдання

Повторити § 22-30.

Матеріали для опрацювання на 12.05.2020 р.

Алгебра

Тема: Степінь з натуральним показником

Домашнє завдання

Повторити § 1- 6 , виконати № 134, 181

Інформатика

Тема: Інструктаж БЖД. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію

Домашнє завдання:

1. Пройти тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/realizaciya-programnogo-proektu-vidpovidno-do-rozroblenogo-scenariyu-325827.html

Матеріали для опрацювання на 13.05.2020 р.

Біологія

Тема: Організми та екосистеми. Ланцюг живлення.

Домашнє завдання

Опрацювати параграфи 60-61.

Німецька мова

Тема: Узагальнення знань з тем « Шкільне життя », « Україна» « Великобританія»

Хімія

Тема: Узагальнення та систематизація матеріалу з теми: "Початкові хімічні поняття"

Домашнє завдання

Повторити параграфи 3-10.

Обчисліть відносні молекулярні маси речовин:

а) Mr (SO3); б) Mr (K2CO3); в) Mr (Ca(OH)2).

Матеріали для опрацювання на 14.05.2020 р.

Геометрія

Тема: Найпростіші геометричні фігури та їх властивості

Домашнє завдання

Повторити § 1- 3, виконати № 70, 79.

Геометрія

Тема: Взаємне розташування прямих на площині

Домашнє завдання

Повторити § 4- 10, виконати № 240, 262.

Матеріали для опрацювання на 15.05.2020 р.

Алгебра

Тема: Многочлен

Домашнє завдання

Повторити § 7- 12, виконати № 333, 382.

Фізика

Тема: Навчальний проект № 4 "Використання нових механізмів".

Домашнє завдання

Підготуватися до захисту навчального проекту № 4.

Матеріали для опрацювання на 18.05.2020 р

Німецька мова

Тема: Контроль говоріння.

Україна – Великобританія

Хімія

Тема: Узагальнення з теми "Кисень"

Домашнє завдання

Повторити параграфи 12-16.

Матеріали для опрацювання на 20.05.2020 р.

Біологія

Тема: Охорона природи. Природоохоронні території. Червона книга України.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 62.

Біологія

Тема: Міні-проекти:

"Як тварини пристосовані до життя в різних умовах".

"Заповідні території України та краю"

Узагальнення з теми.

Виконання тестових завдань ст.271-272.

Німецька мова

Тема: Навчальний проект « Мої плани на літні канікули»

Матеріали для опрацювання на 25.05.2020 р.

Німецька мова

Тема: Підсумковий урок за рік.

Кiлькiсть переглядiв: 980

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.