Матеріали для опрацювання на 11.01.2021 р.

Математика

Тема: Звичайні дроби.

Домашнє завдання

Вивчити §27, виконати № 930, 933, 939 .

Матеріали для опрацювання на 12.01.2021 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на звичайні дроби.

Домашнє завдання

Повторити §27, виконати № 945, 952, 956.

Природознавство

Тема: Виникнення і будова планети Земля.

Матеріали для опрацювання на 14.01.2021 р.

Математика

Тема: Звичайні дроби і ділення натуральних чисел.

Домашнє завдання

Вивчити §28, виконати № 969, 974, 976.

Матеріали для опрацювання на 15.01.2021 р.

Математика

Тема: Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками.

Домашнє завдання

Вивчити §29, виконати № 988, 994,996.

Природознавство

Тема: Форма і розміри Землі.

Матеріали для опрацювання на 18.01.2021 р.

Математика

Тема: Правильні та неправильні дроби.

Домашнє завдання

Вивчити §30, виконати № 1003, 1006, 1009 .

Матеріали для опрацювання на 19.01.2021 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на застосування правильних та неправильних дробів.

Домашнє завдання

Повторити §30, виконати № 1012, 1015, 1020.

Природознавство

Тема: Внутрішня будова Землі.

Матеріали для опрацювання на 21.01.2021 р.

Математика

Тема: Мішані числа.

Домашнє завдання

Вивчити §31, виконати № 1040(1-4), 1042, 1044.

Матеріали для опрацювання на 22.01.2021 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на застосування мішаних чисел.

Домашнє завдання

Повторити §31, виконати № 1048, 1050,1053.

Природознавство

Тема: Місяць супутник Землі. Сонячні та місячні затемнення.

Матеріали для опрацювання на 12.03.2020 р.

Українська мова

Тема: Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).1у

Вивчити правила параграф 54.

Виконати вправи 429, 430, 433.

Домашнє завдання

Вправа 435.

Зарубіжна література

Тема: Світ уяви Аліси та її захопливі пригоди.

Опрацювати 6-7 розділи.

Дібрати матеріал до характеристики Аліси.

Домашнє завдання

Читати 8-9 розділи.

Характертстика Аліси.

Математика

Тема: Розв'язування задач на множення додаткових дробів.

Домашнє завдання

Повторити параграф 18.

Виконати №1324, 1334.

Основи здоров'я

Тема: Трикутник вогню.

Домашнє завдання

Параграф 24.

Матеріали для опрацювання на 13.03.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ №19. Письмовий твір-роздум за колективно складеним планом у художньому стилі.

Написати твір. Орієнтовні теми:

1. Чому необхідно знати історію свого народу.

2. Чому потрібно знати звичаї свого народу.

3. Чого не можна купити за гроші.

4. Чому потрібно берегти природу.

Домашнє завдання

Написати твір на одну з тем (0,5-1 сторінка)

Українська література

Тема: Тарас Шевченко. Україна часів поета. Степан Васильченко. "В бур'янах". Розповідь про поета, його дитинство.

Домашнє завдання

Знайти і вивчити біографію Шевченка.

Математика

Тема: Розв'язування вправ і задач на множення десяткових дробів.

Домашнє завдання

Повторити параграф 38.

Виконати № 1339(1), 1345.

Природознавство

Тема: Пристосування орш=ганізмів до періодичних змін умов середовиша.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 39.

Англійська мова

Тема: Текст для домашнього читання "Егоїстичний гігант" (ст. 180).

Прослухати і прочитати переклад тексту, виконати завдання до тексту ст. 181.

Вправа 2,3 відповісти на питання і доповнити речення

Природознавство

Тема: Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 39.

Математика

Тема: Окремі випадки множення десяткових дробів.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 39.

Виконати №1359(1-6), 1361.

Історія України

Тема: Що таке історичний факт, історична особа, історичне дослідження.

Домашнє завдання

Історичні праці про Україну та їхні автори.

Матеріали для опрацювання на 16.03.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Світ Аліси і її захопливі пригоди.

1. Відповісти (усно) на запитання:

- В які ще пригоди потрапила дівчинка?

- Як поводить себе Аліса в різних ситуаціях?

- Як ставиться дівчинка до інших персонажів?

- Яка риса характеру дівчинки вам подобається?

Домашнє завдання

Переказувати улюблені епізоди казки.

Англійська мова

Тема 8 Рідне містою Подорож містом.Назви будівель Введення нової лекски .Читання

с.184 записати і вивчити слова

с.184 Впр 3 письмово

с.185 Впр 5 перекласти текст письмово

Історія України

Тема: Історичні праці про Україну та їхні автори. Руські літописи. "Повісті минулих літ" літописця Нестора.

Домашнє завдання

Козацькі літописи

Матеріали для опрацювання на 17.03.2020 р.

Математика

Тема: Розв'язування вправ на застосування окремих випадків множення випадкових дробів.

Домашнє завдання

Повторити параграф 39.

Виконати №1365, 1370.

Інформатика

Тема: Типи алгоритмів. Лінійні алгоритми.

Домашнє завдання

1. Опрацювати матеріал підручника параграф 20 ст. 188-198.

2. Зробити записи у зошиті з підручника визначення, що таке СЛІДУВАННЯ, ПОВТОРЕННЯ, РОЗГАЛУДЖЕННЯ (ст. 188-189).

Українська мова

Тема: кома між однорідним членами.

Вивчити правила параграф 54.

Виконати вправи 427 (1,2), 429, 430.

Домашнє завдання

Вправа 433.

Українська література

Тема: Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка - художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. "За сонцем хмаронька пливе".

Опрацювати статтю підручника ст. 191.

Виписати в словник визначення ліричного твору та персоніфікації.

Виразно прочитати та виписати художні засоби з поезії "За сонцем хмаронька пливе".

Домашнє завдання

Вивчити напам'ять вірш.

Матеріали для опрацювання на 18.03.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ №20. Аналіз письмового твору.

Виконати вправу 434 (1,2,3).

Домашнє завдання

Вправа 435.

Зарубіжна література

Тема: Образ Аліси. Визначити основні риси характеру Аліси.

Домашнє завдання

Усна характеристика Аліси.

Англійська мова

Тема: По місту. Формування навичок усного і псисьмового перекладу

с.185 записити і вивчити лексику

с.186 впр 6 письмово True/False правильно \ неправильно

Природознавство

Тема: Різноманітність середовищ життя.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 40.

Матеріали для опрацювання на 19.03.2020 р.

Математика

Тема: Ділення десяткового дробу на натуральне число.

Домашнє завдання

Вивчити параграф 40.

Виконати №1377(1-6), 1379(1-4).

Українська мова

Тема: Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами.

Вивчити правила параграф 55.

Виконати вправи 439, 440.

Домашнє завдання

Вправа 441 (2).

Зарубіжна література

Тема: Персонажі, які лточують героїню. Характеристика образу Березневого Зайця. характеристика Капелюшника.

Домашнє завдання

Дібрати матеріал до образу Миші Сонько та Чеширського кота.

Основи здоров'я

Тема: Пожежна тривога.

Домашнє завдання

Параграф 25.

Матеріали для опрацювання на 20.03.2020 р.

Математика

Тема:Розв'язування вправ і задач на ділення десяткового дробу на натуральне число.

Домашнє завдання

Повторити параграф 40.

Виконати №1386, 1389, 1392.

Українська мова

Тема: РМ №21. Докладний усний переказ художнього тексту розповідного характеру з елементами роздуму.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 56.

Виконати вправу 448 (1,2,3,4).

Українська література

Тема: "Садок вишневий коло хати" - перлина української та світової ліричної поезії.

Аналізуватипоезію (тема, ідея, художні особливості).

Відповісти на питання ст. 193.

Домашнє завдання

Вивчити напам'ять "Садок вишневий коло хати".

Англійська мова

Тема: Місто , в якому я живу. Огляд пам,яток музеїв

с.189-191 Впр 2 Читати і перекладати усновпр 3 написати повідомлення за зразком

Природознавство

Тема: Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 40.

Історія України

Тема: Козацькі літописи. Літопи Самійла Величка.

Домашнє завдання

Козацький літопис Самійла Величка.

Матеріали для опрацювання на 30.03.2020 р.

Історія України

Тема: Історичні праці ХІХ - початку ХХ ст. "Історія України-Руси" Михайла Грушевського. Художні твори про минуле України.

Домашнє завдання

Прочитати параграф 2, ст. 13-15.

Англійська мова

Тема Подорож до Великобританії. Введення лексики та читання.

с.196 Записати і вивчити слова

с.194 Впр.1 Читати питання і відповідати усно.

Домашнє завдання

Впр.2 Читати і перекладати текст.

с.194,Впр1 ( письмово перкласти питання і написати відповіді на англ мові).

Математика

Розв’язування вправ і задач на ділення десяткового дробу на натуральне число.

Домашнє завдання

Повторити §40, виконати № 1395, 1399, 1407.

Зарубіжна література

Персонажі, які оточують героїню

1. Прочитати розділ 8 «Божевільне чаювання».

Домашнє завдання

1. Прочитати 10, 11, 12 розділи казки «Аліса в країні див»

2. Виписати вислови і каламбури, які промовляли герої у казці.

Природознавство

Тема: Водне середовище життя.

домашнє завдання

Опрацювати параграф 41, ст.151-152.

Матеріали для опрацювання на 31.03.2020 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на ділення десяткового дробу на натуральне число

Домашнє завдання

Повторити §40.

Виконати № 1409, 1417, 1427.

Матеріали для опрацювання на 01.04.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: Особливості художньої мови твору

1. Перечитати розділ 9 та розділ 10 твору.

2. Записати в словники: каламбур – дотепна гра слів.

Домашнє завдання

Скласти усну розповідь про улюбленого героя твору.

Природознавство

Тема: Пристосування організмів до життя у воді.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 41, С. 153-156.

Англійська мова

Тема: Подорож до великобританії. Лист Введення нових ЛО, формування навичок читання Present Perfect

с.195 Впр 3,5 Прочитати текст і лист

с.196 записати і вивчити лексику Present Perfect. Пройти тест, заповнити прізвище і надіслати мені фото для оцінювання сюди в коментарі

Матеріали для опрацювання на 02.04.2020 р.

Зарубіжна література

Тема: РМ. Усний твір-характеристика літературного героя.

Дібрати матеріал до характеристики улюбленого героя вивченого твору.

Домашнє завдання

Усна характеристика улюбленого героя (за планом, записаним у зошит).

Основи здоров'я

Тема: Сам удома.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 26.

Матеріали для опрацювання для 03.04.2020 р.

Математика

Тема: Розв’язування вправ на застосування ділення на десятковий дріб.

Домашнє завдання

Повторити §41.

Виконати № 1457, 1459, 1462 (1).

Природознавство

Тема: Ґрунтове середовище життя.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 42. С. 157.

Англійська мова

Тема: Загальні відомості про Велику Британію.

Формування навичок усного монологічного мовлення.ІІІ форми дієслів Тестhttps://naurok.com.ua/test/present-continuous-131050.html

с.196-197 Впр5 читати лист

Впр 6. доповнити речення. Вивчити ІІІ форми дієслів, правила с.197

Домашнє завдання

С.198 Впр.1,2 письмово.

Роб.зошит с.71 Впр 1,2 розв,язати кросворд.

Тест https://naurok.com.ua/test/present-continuous-131050.html

Матеріали для опрацювання на 06.04.2020 р.

Природознавство

Тема:. Ґрунтове середовище життя. Пристосування організмів до життя у ґрунті.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на застосування ділення на десятковий дріб.

Домашнє завдання

Повторити § 41, виконати № 1473, 1479.

Зарубіжна література

Тема: Марина Іванівна Цветаєва. «Книги в червоній палітурці». Чарівний світ літератури й мистецтва у вірші. Знайомі образи прочитаних книг.

1. Опрацювати статтю підручника «Сторінки життя і творчості»

2. Прочитати вірш, про що йдеться у вірші.

3. Відео урок на https://sites.google.com/site/vpfilolimp/ekspres-uroki-zl?fbclid=IwAR2Q1x_PAws1MI_9T0IpGQ7Z_Uw3bBzgLX2-Vd0UB8AlSpaojy7TpNohins

Домашнє завдання

1. Розповідати про письменницю.

2.Виразно читати поезію.

Англійська мова

Тема: План міста. Тест Перевірка граматичних навичок.

с.199, Впр 3.4 письмово, вивчити правило про Present Perfect Tense.

Матеріали для опрацювання на 07.04.2020 р.

Українська мова

Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів

1. Вивчити правила § 58 ст. 169-170.

2. Переглянути відео урок на https://youtu.be/PD3bGpmed2g

3. Виконати вправи 459 (1,2), 461

Домашнє завдання

Вправа 462

Українська література

Тема: Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла – наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось»

1. Опрацювати статтю підручника ст..199-200.

2. Записати в літературознавчий словник визначення оповідання.

3. Почати роботу над текстом.

Домашнє завдання

Читати оповідання ст.. 200-203.

Дати усні відповіді на запитання ст.. 203

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на застосування ділення на десятковий дріб.

Домашнє завдання

Повторити § 41.

Виконати № 1483 (1,2), 1485, 1489 (1).

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалудженнями.

Опорний конспект для учнів

Алгоритмічна структура, що дає змогу виконавцеві алгоритму вибрати сценарій подальших дій залежно від істинності певного висловлювання (умови), називається розгалуженням.

Умовою називають логічне висловлювання, з якого починають будувати алгоритмічну структуру розгалуження. На блок-схемах умову записують у блоці, що має форму ромба.

В алгоритмах використовують розгалуження двох видів: повне розгалуження і неповне розгалуження.

Виконання повного розгалуження відбувається так: виконавець виконує команду перевірки умови: якщо результат виконання цієї команди Так, то виконавець виконує послідовність команд 1, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму; якщо результат виконання цієї команди Ні, то виконавець виконує послідовність команд 2, після чого також переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.

Виконання неповного розгалуження відбувається так: виконавець виконує команду перевірки умови: якщо результат виконання цієї команди Так, то виконавець виконує послідовність команд 1, після чого переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму; якщо результат виконання цієї команди Ні, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму.

Домашнє завдання

1. Зробити запис опорного конспекту

2. Опрацювати опорний конспект

3. Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=lARjvxZdF1

Матеріали для опрацювання 08.04.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ №26. Складання й розігрування діалогів з використанням звертань, вставних слів

1. Повторити, що таке діалог.

2. Скласти діалог «У бібліотеці», використовуючи звертання та вставні слова.

Домашнє завдання

Закінчити роботу над діалогом.

Природознавство

Тема: Вплив на організми чинників живої природи. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування організмів.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 43.

Англійська мова

Тема: Тур Європою. Розвиток навичок аудіювання.

c.201 Впр 2 Прослухати текст для аудіювання і виконати тест. Посилання аудіо додано.

с.202-204 Запсиати і вивчити слова

Роб.зошит с.81 Впр.1,2 до підручника с.18.

Зарубіжна література

Тема: Образ ліричної героїні, котра любить читати. Роль літературних і музичних асоціацій у творі.

1. Визначте тему вірша.

2. Як лірична героїня звертається до книг?

3. Ким є лірична героїня – маленькою дівчинкою чи людиною, що має певний життєвий досвід?

Домашнє завдання

Написати твір-мініатюру «Книги, які мені запам’яталися».

Матеріали для опрацювання на 09.04.2020 р.

Українська мова

Виділення вставних слів на письмі комами.

1. Виконати вправи 463, 465.

Домашнє завдання

Вправа 466 (2).

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на множення і ділення десяткових дробів.

Самостійна робота

Домашнє завдання

Повторити § 38-41, виконати Домашня самостійна робота № 8 (с.243-244).

Зарубіжна література

Тема: ПЧ. Джані Родарі. «Пригоди Джельсоміно в Країні Брехунів»

Прочитати твір.

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення «Життя і творчість Роальда Дала»

Основи здоров'я

Тема: Сам надворі.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 27.

Матеріали для опрацювання на 10.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Складання інформаційного повідомлення для шкільного вебсайта про цікавий із життя класу (з використанням вставних слів і словосполучень)

Виконати вправу 464.

Домашнє завдання

Закінчити роботу над повідомленням.

Українська література

Тема: Співчуття, милосердя – шлях до перемоги добра.

Дочитати твір.

Домашнє завдання

Скласти план оповідання

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на множення і ділення десяткових дробів.

Домашнє завдання

Повторити § 38-41, виконати № 1490, 1498.

Англыйська мова

Тема: Пляжі Мехіко Розвиток монологічного мовлення. Тур Європою Розвиток діалогічного мовлення.

с.202 Впр 6 Читати діалог.

с.202 Впр 7 Читати вірш ,записати і надіслати мені у вайбер.

Матеріали для опрацювання на 13.04.2020 р.

Математика

Тема: Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа.

Домашнє завдання

Вивчити § 42, виконати № 1504, 1508, 1514.

Зарубіжна література

Тема: Сучасна література. Роальд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика».

1. Опрацювати статтю підручника «Сторінки життя і творчості письменника».

2. Прочитати І розділ твору

Домашнє завдання

Прочитати ІІ розділ твору.

Англійська мова

Тема: Рушаймо у подорож Великобританією. Розвиток навичок читання.

с.207 впр 4 читати текст

с.208 Впр 6 прочитати лист Тараса про Великобританію

Домашнє завдання

Написати свій твір за зразком!

Природознавство

Тема. Угруповання організмів. Екосистеми.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 44.

Матеріали для опрацювання на 14.04.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ № 27. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці).

1. Виконати вправу 484 (усно).

Домашнє завдання

Вправа 485.

Українська література

Тема: Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань.

1. Дати усні відповіді на запитання ст.. 207

2. Дати письмову відповідь на запитання 4 ст. 207.

Домашнє завдання

Написати продовження цього оповідання від імені хлопчиків.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Алгоритми з розгалудженням. Реалізація алгоритмів з розгалудженням у середовищі Скретч.

Домашнє завдання

1. Опрацювати підручник §23-24 ст.210-212.

2. Переглянути презентацію https://urokinformatiki.in.ua/urok-29-realizaciya-algoritmiv-z-rozgaluzhennyam-u-seredovishhi-skretch/

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на знаходження відсотків від даного числа.

Домашнє завдання

Повторити § 42, виконати № 1518, 1525, 1527.

Матеріали для опрацювання 15.04.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ № 28. Лист до рідної людини з використанням звертань та вставних слів.

1. Вивчити правила § 59.

2. Виконати вправи 468, 469.

Домашнє завдання

Написати лист у майбутнє ст. 173, вправа 469.

Зарубіжна література

Тема: «Чарлі і шоколадна фабрика».

1. Розповідати про родину Чарлі.

2. Прочитати розділ ІІІ.

Домашнє завдання

Читати і переказувати 4 розділ твору.

Відповісти на запитання «Хто працював на фабриці Віллі Вонкі?

Англійська мова

Тема: "Відгадай маршрут". Поради туристам. Діалог.

Ст. 207 - скласти діалог.

Текст до теми.

Матеріали для опрацювання на 16.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Контрольна робота № 8 з теми «Речення з однорідними членами. Звертання. Вставні слова та сполучення слів» (тестування).

1. Виконати тестові завдання.

Домашнє завдання

Повторити вивчене.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на знаходження відсотків від даного числа

Домашнє завдання

Повторити § 42, виконати № 1530, 1536, 1542.

Основи здоров'я

Тема: Земля наш спільний дім.

Домашнє завдання

Параграф - 29.

Матеріали для опрацювання на 17.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Робота над помилками, допущеними в тестових завданнях. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

1. Вивчити правила § 60.

2. Виконати вправи 471(2), 474.

Домашнє завдання

Вправа 475.

Українська література

Тема: Контрольна робота № 5. Тарас Шевченко, Павло Тичина, Євген Гуцало. (тестування)

1. Виконати тестові завдання

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про Максима Рильського.

Математика

Тема: Знаходження числа за його відсотком.

Домашнє завдання

Вивчити § 43, виконати № 1550, 1552, 1554.

Природознавство

Тема: Рослинний і тваринний світ своєї місцевості.

Домашнє завдання

Повторити: §§ 34, 35, 36.

Англійська мова

Тема: Загальні відомості про Україну. Розвиток читання, письма.

Домашнє завдання

Ст. 221 - записати лексику.

Вправа 2 - доповнити речення письмово.

Англійська мова

Тема: Міста України. Читання. Традиції на Великдень.

Ст. 212 - записати лексику.

Домашнє завдання

Ст. 215 Вправа 3 - перекласти письмово про Великдень.

Матеріали для опрацювання на 21.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.

1. Вивчити правила § 61.

2. Переглянути відеоурок на https://youtu.be/MXEJLEeLK5M

3. Виконати вправи 478 (усно), 479 (1,2).

Домашнє завдання

Вправа 480.

Українська література

Тема: Максим Рильський. Основні відомості про поета. Краса рідної природи й відтворення її засобами поетичної мови. «Дощ» (Благодатний, довгожданий…»)

1. Опрацювати статтю підручника ст.. 209.

2. Виразно читати поезію.

3. Виписати художні засоби (епітети, метафори, гіперболи…)

Домашнє завдання

Усно дати відповіді на запитання ст..210.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Алгоритми з повтореннями. Практична робота № 8. Реалізація циклічних алгоритмів у середовищі Скретч.

Домашнє завдання

1. Опрацювати підручник §28 п.2 ст.237-239.

Переглянути презентацію https://urokinformatiki.in.ua/urok-25-realizaciya-ciklichnix-algoritmiv-u-seredovishhi-skretch/

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на знаходження числа за його відсотком.

Домашнє завдання

Повторити §43, виконати № 1561, 1568, 1571.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Цикл з лічильником та умовою.

1. Опрацювати підручник §25-27 ст. 217-219, 226-229.

2. Переглянути відео-урок https://www.youtube.com/watch?v=w4K-pSJPvN4

Матеріали для опрацювання на 22.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком

1. Виконати вправу 482.

2. Розглянути зразки усного та письмового розбору складного речення ст.. 178.

Домашнє завдання

Вправа 483.

Зарубіжна література

Тема: Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.

1. Опрацювати розділ 13 «Настав щасливий день» та розділ 14 «Містер Віллі Вонкі»

2. Усна відповідь на запитання «Що побачили діти під час екскурсії?»

Домашнє завдання

Дібрати матеріал до характеристики образу Віллі Вонкі.

Англійська мова

Тема: Враження від подорожі Україною. Розвиток граматичних навичок: past Simple, Present Perfekt.

Ст. 216 - вивчити правило.

Ст. 218 Вправа 6 - доповнити діалог (письмово).

Вправа 7 - читати тукст.

Матеріали для опрацювання на 23.04.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ №29. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом

Орієнтовні теми для твору:

1. Чому людина має бути чемною

2. Чому потрібно захищати слабших

3. Чому потрібно вивчати іноземну мову

Скласти план твору, за планом написати твір-роздум на чернетку

Математика

Тема: Середнє арифметичне. Середнє значення величини

Домашнє завдання

Вивчити § 44, виконати № 1585, 1590, 1599.

Зарубіжна література

Тема: Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його друзів на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі

1. Заповнити таблицю «Як поводять себе діти під час екскурсії на фабриці?»

Дитина Вчинки Результат Реакція батьків
Верука Солт

2. Розповісти про поведінку містера Віллі Вонка

Домашнє завдання

Дібрати цитати до образу Віллі Вонкі.

Основи здоров'я

Тема: Земля наш спільний дім.

Домашнє завданя

Параграф-29.

Матеріали для опрацювання на 24.04.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ №30. Письмовий твір-роздум на тему, пов’язану з життєвим досвідом учнів, у художньому стилі за колективно складеним планом

Переписати твір з чернетки в зошит.

Українська література

Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкіллям. «Осінь-маляр із палітрою пишною».

1. Виразно прочитати поезію

2. Виписати художні засоби

3. Дати відповіді на питання ст.. 211.

Домашнє завдання

Вивчити напам’ять одну з поезій Рильського (на вибір)

Математика

Тема: Розв’язування задач на знаходження середнього арифметичного кількох чисел і середнього значення величини

Домашнє завдання

Повторити § 44, виконати № 1602, 1607, 1611.

Природознавство

Тема: Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини» (завершення - представлення результатів).

Англійська мова

Тема: Україна - моя Батьківщина. Діалогічне мовлення.

с.219 - лексика.

с.221 Впр 5 - відповісти на питання.

Матеріали для опрацювання на 27.04.2020 р.

Математика

Тема: Розв’язування задач на знаходження середнього арифметичного кількох чисел і середнього значення величини

Домашнє завдання

Повторити § 44, виконати № 1613, 1617, 1620.

Зарубіжна література

Тема: Образ містера Віллі Вонка

1. Усний диспут. Хто ж Віллі Вонкі насправді: добрий хазяїн фабрики, геній чи іронічний та грубий винахідник

2. Скласти і записати план характеристики літературного героя. Характеристика Віллі Вонка за складеним планом.

Домашнє завдання

Скласти та записати таблицю «Позитивні та негативні риси Віллі Вонкі.

Англійська мова

Тема: Історичні відомості про Україну. Розвиток навичок письма.

с.223 Впр 2. Написати план проекту про свою заплановану подорж

Матеріали для опрацювання на 28.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Пряма мова. Діалог. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

1. Вивчити правила § 63.

2. Переглянути відеоурок на https://youtu.be/wqEwZrirVd8

3. Виконати вправи 487, 488.

Домашнє завдання

Вправа 489.

Українська література

Тема: РМ № 3. Художній етюд про природу

1. Знайти і записати визначення етюду.

2. Знайти і прочитати зразки етюдів про природу

3. Скласти етюд про природу

Домашнє завдання

Записати в зошит художній етюд про природу і передати вчителю у Viber

Математика

Тема: Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

Домашнє завдання

Вивчити § 45, виконати № 1634, 1636, 1638.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Цикл з лічильником та умовою

1. Опрацювати підручник §25-27 ст. 217-219, 226-229

2. Переглянути відео-урок https://www.youtube.com/watch?v=w4K-pSJPvN4

Матеріали для опрацювання на 29.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Пряма мова. Діалог. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою

1. Виконати вправи 490, 491.

Домашнє завдання

Вправа 492.

Зарубіжна література

Тема: Доброта і щирість головного героя твору «Чарлі та шоколадна фабрика»

1. Усна відповідь на запитання:

А) Назвіть риси характеру людини, які ви вважаєте найкращими.

Б) Які з названих рис характеру мав Чарлі Бакет.

В) Які асоціації виникають у вас, коли ви чуєте слово «доброта»?

Г) Чому містер Вонкі вирішив допомогти Чарлі Бакету?

2. Заповнити таблицю «Реальне та фантастичне в повісті»

Домашнє завдання

Написати твір-мініатюру «Поводься з людьми так, якти хотів би, щоб вони поводилися з тобою»

Природознавство

Тема: Людина – частина природи. Зв’язок людини з природою. Зміни в природі, що виникають унаслідок природних чинників і діяльності людини.

Домашнє завдання

Опрацювати параграф 45.

Матеріали для опрацювання на 30.04.2020 р.

Українська мова

Тема: РМ № 31. Аналіз письмового твору. Тренувальні вправи.

1. Аналіз твору у зошитах.

2. Виконати вправу493.

Домашнє завдання

Вправа 494

Математика

Тема: Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

Домашнє завдання

Повторити § 45, виконати № 1652, 1654, 1663.

Зарубіжна література

Тема: Доброта та щирість головного героя твору «Чарлі та шоколадна фабрика»

1. Усна відповідь на запитання:

А) Чи міг Чарлі залишити свою родину та поїхати один жити на фабрику Віллі Вонка.

Б) Яке враження справили на вас пісні умпа-лумпів.

В) Чи можна назвати ці пісні повчальними? Чому?

Г) Чиї думки виражають умпа-лумпи?

2. Порівняйте кіно версію та текст повісті

Домашнє завдання

Заповнити таблицю «Спільні та відмінні риси Чарлі й казкових героїв»

Матеріали для опрацювання на 04.05.2020 р.

Природознавство

Тема: Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

Домашнє завдання

§ 46 прочитати. Відповісти на питання (всім учням) 1 – 4, стр. 206.

Творче завдання: питання 5, стр. 206.

Англійська мова

Тема: Канікули. Плани на літтні канікули в Україні. Введення нової лексики. Розвиток навичок читання.

Ст. 224-225 - записати і вивчити лексику.

Вправа 2 - читати і перекладати лист Тараса про плани на літо.

Домашнє завдання

Вправа 3 ст. 226 - відповісти на питання до тексту.

Робочий зошит ст. 90, вправа 1,2.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами

Домашнє завдання

Повторити § 45, виконати № 1670, 1673 (2), 1688.

Зарубіжна література

Тема: Туве Янсон «Капелюх чарівника»

1. Опрацювати матеріал підручника «Сторінки життя і творчості»

2. Прочитати вступ та І розділ повісті «Капелюх чарівника».

Домашнє завдання

Переказувати І розділ твору, Скласти список героїв твору, зазначивши їх характерні ознаки

Матеріали для опрацювання на 05.05.2020 р.

Українська мова

Тема: Діалог. Тире при діалозі

1. Вивчити правила §64.

2. Переглянути відеоурок на https://youtu.be/3C5WBkg-VOc

3. Виконати вправи 495 (усно), 496(2), 497 (усно).

Домашнє завдання

Вправа 498.

Українська література

Тема: Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів – природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи.

1. Опрацювати статтю підручника ст..214-215

2. Читати оповідання «Дивак»

Домашнє завдання

Дати усні відповіді на запитання ст..219.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Складання програм з повторенням у середовищі Скретч

1. Переглянути відео-урок https://naurok.com.ua/prezentaciya-algoritmi-v-seredovischi-scratch-61093.html

2. Повторити розділ 4 «Алгоритми та програми»

3. Підготуватись до ТО.

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на відсотки та середнє арифметичне, дії з десятковими дробами. Самостійна робота

Домашнє завдання

Повторити § 42-45 , виконати Домашня самостійна робота № 9 (с.272-273).

Матеріали для опрацювання на 06.05.2020 р.

Українська мова

Тема: Тренувальні вправи

Виконати вправу 499 (1,2,3), 500(1).

Домашнє завдання

Вправа 500 (2)

Зарубіжна література

Тема: Чарівність художнього світу твору

1. Прочитати ІІ розділ твору.

2. Скласти «сюжетний ланцюжок» твору

3. Згадайте, на що або на кого перетворилися предмети і герої повісті

Домашнє завдання

Прочитати 3,4 розділи твору

Природознавство

Тема: Екологічні проблеми та їх розв’язування (збереження біологічного різноманіття, боротьба зі знищенням лісів і опустелюванням, захист планети від забруднення різних видів).

Домашнє завдання

§ 46 прочитати. Відповісти на питання (всім учням) 1 – 4, стр. 206.

Творче завдання: питання 5, стр. 206.

Англійська мова

Тема: Літній відпочинок. Розвиток навичок діалогічного мовлення. Три форми дієслова.

Чт. 226 Вправа 4 - завчити 10 дієслів.

Вправа 5 - робота в парах - читати і відповідати на питання.

Домашнє завдання

Записати відповіді в зошит.

Матеріали для опрацювання на 07.05.2020 р.

Українська мова

Тема: Навчальний диктант

Написати аудіодиктант https://youtu.be/rUoz7mevX-0

Домашнє завдання

Передати диктант учителю у Viber

Математика

Тема: Розв’язування вправ і задач на відсотки та середнє арифметичне, дії з десятковими дробами

Домашнє завдання

Повторити § 42-45, виконати № 1692, 1707, 1718.

Зарубіжна література

Тема: Персонажі повісті, втілення в них ідей доброти, щирості, сімейних цінностей.

1. Коротко переказувати епізоди:

-епізод Ондатр в печері.

-пригода Хемуля на острові

- гроза на морі

2. Продовжте речення:

-якби я потрапив до замку чарівника, я б…

-якби мені вдалося зловити таку рибу, як Мамелюк, я б…

-найбільше мене вразило…

Домашнє завдання

Прочитати розділ 6, переказувати його

Матеріали для опрацювання 08.05.2020 р.

Українська мова

Тема: Інсценування байки, текст якої містить діалог

Знайти і записати в зошит байку, текст якої містить діалог

Домашнє завдання

Інсценувати байку

Українська література

Тема: Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

1. Дати усні відповіді на запитання ст..223.

2. Охарактеризувати Олеся (письмово)

Домашнє завдання

Написати листа героєві оповідання «Дивак» - Олесю

Природознавство

Тема: Дослідницький практикум.Дослідження екологічних проблем своєї місцевості.

Домашнє завдання

Підготувати інформацію до практ. роботи: Складання Червоної книги своєї місцевості (завд. на с. 226).

Англійська мова

Тема: Планування подорожі. Розвиток граматичних навичок. Future - майбутній час.

Робочий зошит Вправа 10 (письмова).

Ст. 227-229 - вивчити правила.

Домашнє завдання

Вправа 1 ст. 227.

Математика

Тема: Контрольна робота № 9 з теми «Відсотки. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з десятковими дробами»

Домашнє завдання

Повторити § 42-45.

Матеріали для опрацювання на 10.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Листівка другу. Розвиток граматичних навичок. Вдосконалення навичок говоріння

С.229 Впр 6 - Скласти питання

Домашнє завдання

.Впр 7 - доповнити текст.

Матеріали для опрацювання на 12.05.2020 р.

Математика

Тема: Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чисел

Домашнє завдання

Повторити § 1-4, виконати № 195, 197.

Математика

Тема: Множення та ділення натуральних чисел

Домашнє завдання

Повторити § 5-9, виконати № 333, 335.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Практична робота №10. Реалізація алгоритмів з розгалудженням та повторенням у середовищі Скретч

Домашнє завдання:

Опрацювати матеріал підручника § 29 ст. 235-239

Матеріали для опрацювання на 13.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Програма відпочинку на кожен день.

Пісенька .Вдосконалення навичок говоріння

Домашнє завдання

С.231 Впр 6 - вивчити вірш

Матеріали для опрацювання на 14.05.2020 р.

Математика

Тема: Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння

Домашнє завдання

Повторити § 10-11, виконати № 404 (3,4), 413.

Матеріали для опрацювання на 15.05.2020 р.

Математика

Тема: Розв’язування текстових задач

Домашнє завдання

Повторити § 12-14, виконати № 462, 482.

Англійська мова

Тема: Чому я люблю літні канікули? Мої ідеї. Удосконалення навичок мононологічногом волення

С.232 Впр 1,2 - Читати і перекладати

Домашнє завдання

Вивчити лексику

Матеріали для опрацювання на 17.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Канікули. КОНТРОЛЬ АУДІЮВАННЯ

Роб.зошит с.95 впр 1- прослухати текст 2 рази, виконати завдання

Матеріали для опрацювання на 20.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Контроль читання

Тестові завдання

Матеріали для опрацювання на 22.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Узагальнення знань з теми. Граматика - Future Simple

Роб.зошит Впр3, 4 - письмово

Матеріали для опрацювання на 24.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Мої плани на літні канікули

Контрооль письма.Тестові завдання

Матеріали для опрацювання на 27.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Відпочинок влітку . Контроль говоріння

« Де краще відпочивати, вУкраїні чи Англії ?»

Матеріал для опрацювання на 29.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Підсумковий урок за рік

Відеопрезентація « Літо»

Кiлькiсть переглядiв: 1167

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.