Матеріали для опрацювання на 11.01.2021 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ на аналіз та побудову стовпчастих і кругових діаграм.

Домашнє завдання

Повторити §17, виконати №730, 739.

Біологія

Тема: Корінь: будова та основні функції.

Лабораторне дослідження 3: будова кореня (ст. 88).

Домашнє завдання

Вивчити параграф 23.

Матеріали для опрацювання на 12.01.2021 р.

Математика

Тема: Циліндр. Конус. Куля.

Домашнє завдання

Вивчити §18 , виконати № 757, 760.

Матеріали для опрацювання на 14.01.2021 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на застосування циліндра, конуса, кулі.

Домашнє завдання

Повторити §18 , виконати № 765, 768.

Матеріали для опрацювання на 15.01.2021 р.

Математика

Тема: Відсоткові розрахунки. Відсоткове відношення двох чисел.

Домашнє завдання

Вивчити §19, виконати №792, 809.

Біологія

Тема: Кореневі системи. Видозміни кореня.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 24.

Матеріали для опрацювання на 18.01.2021 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на відсоткові розрахунки.

Домашнє завдання

Повторити §19, виконати № 818, 830, 836.

Матеріали для опрацювання 19.01.2021 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на відсоткові розрахунки, знаходження довжини кола і площі круга.

Самостійна робота.

Домашнє завдання

Повторити §16-19, виконати №840,

Біологія

Тема: Пагін: будова та основні функції.

Лабораторне дослідження 4,5 (ст. 97).

Матеріали для опрацювання на 21.01.2021 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на відсоткові розрахунки, знаходження довжини кола і площі круга.

Домашнє завдання

Підготуватися до контрольної роботи, виконати № 848, 862.

Матеріали для опрацювання на 22.01.2021 р.

Математика

Тема: Контрольна робота №5 з теми «Коло і круг. Відсоткові розрахунки»

Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал.

Біологія

Тема: Стебло - осьова частина пагона.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 26.

Матеріали для опрацювання на 12.03.2020 р.

Українська мова

Тема: Написання складних прикмметників разом і через дефіс.

Вивчити правила параграф 49.

Виконати вправи 411, 412, 410 (усно).

Домашнє завдання

Вправа 413.

Математика

Тема: Розв'язування вправ на ділення раціональних чисел.

Домашнє завдання

Повторити параграф 29.

Виконати №1345, 1346.

Географія

Тема: Води суходолу - поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 42.

Нанести на контурну карту географічні об'єкти ст. 174 підручника.

Історія всесвітня

Тема: Спарта.

Домашнє завдання

Параграф 38.

Біологія

Тема: Мохи, їх будова і значення.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 42.

Матеріали для опрацювання на 13.03.2020 р.

Українська література

Тема: Смішне і комічне у творі. Проблематика повісті.

Продовжити роботу над змістом твору. Визначити проблематику твору.

Домашнє завдання

Дочитати твір.

Українська мова

Тема: Написання складних прикметників разом і через дефіс.

Повторити правила параграф 47, 49.

Виконати вправи 397, 414, 415.

Домашнє завдання

Вправа 416.

Математика

Тема:Розв'язування вправ і задач на ділення раціональних чисел.

Домашнє завдання

Повторити параграф 29.

Виконати № 1350, 1367.

Англійська мова

Тема: Подорж до Києва. Лист. Розвиток навичок читання.

Читати лист, виконати завдання ст 153.

Вправа 4 (T.F).

Ст. 154 Вправа 6.

Написати листа за зразком про уявну подорож до Києва.

Матеріали для опрацювання на 16.03.2020 р.

Математика

Тема: Розв'язування вправ і задач на множення і ділення раціональних чисел.

Домашнє завдання

Повторити параграф 28, 29.

Виконати № 1352(1,2), 1368.

Біологія

Тема:Папороті, їх будова.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 43 (а).

Математика

Тема: Розв'язування вправ і задач на множення і ділення раціональних чисел.

Самостійна робота.

Домашнє завдання

Повторити параграф 28, 29.

Виконати №1352(3). Тест № 3(ст.285).

Українська літаратура

Тема: Світ природи у творі. Образи Яви Реня та Павлуші Завгороднього.

Характеристика улюбленого героя.

1. Відшукати у творі описи природи.

2. Дібрати матеріал до характеристикиобразів Яви та Павлуші.

Домашнє завдання

Характеристика образів Яви та Павлуші.

Зарубіжна література

Тема: Рей Дуглас Бредбері "Усмішка". Тривога за руйнування духовних цінностей в оповіданні.

1. Опрацювати матеріал підручника "Сторінки життя та творчості"

2. Прочитати оповідання "Усмішка".

Домашнє завдання

Які проблеми порушені у творі.

Матеріали для опрацювання на 17.03.2020 р.

Інформатика

Тема: Вкладені алгоритмічні структури повторення.

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника параграф 21, ст. 36-55.

Математика

Тема: Контрольна робота № 8 з теми "Множення і ділення раціональних чисел".

Домашнє завдання

Повторити параграфи 28, 29.

Українська мова

Тема:Написання прізвищ прикметникової форми.

Вивчити правила параграф 50.

Виконати вправи 419, 420 (усно), 421, 422.

Домашнє завдання

Вправа 423.

Історія всесвітня

Тема: Демократія в Афінах.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 39.

Трудове навчання

Тема: Добір оздоблення виробу.

П.р. ІБЖД. Оздоблення виробу.

Домашнє завдання

Підготувати яйце для оздоблення.

Матеріали для опрацювання на 18.03.2020 р.

Українська мова

Тема: Узагальнення і ситематизація вивченого з теми "Прикметник".

Виконати вправи 424(2), 426, 427.

Домашнє завдання

Вправа 429.

Біологія

Тема: Хвощі, плауни, їх будова.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 43.

Географія

Тема: Води суходолу. Озера, їх різнозноманітність та класифікація.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 44.

Нанести на контурну карту географічні об'єкти

Практична робота № 6. Завдання 3, 4 ст. 23.

Зарубіжна література

Тема: Образ Тома, його динаміка. Значення образу Джоконди для розкриття головної ідеї твору. Характеристика образу Тома.

Визначити проблеми, які піднімає автор.

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення "Сторінки життя і творчості Роберта Шеклі".

Англійська мова

Тема: Улюблені місця Києва. Майбутня подорож Розвиток навичок читання з повним розуміннямпрочитаного, моноологічного мовлення

с.156. впр 5 усно ( Cкласти питання і відповісти)

с.156 Впр 4 письмово

Домашнє завдання

с.157 Впр 6 Написати про улюблене місце Києва

Матеріали для опрацювання на 19.03.2020 р.

Біологія

Тема: Практична робота № 3. Порівняння будови мохів папоротей та покритонасінних.

Домашнє завдання

Повторити параграф 43.

Математика

Тема: Розв'язування вправ на додавання раціональних чисел.

Домашнє завдання

Повторити параграф 26.

Виконати №1137, 1139, 1141.

Українська мова

Тема: Числівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.

Вивчити правила параграф 52.

Виконати вправи 433 (2). 434, 435.

Домашнє завдання

Вправа 436.

Історія всесвітня

Тема:Мистецтво та "золотий вік" ґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґґафін.

Домашнє завдання

Параграф 40.

Матеріали для опрацювання на 20.03.2020 р.

Математика

Тема: Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 30.

Виконати № 1379, 1381, 1383.

Українська література

Тема: РМ №3. Усний переказ епізодів повісті з докладним цитуванням авторського тексту.

Усний переказ улюбленого епізоду з тексту повісті.

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення "Основні відомості про Я.Стельмаха".

Українська мова

Тема: Числівники кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) і порядкові.

Вивчити правила параграф 53.

Виконати вправи 440, 441.

Домашнє завдання

Вправа 446.

Англійська мова

Тема: Моя Батьківщина . Розвиток навичок аудіювання, письма

Домашнє завдання

Написати повідомлення про 10 цікавих місць для майбутньоє подорожі Україною

Матеріали для опрацювання на 30.03.2020 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ на розкриття дужок, зведення подібних доданків.

Домашнє завдання

Повторити § 30,

Виконати №1385, 1387, 1391.

Українська література

Тема: Ярослав Стельмах. Основні відомості про письменника. «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера». Таємничі, веселі й незвичайні події в повісті, передані образним словом

1. Опрацювати основні відомості про письменника (підручник).

2. Читати і переказувати розділ 1 .

Домашнє завдання

Читати і розповідати 2 і 3 розділи твору.

Зарубіжна література

Тема: Роберт Шеклі «Запах думки». Утвердження сили людської думки у творі. Духовне й фізичне випробування Кліві

1. Опрацювати статтю підручника про життєвий і творчий шлях Р. Шеклі.

2. Записати в літературознавчі словники визначення «наукова фантастика»

3. Прочитати оповідання «Запах думки»

Домашнє завдання

1. Скласти і записати таблицю «Духовні й фізичні випробування Кліві»

Фізичні випробування Духовні випробування

2. Намалювати уявного звіра, який міг жити на цій планеті.

Математика

Тема: Розв’язування вправ на розкриття дужок, зведення подібних доданків.

Домашнє завдання

Повторити § 30.

Виконати №1393 (1,2), 1395, 1397 (1).

Англійська мова

Тема: Підсумковий урок з теми "Україна". Систематизація граматики. Порівняльна таблиця неозначених часів (Теперішній, минулий і майбутній).

с.196 грам.додаток. прочитати і запам'ятати правила утворення часів.

Біологія

Тема: Загальна характеристика Голонасінних.

Лабораторне дослідження.

Будова голонасінних (ст. 166)

Домашнє завдання

Параграф 44.

Матеріали для опрацювання на 31.03.2020 р.

Математика

Тема: Рівняння. Основні властивості рівнянь.

Домашнє завдання

Вивчити §31.

Виконати № 1416, 1418 (1,2) .

Матеріали для опрацювання на 01.04.2020 р.

Біологія

Тема: Загальна характеристика Покритонасінних. Поділ Покритонасінних.

Домашнє завдання

Параграф 45.

Зарубіжна література

Тема: Роздуми автора про майбутнє людини та людства. Гуманістичний зміст оповідання – віра в перемогу людського розуму

1. Дослідити етапи протистояння Кліві планеті З – М – 22.

2. Заповнити таблицю «Реальне та фантастичне в оповіданні «Запах думки»».

Домашнє завдання

Довести, що «Запах думки» - фантастичне оповідання.

Англійська мова

Тема: Шкільне життя. Модальні дієслова.

Тест https://naurok.com.ua/test/modal-verbs-97020.html.

Введення нових ЛО. Удосконалення навичок читання.

с.160 Впр 1 повторити назви предметів у школі

с.161 Впр 3 Прочитай лист і виконай завдання

Впр.4 (T. F)

Домашнє завдання

162 Впр. 6 прочитай і доповни тему.

Роб.зош Впр.110-112 Розв,язати кросворд, доповнити речення

Прочитати грам тему про Модальні дієслова в кінці підручника і виконати тест https://naurok.com.ua/test/modal-verbs-97020.html

Матеріали для опрацювання на 02.04.2020 р.

Біологія

Тема: Практична робота № 3. Порівняння будови мохів папоротей та покритонасінних. (ст. 170).

Домашнє завдання

Повторити параграф 45.

Географія

Тема: Льодовики. Багаторічна мерзлота.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 46.

Вивчити значення нових темінів та понять (ст.188).

Нанести на контурну карту межі багаторічної мерзлоти.

Задача ст.189.

Історія всесвітня

Тема: Еллінізм.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 42.

Матеріали для опрацювання на 03.04.2020 р.

Математика

Тема: Розв’язування рівнянь.

Домашнє завдання

Повторити § 31.

Виконати № 1424.

Географія

Тема: Підземні води. Термальні і мінеральні води.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 47.

Вивчити ключові поняття і терміни.

Виконати завдання підручника ст.192.

Українська література

Тема: Уява, фантазія і романтичність у житті сучасної людини. Реальні та пригодницькі події в повісті

1. Робота над змістом розділів 4, 5.

Домашнє завдання

Читати і переказувати 6 та 7 розділи.

Англійська мова

Тема: Розклад уроків. Дієслово "мати щось" . Розвиток граматичних навичок.

с.166 Впр 5 читати лист записати слова у словник.

Роб.з.с.66 Впр 113 написати свій розклад. Відповісти на питання, вивчити правилосhttps://4book.org/uchebniki-ukraina/6-klass/1527-anglijska-mova-6-klas-nesvit-2014/grammar-reference/page-200

Виконати тестhttps://naurok.com.ua/test/vikoristannya-have-to-don-t-have-to-mustn-t-131367.html

Матеріали для опрацювання на 06.04.2020 р.

Математика

Тема: Розв’язування рівнянь.

Домашнє завдання

Повторити § 31, виконати №1427 (1,2), 1428.

Біологія

Тема: Покритонасінні сільськогосподарські рослини.

Домашнє завдання

Параграф 46.

Зарубіжна література

Тема: ПЧ. Рей Бредбері. «Канікули»

1. Прочитати твір.

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення «Життєвий і творчий шлях Астрід Лінгрен»

Математика

Тема: Розв’язування рівнянь.

Домашнє завдання

Повторити § 31, виконати №1425(1,2), 1426.

Українська література

Тема: Характеристика образів Сергія і Митька. Допитливість, винахідливість хлопчиків.

1. Продовжити роботу над змістом твору (розд.4-7).

2. Дібрати матеріал до характеристики образів Сергія і Митька.

3. Переглянути матеріал на https://ukrlit.net/lesson/6klas/51.html

Домашнє завдання

Дочитати твір.

Англійська мова

Тема: Урок географії. Вікторина. Розвиток граматичних навичок.

с.169 Впр. 3. вікторина

с.171 Впр 2 записати і вивчити лексику.

с.172 Впр 3 читати, перекладати і вивчити коротке повідомлення про урок геграфії.

Роб.зош с 67 Впр 114, 115.

с.68 Впр 116. прочитати текст "Тихий океан" , виконати тест.

Матеріали для опрацювання на 07.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Буква ь на кінці числівників і перед закінченням у непрямих відмінках

1. Опрацювати теоретичний матеріал

М’який знак пишеться М’який знак не пишеться
1) На кінці числівників: а) простихп’ять, шість, дев’ять, десять:п’ять яблук, шість книжок; б) складниходинадцять — двадцять, тридцять:дванадцять місяців, сімнадцять років. 2) У непрямих відмінках: а) простих числівниківтри, чотири:чотирьох яблук, трьома учнями; б) усіх збірних ^крімдвоє, семеро, восьмеро):п’ятьох немовлят, дев’ятьом рибам 1. У складних числівниках у кінці першої частини:шістнадцять- шістнадцятьом. 2. У кінці простих числівників (окрімп’ять, шість, дев’ять, десять):два сини, три стільці. 3. У кінці простих числівників (окрімодинадцять — двадцять, тридцять):сорок учнів, сімдесят кілометрів. 4. У непрямих відмінках перед за­кінченням у числівниках: простих (окрімтри, чотири)та збірних (таких якдвоє, семеро, восьмеро):двох учнів, сімом птахам

М’який знак може вживатися в числівниках тільки після букв д, т, з, с, ц, л, н: дев’ять, сім. У кінці інших числівників м’який знак після т ставиться або не ставиться залежно від звучання: п’ять, дванадцять, сімдесят. У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак ніколи не пишеться: п’ятнадцять, п’ятдесят, п’ятсот. При відмінюванні може з’являтися м’який знак: п’ятьмастами, шістьмастами, але не в кінці першої частини, а в середині її — відповідно до вимови.

Увага! М’який знак не пишеться у числівнику чотири в орудному відмінку перед закінченням: чотирма, але чотирьома.

М’який знак не пишеться у числівниках від п’ятдесяти до вісімдесяти і від двохсот до дев’ятисот, за винятком деяких непрямих відмінків, де м’який знак пишеться в середині слова: дев’ятьмастами.

2. Виконати вправи 467, 472.

Домашнє завдання

Провідміняти словосполучення сімнадцять хлопців

Математика

Тема: Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Домашнє завдання

Вивчити § 32.

Виконати № 1440, 1442, 1444.

Інформатика

Тема: Вкладені алгоритмічні структури повторення та розгалудження

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника розділ 3 § 21 ст. 173-183.

Історія всесвітня

Тема: Узагальнення знань з розділу "Антична цивілізація та її сусіди"http://interactive.ranok.com.ua/theme/contentview/serednya-ta-starsha-shkola/vsesvtnya-storya-storya-ykrani-6-klas/rozdl-iii-antichna-tsivlzatsya-ta-sysdi-davnya-gretsya/tematichne-otsnyuvannya-3-varant-ii

Завдання виконати результати зберегти

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 39.

Трудове навчання

Тема: Короткі історичні відомості про культурний символ України- писанку.http://ethnography.org.ua/content/istoriya-pysanky-v-ukrayini

Основи здоров'я

Тема: Як поводитися під час пожежі.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 28.

Матеріали для опрацювання на 08.04.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ № 26. Складання й розігрування діалогів з використанням звертань, вставних слів.

1. Повторити, що таке діалог.

2. Скласти діалог «У бібліотеці», використовуючи звертання та вставні слова.

Домашнє завдання

Закінчити роботу над діалогом

Біологія

Тема: Екологічні групи рослин (за відношенням до світла, води, температури).

Домашнє завдання

Параграф 47.

Англійська мова

Тема: День Джейн Позакласне читання.

Зарубіжна література

Тема: Астрід Анна Емілія Ліндгрен. «Міо, мій Міо». Основні відомості про життя і творчість письменниці, популярність її творів у різних країнах.

1. Розповідати про письменницю.

2. Читати «Міо, мій Міо».

Домашнє завдання

Читати розділ «У трояндовому садку», «Міраміс». Переказувати, як жилося Міо у Країні Далекій.

Матеріали для опрацювання на 09.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Роздільне написання складених числівників

Виконати вправу 470

Домашнє завдання

Провідміняти письмово числівник 981.

Біологія

Тема: Життєві форми рослин.

Домашнє завдання

Параграф 48.

Математика

Тема: Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Домашнє завдання

Повторити §32, виконати № 1446, 1448, 1450.

Географія

Тема: Підземні води. Умови їх утворення і залягання у земній корі.

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника параграф 47.

Вивчити значення нових темінів та понять (ст.192).

Історія всесвітня

Тема: Природа та господарство Апеннінського півострова. Виникнення міста Рим.

Домашнє завдання

Опрцювати параграф 43.

Матеріали для опрацювання на 10.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Написання разом порядкових числівників з –тисячний

1. Повторити правила ст.. 178

2. Виконати вправи 476, 479.

Домашнє завдання

Вправа 481 (1).

Математика

Тема:Розв’язування задач за допомогою рівнянь

Домашнє завдання

Повторити § 32, виконати № 1452, 1454,1456.

Українська література

Тема: Урок виразного читання. Читання прозового уривка з повісті «Митькозавр з Юрківки, або Химера лісового озера»

1. Виразне читання самостійно обраного уривка з повісті

Домашнє завдання

Написати відгук на прочитаний твір.

Англыйська мова

Тема: Мій робочий день. Розвиток навичок письма.

Підготувати навчальний проект "My working day" за зразком.

Матеріали для опрацювання на 13.04.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Моральні цінності у творі.

1. Продовжити роботу над змістом твору.

2. Назвати основні моральні якості людини, записати їх у зошит.

Домашнє завдання

Записати 4 прислів’я та приказки про дружбу

Математика

Тема: Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь.

Самостійна робота.

Домашнє завдання

Повторити § 30-32, виконати №1464, 1468, Тест №1 (с.286).

Математика

Тема: Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь

Домашнє завдання

Повторити § 31,32, виконати №1458, 1460, 1462.

Біологія

Тема: Рослинні угрупування. Зв'язки в угрупуваннях між рослинами та іншими організмами.

Домашнє завдання

Параграф 48, ст. 179-182.

Українська література

Тема: Леся Вороніна – сучасна письменниця. «Таємне Товариство боягузів, або Засіб від переляку № 9» - фантастична, романтична повість про виховання гідності та мужності.

1. Опрацювати статтю підручника «Сторінки життя і творчості письменниці».

2. Розпочати роботу над змістом повісті.

Домашнє завдання

Читати і переказувати повість.

Англійська мова

Тема: Мій улюблений урок Розвиток монолічного мовлення.

с.173 Впр 5 прочитати тексти про континети.

с.172 Впр 4 усно.

с.173 Впр 6 Написати свій опис континету.

Матеріали для опрацювання на 14.04.2020 р.

Історія всесвітня

Тема: Римська республіка.

Домашнє завдання

Параграф. 44https://m.youtube.com/watch?v=Rcddn-Hzkec

Основи здоров'я

Тема: Підприємства у твоєму населеному пункті.

Домашнє завдання

Параграф 29.

Трудове навчання

Тема: Підготовка яйця до розписування.Приготування барвників.

П/р Виготовлення посадки.

Інформатика

Тема: Комбінування вкладених алгоритмічних структур для розв’язування задач

Домашнє завдання:

1. Переглянути и відео-урок https://www.youtube.com/watch?v=XfPpPgdvUq0

Математика

Тема: Розв’язування рівнянь і задач за допомогою рівнянь.

Домашнє завдання

Повторити § 30-32, виконати № 1471, 1474 .

Матеріали для опрацювання на 15.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Правильне вживання числівників на позначення дат і часу. Створення інформаційного допису типу оголошення про певну подію з використанням числівників на позначення дат і часу для розміщення в соцмережі.

1. Повторити правила ст.. 179.

2. Виконати вправи 481(1,2), 483.

3. Розглянути розбір числівника як частини мови ст180-181.

Домашнє завдання

Вправа 484.

Біологія

Тема: Типи рослинних угрупувань. Флора та рослинність.

Домашнє завдання

Параграф 39.

Зарубіжна література

Тема: Моральні цінності у творі.

1. Дочитати твір до кінця.

2. Відповісти на запитання :

А. Хто такий Като?

Б. Що вам відомо про життя пастушка Нонно?

В. Що вам відомо про Ірі та його братів та сестер?

Домашнє завдання

Усно описати Країну Чужинецьку.

Англійська мова

Тема: На уроці фізкультури. Читання. Теперішній неозначений час.

Ст. 174 Вправа 1 - виписати і вивчити нові слова.

Вправа 2 - читати текст.

Домашнє завдання

Робочий зошит Вправа 117 (а, б).

Матеріали для опрацювання на 16.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Узгодження числівників з іменниками.

1. Вивчити правила §57.

2. Переглянути відео урок на https://youtu.be/azJ19WmH7oY

3. Виконати вправи 487, 489.

Домашнє завдання

Вправа 490.

Біологія

Тема: Практична роьота №4. Вибір видів кімнатних рослин для вирощування в певних умовах. Ст. 190.

Математика

Тема: Перпендикулярні й паралельні прямі, їх побудова

Домашнє завдання

Вивчити § 33, виконати № 1490, 1492, 1496.

Зарубіжна література

Тема: Образи дітей, які стали володарями «золотих квитків»

1. Опрацювати розділ 6 «Два перші щасливці».

2. Характеристика образу Августуса Глупа

Домашнє завдання

Охарактеризувати образ Веруки Солт.

Географія

Тема: Урок узагальнення та систематизації знань з теми "Гідросфера".

Домашнє завдання

Повторити матеріал підручника параграфи 38-48. Виконати завдання тематичного контролю ст. 20-21.

Історія всесвітня

Тема: Повсякденне життя в римських містах.

Домашнє завдання

Параграф - 45.

https://m.youtube.com/watch?v=PbL7mwy3_Z4

Область прикрепленных файлоПредварительный просмотр видео Повсякденне життя Стародавнього Римуя Стародавнього Риму

Матеріали для опрацювання на 17.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Узагальнення й систематизація вивченого з теми «Числівник».

1. Повторити матеріал §58.

2. Виконати вправи 496 (1, 2, 3,4), 497.

Домашнє завдання

Вправа 501.

Математика

Тема: Побудова перпендикулярних і паралельних прямих за допомогою лінійки і косинця.

Домашнє завдання

Повторити § 33, виконати № 1498, 1500,1502.

Українська література

Тема: Робота над змістом повісті Лесі Вороніної. Проблеми сміливості і боягузтва у творі.

1. Дочитати повість.

2. Визначити головні проблеми твору.

Домашнє завдання

Дібрати матеріал до характеристики образів твору.

Трудове навчання

Тема: Виготовлення писанки.

Практична робота

ІБЖД Виготовлення писанки.

Англійська мова

Тема: Важливість спорту у нашому житті. Розвиток навичок читання.

Ст. 177 Вправа 1 - записати і вивчити нові слова.

Ст. 177 - читати і доповнити текст.

Домашнє завдання

Робочий зошит Вправа 118, 119 - письмово.

Матеріали для опрацювання на 21.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Контрольна робота №7. Числівник (тестування)

1. Виконати тестові завдання.

Домашнє завдання

Повторити вивчене про частини мови

Математика

Тема: Розв’язування вправ на побудову перпендикулярних і паралельних прямих

Домашнє завдання

Повторити § 33, виконати № 1504, 1508, 1512.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Практична робота № 11. Розв’язування задач методом поділу на підзадачі

Домашнє завдання

1. Переглянути відео-урок на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=6BprJMXKKfw

2. Переглянути презентацію і зробити запис у зошиті

27. Розв’язання задачі методом поділу на підзадачі. Завантажити конспект ​​​​​​​Перезтація

http://paraschool-2014.ucoz.ua/index/6_klas_2017_2018_n_r/0-102

Історія всесвітня

Тема: Релігія та звичаї

Домашнє завдання

Параграф - 46

Основи здоров'я

Тема: Ти велосипедист.

Домашнє завдання

Параграф - 30.

Трудове навчання

Тема: Презентація та оцінка собівартості виробу.

Матеріали для опрацювання на 22.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Займенник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

1. Вивчити правила § 59.

2. Переглянути відеоурок на https://youtu.be/Rb7_LaM4h84

3. Виконати вправи 502 (усно), 503 (виписати займенники).

Домашнє завдання

Вправа 504.

Біологія

Тема: Значення рослин для життя на планеті Земля та людини.

Домашнє завдання

Параграф 50.

Біологія

Тема: Міні-проєкт

1. "Значення рослин для існування життя на планеті Земля".

2. "Значення рослин для людини".

Зарубіжна література

Тема: Образи головних героїв у творі «Міо, мій Міо».

1. Дібрати матеріал до характеристики образу Міо.

2. Дібрати матеріал до характеристики образу Юм-Юма.

Домашнє завдання

Характеристика образів Міо та Юм-Юма, скласти і записати таблицю «Елементи чарівної казки у повісті «Міо, мій Міо»

Англійська мова

Тема: Англійська мова - Мова міжнародного спілкування. На уроці англійської мови. Введення нових слів.

с.178 - записати і вивчити слова.

с.179 Впр 2 -записати і дповнити.

Домашнє завдання

Роб.зошит Впр 120 (а,б)

Матеріали для опрацювання на 23.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені

1. Розглянути та вивчити таблицю ст..191

2. Вивчити правила § 61

3. Виконати вправи 519, 522.

Домашнє завдання

Вправа 523

Біологія

Тема: Узагальнення знань з теми "Різноманітність рослин".

Підготовка до контрольної роботи №2.

Домашнє завдання

Повторити параграфи 40-50. ст. 148-190.

Математика

Тема: Координатна площина. Розв’язування вправ на застосування координатної площини.

Домашнє завдання

Вивчити § 34, виконати № 1530, 1533, 1537.

Історія всесвітня

Тема: Військові завоювання Риму. Пунічні війни.

Домашнє завдання

Параграф - 47

https://m.youtube.com/watch?v=Gmm1NMUPaEE

Матеріали для опрацювання на 24.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні; питальні й відносні; заперечні; означальні й неозначені

1. Виконати вправу 506 (Виписати займенники, надписати над ними розряд за значенням)

Домашнє завдання

Вправа 513

Математика

Тема: Розв’язування вправ на знаходження координат точки на координатній площині та побудову точки за її координатами

Домашнє завдання

Повторити § 34 , виконати № 1542, 1544,1546.

Українська література

Тема: Роль сім’ї у формуванні життєвих переконань людини. Стосунки між різними поколіннями в родині.

1. Охарактеризувати стосунки між різними поколіннями в родині.

2. Яку роль відіграє сім’я у формуванні людини

Домашнє завдання

Визначити тему та ідею твору.

Англійська мова

Тема: Улюблений предмет. Розвиток монологічного мовлення, граматика. Модальні дієслова.

с.178 - записати і вивчити слова

с.179 Впр 2 -записати і доповнити.

Ст. 200 - прочитати і запам'ятати правило.

Домашнє завдання

Роб.зошит Впр 120 а,б

Матеріали для опрацювання на 27.04.2020 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ на побудову точок на координатній площині

Домашнє завдання

Повторити § 34, виконати № 1540 (3), 1547.

Математика

Тема: Розв’язування вправ з використанням координатної площини

Домашнє завдання

Повторити § 34, виконати № 1549, 1551 (1), 1558.

Українська література

Тема: Клим Джура – рятівник світу. Його друзі й вороги. Еволюція Клима від боягуза до супергероя

1. Усна відповідь на запитання:

А) Яку людину можна назвати сміливою? Скласти асоціативний кущ.

Б) Перелічити пригоди, в які потрапляв Клим Джура, щоб врятувати Землю від синьомордів.

В) Чому хлопчик зрозумів, що планета в небезпеці?

2. Скласти й записати таблицю «Позитивні й негативні риси характеру Клима Джури»

Домашнє завдання

Написати листа героєві.

Біологія

Реферат на тему "Моя улюблена кімнатна рослина".

Англійська мова

Тема: Наш урок англійської мови.

Теперішній неозначений час. Текст для позакласного читання

Домашнє завдання

Дописати і вивчити тему «Урок англійської мови» Повторити граматичні правила

Зарубіжна література

Тема: Перемога добра над злом у творі «Міо, мій Міо»

1. Усна відповідь на запитання :

А) Чи важко подолати страх? Як це вдається Міо?

Б) Хто, крім Юм-Юма, допомагає Міо в боротьбі зі злом?

В) Чому саме діти у творі борються зі злом?

Домашнє завдання

Скласти й записати таблицю «Порівняння дитячого світу та світу дорослих»

Дитячий світ Світ дорослих
Безпосередність проблеми
наївність Душевний біль

Матеріали для опрацювання на 28.04.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ № 21. Письмовий твір розповідного характеру з елементами роздуму в художньому стилі з використанням займенників, що належать до різних розрядів

1. Теми для твору:

- Що я роблю для здійснення своєї мрії

- У чому полягає гідність людини

- Що важливіше – наполегливість чи скромність

2. Обрати тему і написати твір на чернетку

Домашнє завдання

Переписати в зошит твір і передати вчителю у Viber

Математика

Тема: Приклади графіків залежностей між величинами

Домашнє завдання

Вивчити § 35, виконати № 1565, 1566, 1568 .

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Підготовка вхідних даних та тестування програм

Домашнє завдання:

1. Переглянути відео-урок на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=bnxU5lf-f6E

2. Зробити опорний конспект

Важливим етапом організації економічного аналізу є підготовка інформаційних матеріалів для аналітичного дослідження. Точність даних – найважливіша вимога аналізу, яка забезпечується шляхом недопущення, попередження, а за необхідності, усунення, виправлення допущених помилок. Є два способи контролю за правильністю інформаційних матеріалів: перевірка на повноту і вірогідність. При цьому повнота даних перевіряється візуальним шляхом, а вірогідність – за допомогою логічного та арифметичного контролю.

Логічний контроль полягає у зіставленні даних і виясненні їх логічної сумісності. У разі виявлення логічної несумісності показників необхідно шляхом подальших порівнянь з іншими показниками встановити, який із них правильний. Інколи логічний контроль здійснюється шляхом зіставлення фактичних даних з показниками плану, з даними за попередні періоди (рік, квартал, місяць тощо), з даними за суміжними об'єктами, з подібними показниками. Арифметичний (лічильний) контроль полягає у перевірці різних арифметичних розрахунків, підсумків, визначенні процентів, середніх величин шляхом прямих або непрямих перерахунків. Велике значення має також порівнянність показників за просторовою (територіальною), часовою, методичною ознаками, вихідними умовами виробництва тощо. На етапі підготовки вихідних даних та оформлення результатів економічного аналізу важливо дотримуватися таких принципів його організації, як регламентація та уніфікація. При цьому під регламентацією слід розуміти розробку для кожного виконавця обов'язкового мінімуму таблиць і вихідних форм аналізу. Уніфікація, або стандартизація організації економічного аналізу, полягає у створенні типових методик і інструкцій, вихідних форм і таблиць, стандартних програм, застосуванні єдиних критеріїв оцінки. Це значно спростить та полегшить підготовку матеріалів, зокрема забезпечить порівнянність, зведення результатів аналізу на вищому рівні управління, зменшить витрати часу і забезпечить вищу точність результатів аналізу.

Історія всесвітня

Тема: Римська імперія.

Домашнє завдання

Параграф 48

https://m.youtube.com/watch?v=SgDtJpFyjl0

Основи здоров'я.

Тема: Безпека руху велосипедиста.

Домашнє завдання

Параграф 31

https://naurok.com.ua/uploads/files/20250/166395.pptx

Трудове навчання.

Об'єкт проектної діяльності. Брилок

Тема:Короткі історичні відомості виникнення макраме.

http://www.myshared.ru/slide/1125961/


Матеріали для опрацювання на 29.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Відмінювання займенників усіх розрядів

1. Вивчити правила § 63.

2. Виконати вправи 539, 541.

Домашнє завдання

Вправа 542

Зарубіжна література

Тема: Перемога добра над злом у творі «Міо, мій Міо»

1. Прослідкувати, як природа допомагає Міо у боротьбі зі злом.

2. Усна відповідь на запитання:

А)Чи вірили ви в те, що Міо переможе злого Като?

Б) Чому, на вашу думку, «за добро добром спіши воздати»?

Домашнє завдання

Прочитати І розділ повісті «Джим Ґудзик та машиніст Лукас».

Біологія

Тема: Підсумкова контрольна робота № 2.

Англійська мова

Тема: Підсумковий урок з теми . Україна ,Великобританія

Домашнє завдання

Дописати і повторити лексику до теми

Матеріали для опрацювання на 30.04.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ № 22. Аналіз письмового твору.

1. Аналіз твору у зошитах.

2. Вправа 546

Домашнє завдання

Вправа 547

Математика

Тема: Побудова графіків залежностей між величинами.

Домашнє завдання

Повторити § 35, виконати № 1569, 1570, 1571.

Біологія

Тема: Особливості живлення, життєдіяльності та будови грибів.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 51.

Матеріали для опрацювання на 04.05.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Міхаель Енде «Джим Ґудзик і машиніст Лукас»

1. Опрацювати статтю підручника «Сторінки життя і творчості»

2. Прочитати ІІ розділ твору

Домашнє завдання

Прочитати 3, 4 розділи і переказувати їх

Українська література

Тема: Контрольна робота № 5. Письмовий твір «Безсмертя і добро, вічність і краса – основа життя людини на землі» (за вивченими творами В.Нестайка, Я.Стельмаха та Л.Вороніної)

1. Скласти план твору

2. Написати твір на чернетці

Домашнє завдання

Оформити твір на листок А4 і передати вчителю

Біологія

Тема: Розмноження та поширення грибів.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 51 (б).

Математика

Тема: Розв’язування вправ на побудову і аналіз графіків залежностей між величинами

Домашнє завдання

Повторити § 35, виконати № 1572, 1573.

Математика

Тема: Розв’язування вправ на побудову і аналіз графіків залежностей між величинами

Домашнє завдання

Повторити § 35, виконати № 1574.

Англійська мова

Тема: Контроль аудіювання

Впр 3 с.175 - Переказати текст

Матеріали для опрацювання на 05.05.2020 р.

Українська мова

Тема: Приставний н у формах особових і вказівних займенників

1. Вивчити правила § 60.

2. Виконати вправи 508(1,2), 509(1,2),510(2).

Домашнє завдання

Вправа 511

Математика

Тема: Розв’язування вправ на застосування координатної площини. Самостійна робота

Домашнє завдання

Повторити § 33-35 , виконати № 1580, тестові завдання № 2 (с.286).

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Вибір теми проекту та форматування груп

Домашнє завдання:

1. Зробити запис у зошит за посиланням https://sites.google.com/site/lutskschool1yasenchuk/navcalni-proekti

Матеріали для опрацювання на 06.05.2020 р.

Українська мова

Написання разом і через дефіс неозначених займенників

1. Вивчити правила §62.

2. Виконати вправи 528(1,2), 532.

Домашнє завдання

Вправа 535

Біологія

Тема: Групи грибів: симбіотичні та мікоризоутворюючі гриби.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 52.

Зарубіжна література

Тема: Фантастична країна Усландія та її мешканці (король, Лукас)

1. Зачитайте опис машиніста Лукаса, зверніть увагу, як його описує автор.

2. Які таланти мав Лукас?

3. Що могло потішити Лукаса, крім роботи?

4. Усно опишіть портрет короля Альфонса За Чверть Дванадцята

Домашнє завдання

Записати основні риси характеру короля та Лукаса

Матеріали для опрацювання на 07.05.2020 р.

Українська мова

Тема: Написання разом і через дефіс неозначених займенників

1. Виконати вправи 526(1,2), 527.

Домашнє завдання

Вправа 536

Біологія

Тема: Шапинкові гриби.

Лабораторне дослідження 14 ст.205. Будова шапинкових грибів.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 54.

Біологія

Тема: Їстивні та отруйні гриби.

Практична робота № 5. Розпізнавання їстивних та отруйних грибів (ст. 211).

Математика

Тема: Розв’язування вправ на побудову перпендикулярних і паралельних прямих, побудову і аналіз графіків

Домашнє завдання

Повторити § 33-35, виконати № 1581, 1583.

Матеріали для опрацювання на 08.05.2020 р.

Українська мова

Тема: Правопис заперечних займенників

1. Вивчити правила §62.

2. Виконати вправи 529, 530, 531.

Домашнє завдання

Вправа 534

Математика

Тема: Контрольна робота №10 з теми « Координатна площина. Графіки залежностей між величинами»

Домашнє завдання

Повторити § 33-35 .

Українська література

Тема: Леонід Глібов – визначний український байкар, поет. Сатиричне змалювання сучасної авторові судової системи у байці «Щука». Побудова байки.

1. Опрацювати статтю підручника «Сторінки життя і творчості»

2. Прочитати байку, визначити її будову (мораль, основну частину)

Домашнє завдання

Виразне читання байки, характеристика образів

Матеріали для опрацювання на 12.05.2020 р.

Математика

Тема: Подільність натуральних чисел

Домашнє завдання

Повторити § 1-5 , виконати № 152 ( 3, 4), 182( 3,4).

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на всі дії з раціональними числами

Домашнє завдання

Повторити § 21-29 , виконати № 1296, 1297.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Створення інформаційного продукту проекту

Домашнє завдання:

1. Переглянути презентацію за посиланням https://naurok.com.ua/prezentaciya-vikonannya-individualnih-i-grupovih-navchalnih-proektiv-110652.html

2. Зробити запис у зошиті

Матеріали для опрацювання на 13.05.2020 р.

Аглійська мова

Тема: Україна – Великобританія . Розвиток навичок письма

Домашнє завдання

Підготувати порівняльну таблицю про країни

Англійська мова

Тема: Плани на літні канікули. Удосконалення навичок діалогічного мовлення .

Домашнє завдання

Скласти 10 питаннь на вікторину

Матеріали для опрацювання на 14.05.2020 р.

Математика

Тема: Перетворення виразів

Домашнє завдання

Повторити § 21-29, виконати № 1361 (1, 2).

Матеріали для опрацювання на 15.05.2020 р.

Математика

Тема: Розв’язування рівнянь і задач на використання основної властивості пропорції

Домашнє завдання

Повторити § 12- 15, виконати № 581 (3, 4), 618 .

Математика

Тема: Розв’язування рівнянь і задач на використання основної властивості пропорції

Домашнє завдання

Повторити § 12- 15, виконати № 664, 668.

Англійська мова

Тема: Вікторина . « Країни , мови яких ми знаємо»

Відеоурок. Удосконалення навичок говоріння

Домашнє завдання

Написати 10 фактів про англомовні країни

Матеріали для опрацювання на 18.05.2020 р.

Аглійська мова

Тема: Моє шкільне життя і мої друзі. Узагальнення знань з теми Моя родина на відпочинку влітку. Розвиток навичок письма

Домашнє завдання

Підготуватись до контролю говоріння за темами

1. «Англійська мова .

2.Подорож Україною і Англією.

3.Відпочинок влітку»

Матеріали для опрацювання на 20.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Контроль говоріння

Домашнє завдання

Повторити усні теми

Матеріали для опрацювання на 22.05.2020 р

Англійська мова

Тема: Подорожі влітку . Прості часи.

Домашнє завдання

Повторити граматичні правила с.180 Артикль. с.183 Іменник с.186 Прикметник

Матеріали для опрацювання на 25.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Контроль письма. Тестові завдання

Матеріали для опрацювання на 27.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Систематизація лексичного та граматичного матеріалу за семестр.

Домашнє завдання

Повторити граматичні теми с. 200-212

Матеріали для опрацювання на 29.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: «Мої плани на літній відпочинок.» Відео урок

Підсумковий урок за рік

Кiлькiсть переглядiв: 1088

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.