Матеріали для навчання на 12.03.2020 р.

Українська мова

Тема: Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами.

Ст. 143, вправа 282.

1). розглянути малюнки;

2). дати письмові відповіді на запитання;

3). підкреслити вжиті дієслова в реченнях;

4). розглянути таблицю.

Ст. 143 - 144, вивчити правило.

Ст. 144, вправа 283.

1). доповнити таблицю за зразком;

2). скласти речення з дієсловами.

Ст. 144, вправа 284.

1). прочитати текст;

2). пригадати з якої казки;

3). розповісти;

4). визначити головну думку казки;

5). виписати дієслова в 3 стовпчики;

6). списати виділене речення.

Домашнє завдання:

Ст. 145 , вправа 285.

1). прочитати;

2). списати, вставляючи дієслова з довідки;

3). утворити від дієслів у неозначеній формі часові форми;

4). побудувати звукову модель виділеного слова

Математика

Тема: Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Складені задачі, яких вимагає знаходження дробу від числа.

Ст. 133, завдання 814 - обчислити вирази.

Завдання 815 (усно) - розглянути записи.

Завдання 816 - обчислити вирази (за зразком завдання 815).

Завдання 817, 818 - розв'язати задачі.

Завдання 819 - виконати дії, зробити перевірку дією.

Домашнє завдання

Завдання 820 - обчислити.

Завдання 821 - розв'язати задачу.

Фізична культура

Тема: Підготовчі вправи. ЗРВ в русі. Різновиди ходьби та бігу. Подолання лазінням та перелазінням, підповзанням смуги із 5-7 перешкод. Естафети з лазінням та перелазінням.

Матеріали для навчання на 13.03.2020 р.

Природознавство

Тема: Природне паливо та його запаси в Україні.

Ст. 110-112, прочитати і розповідати.

Ст. 112 - дати усні відповіді на запитання.

Виконати практичну роботу в зошиті на тему: "Природне паливо України".

Математика

Тема: Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа. Множення багатоцифрових чисел на круглі та розрядні числа. Повторення ділення трицифрових чисел на одноцифрові і двоцифрові числа (ущільнення).

Ст. 134 -завдання 823 - усно.

Завдання 824 - перевірити.

Завдання 825 - виконати в стовпчика за зразком завдання 823.

Завдання 826 - розв'язати рівняння.

Завдання 827 - розв'язати задачу

Завдання 831 - закінчити обчислення.

Завдання 832 - обчислити кругові вирази.

Завдання - 833, 834 - розв'язати задачі.

Завдання 836 - знайти частки та перевірити їх множенням.

Домашнє завдання

Завдання 829, 837 - розв'язати задачі.

Завдання 830, 838 - обчислити.

Літературне читання

Тема: Підсумковий урок за темою "Розповіді про нас самих".

Ст. 134 - дати відповіді на запитання.

Я у світі

Тема: Навчальний проект (груповий) "Я пізнаю Україну".

Домашнє завдання

Створити відео презентацію.

Матеріали для навчання на 16.03.2020 р.

Інформатика

Тема: Розвиток задач у середовищі програмування для дітей.

Англійська мова

Тема: У подорож із картою. Розвиток граматичних навичок. Wh-questions. Фраза Let,s go to...

Ст. 146 Вправа 1.

Записати і вивчити слова.

Ст. 149. Вправа 1,3.

Прослухати діалог два рази (ссилку на аудіозапис додано)

Ст. 151. Вправа 4.

Доповнити речення письмово до прослуханого діалогу.

Матеріали для навчання на 17.03.2020 р

Природознавство

Тема: ВодоймиУкраїни. Урок-екскурсія. Ознайомлення з водоймами України.

Домашнє завдання

Ст. 113-116 - прочитати і розповідати.

Робочий зошит - виконати практичну "Водойми України".

Українська мова

Тема: Змінювання дієслів за числами.

Ст. 145, вправа 286.

1. Прочитати.

2. Дібрати заголовок.

3. Вилисати головні члени речення за зразком.

Ст. 146, вивчити правило.

Ст. 146, вправа 287.

1. Прочитати.

2. Виписати дієслова вжиті у множині.

3. Виконати звуко-буквенний аналіз виділених слів..

Вправа 288.

1. Прочитати.

2. Списати.

3. Підереслити дієслова.

4. Розібрати виділені слова за будовою.

Домашнє завдання

Ст. 147, вправа 289.

Ст. 146 - вивчити правило.

Математика

Тема6 Знаходження добутку виду 2400*30 усним і письмовим способом.

Ст. 136, завдання 839.

1. Переглянути обчислення.

2. Виконати письмово.

Завдання 840 - перевірити правильність виконання дії множенням.

Завдання 841 - обчислити вирази у стовпчика.

завдання 842 - скласти вираз і знайти його значення.

Ст. 137, завдання 843, 844, 846 розв'язати задачі.

Завдання 845 - обчислити.

Домашнє завдання

Ст. 137, завдання 847 - розв'язати задачу.

Завдання 848 - обчислити вирази.

Літературне читання

Тема: Літературні казки зарубіжних письменників. Ліна Костенко "Затишно дітям у пазусі казок".

Ганс Крістіан Андерсен "Гидке каченя".

Домашнє завдання

Ст. 143-147, виразно читати і розповідати.

Трудове тавчання

Тема: Об'ємна аплікація з тканини та ґудзиків.

Послідовність виготовлення об'ємної аплікації на тканині з використанням ґудзиків , леліток та бісеру.

Пришивання ґудзиків на ніжці.

Практична робота.

Виготовлення об'ємних виробів (листівок, картин).

Виготовлення м'яких іграшок.

Матеріали для навчання на 18.03.2020 р.

Літературне читання

Тема: Ганс Крістіан Андерсен "Гидке каченя" (продовження).

Домашнє завдання

Ст. 147-150 - виразно читати і розповідати.

Українська мова

Тема: Контрольна робота. Диктант.

Домашнє завдання

Повторити правила.

Математика

Тема: Письмове множення багатоцифрових чисел на круглі числа. Задачі на знаходження дробу від числа.

Самостійна робота.

Завдання 849, 850, 851 - розв'язати задачі.

Завдання 852 - розв'язати рівняння.

Завдання 853 - знайти значення виразу.

Завдання 854 - обчислити та порівняти.

Завдання 855 - обчислити зручним способом.

Домашнє завдання

Ст. 138, завдання 856 - розв'язати задачу.

Завдання 857 - розв'язати равняння і обчислити вирази.

Музичне мистецтво

Тема: Музична слава України. "Дума про Івана Богуна". Музика Л.Давидової, слова В.Гринько "Наша рідна Україна".

Образотворче мистецтво

Тема: Образ рідного краю у мистецтві. Ознайомлення з художніми традиціями рідного краю.

Композиція "Український рушничок".

Матеріали для навчання на 19.03.2020 р.

Українська мова

Тема: Аналіз контрольної роботи.

Дієслова теперішнього часу.

Ст. 147, вправа 290 - опрацювати таблицю.

Ст. 148, вправа 291

1. Поставити дієслова в усі особові форми теперішнього часу однини і множини.

2. Записати.

3. Скласти словосполучення.

Ст. 148, вправа 292

1. Прочитати вірш

2. Назвати дієслова ужиті в переносному значенні.

3. Виписати дієслова-синоніми.

4. Зробит звуко-буквенний аналіз слова "дзвенить".

Ст. 149, вправа 293

1. Прочитати.

2. Замінити дієслова.

3. Виписати дієслова парами.

Домашнє завдання

Ст. 149, вправа 294

1. Прочитати текст.

2. Скласти розповідь.

3. Підкреслити дієслова теперішнього часу.

Математика

Тема: Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Ділення з остачею на двоцифрове число. Задачі на пропорційне ділення.

Ст. 138, завдання 858 переглянути та записати обчислення.

Завдання 859 -розглянути.

Завдання 860 - знайти значення виразу зручним способом.

Завдання 861 - обчислити вирази.

Завдання 862 - розв'язати задачу.

Завдання 863, 864 - виконати ділення

Домашнє завдання

Ст. 139, завдання 865 - розв'язати задачу.

Завдання 866 - обчислити вирази.

Літературне читання

Тема: Дженні Родарі "Дорога, що нікуди не вела".

Домашнє завдання

Ст. 151-153, виразно читати і розповідати.

Фізична культура

Тема: Правила техніки безпеки під час занять плавання.

Загально-розвивальні вправаи на суші.

Ковзання на спині.

Матеріали для навчання на 20.03.2020 р.

Природознавство

Тема: Озера і болота. Охорона водойм.

Домашнє завдання

Ст. 116-119, прочитати і розповідати.

Ст. 118-119, дати відповіді на запитання.

Робочий зошит - виконати практичну.

Математика

Тема:и ділення з остачею на двоцифрове число. Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення.

Ст. 139, завдання 867 - усно.

Завдання 868 - розглянути обчислення.

Завдання 869 - виконати ділення з остачею.

Завдання 870 - розв'язати задачу.

Ст. 140, завдання 871, 873 - розв'язати задачі.

Завдання 872 - знайти значення виразу.

Домашнє завдання

Ст. 140, завдання 874 розв'язати задачу.

Завдання 875 - обчислити вирази.

Літературне читання

Тема: Урок позакласного читання. "Пригоди Цибуліно". (Уривки).

Я у світі

Тема: Ознайомлення з громадськими правами й обов'язками.

Домашнє завдання

Ст. 64-71, прочитати і розповідати.

Робочий зошит - виконати практичну.

Матеріали для навчання на 30.03.2020 р.

Математика

Тема: Тема: Письмове ділення трицифрових чисел на круглі десятки з остачею. Задачі на пропорційне ділення.

С. 140, завдання 876 - усно , розглянути як виконали обчислення.

Завдання 877 - обчислити вирази виконавши ділення з остачею.


Завдання 878 - розглянути та пояснити розв'язання.


Завдання 879 - розв'язати рівняння.


Завдання 880, 881 - розв'язати задачі.


Задання 882 - усно (на логічне мислення).


Домашня робота


С.141 , завдання 883 - обчислити вирази .


Завдання 884 - розв'язати задачу.

Англійська мова

Тема: Подорож. Люблю подорожувати. Транспорт. Введення нових ЛО.

с.157 записати і вивчити слова до теми Подорожс.

158 Впр.3,4 Читати і перекласти.

Домашнє завдання

Впр.5 Скласти і доповнити речення.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.

Матеріали для навчання на 31.03.2020 р.

Природознавство

.Тема. Чорне море.

Домашнє завдання

С. 119 -124, прочитати і розповідати.

С.124 - дати усні відповіді на запитання.

Робочий зошит - виконати практичну роботу.

Українська мова

Тема. Дієслова майбутнього часу. Дієслова майбутнього часу складеної форми ( без уживання термінів).

.С. 150, вправа 295

1) прочитати текст

2) виписати дієслова майбутнього часу.

С.150 - 151, розглянути таблиці змінювання дієслів майбутнього часу за особами і числами.

С.151, вправа 297

1. Прочитати вірші.

2. Знайти дієслова.

3. Виписати їх.

4. Визначити їх час .

5. Виписати дієслова майбутнього і теперішнього часу за зразком.

Домашнє завдання

С.152, вправа 298

1. Скласти діалог на тему: " Прогулянка вихідного дня".

2. Підкреслити дієслова .

3. Визначити їх час .

Літературне читання

Тема. Алан Мілн. "Аліса в країні чудес" ( уривки).

Контрольна робота 7.

Робота з літературним твором. ( письмово).

Домашнє завдання

Читати і розповідати. ( інтернет ресурси).

Трудове навчання

Тема. Об'ємна аплікація з тканини та ґудзиків.

Практична робота.

Виготовлення об'ємних виробів картин, листівок.

Виготовлення м'якої іграшки.

Матеріали для навчання на 01.04.2020 р.

Літературне читання

Тема. Аналіз контрольної роботи.

Підсумок за темою " Літературні казки зарубіжних письменників".

Домашнє завдання

С.154 - дати усні відповіді на запитання.

Українська мова

Тема. Дієслова майбутнього і теперішнього часу.

С. 152, вправа 299 - опрацювати таблицю.

С.153- вивчити правила.

С.153, вправа 300

1. Виразно прочитати вірш.

2. Змінити особу виділених дієслів 2-ої особи однини на 1-шу особу множини за зразком.

3. Записати .

4. Позначити закінчення.

Домашнє завдання

С.154, вправа 301

1. Прочитати і відгадати загадку.

2. Виписати дієслова.

3. Добрати антоніми до дієслів.

Математика

Тема. Порівняння задач на пропорційне ділення. Ділення з остачею на круглі числа. Вирази на порядок виконання дій.

С. 141, завдання 885 - виконати ділення з остачею.

Завдання 886 - обчислити вирази.

Завдання 887 - розв'язати задачі та порівняти їх.

Завдання 888 - розв'язати рівняння.

Завдання 889 - усно.

Завдання 890 - порівняти довжину колосків за діаграмою.

Домашнє завдання

С. 142, завдання 891- розв'язати залачу.

Завдання 892 - обчислити вирази у стовпчика.

Музичне мистецтво

Тема: Без словника і перекладача. Й. Брамс "Угорські танці", фрагменти народної латинської пісні "Ой-я-жу-жу", білоруська народна пісня "Савка та Гришка грали на дуду". Муз. Р. Паулса, сл. І. Рєзніка "Золоте весілля."

Образотворче мистецтво

Тема. Краса природи рідного краю. Особливості природного середовища рідного міста (села). Розвиток спостережливості, зорової пам'яті, вміння сприймати красу природи рідного краю та відтворювати її на площині. Композиція "Пам'ятки архітектури".

Домашнє завдання

Намалювати композицію.

Матеріали для навчання на 02.04.2020 р.

Українська мова

Тема. Дієслова минулого часу.

С. 154 , вправа 302 - опрацювати таблицю.

С.154 - 155, прочитати правила та вивчити їх.

С. 155, вправа 303

1. Прочитати і відгадати загадку.

2. Виписати дієслова.

3. Позначити у них закінчення.

4. Дібрати спільнокореневі дієслова.

5.Записати.

6. Розібрати за будовою.

С.155, впраа 304.

1. Прочитати

2. Дібрати заголовок.

3. Виписати дієслова теперішнього часу.

4. Позначити закінчення.

Домашнє завдання

С.156, вправа 305

1. Написати листа другові або подрузі.

С.154 - 155, вивчити правила.

Математика

Тема. Ділення виду: 45780:60 і 299600: 700. Задачі на рух.

С.142, завдання 893 - знайти частки і остачі.

Завдання 894 - розв'язати задачу.

С.143, завдання 895- усно розглянути як знаходили частку чисел.

Завдання 896 - прочитати та знайти частку з поясненням.

Завдання 897- знайти частку та перевірити дією ділення.

Завдання 898 - розв'язати задачу

Завдання 899 - усно.

Домашнє завдання

С. 144, завдання 900 - розв'язати задачу.

Завдання 901 - обчислити вирази.

Літературне читання

Тема. Світ дитинства в літературі. Любов Забашта "Сказав мудрець". Анатолій Костецький "Мрія".

Домашнє завдання

С.155- 157, виразно читати вірші.

Фізична культура

Тема. ЗРВ на суші. Вправи з гумовими джгутами. Ковзання на спині (імітуючі рухи, руки притиснуті до тулуба). Естафети.

Матеріали для навчання на 03.04.2020 р.

Природознавство

Тема. Азовське море.

Домашнє завдання

С.124- 128, прочитати і розповідати.

С.127- 128, усно дати відповіді на запитання.

Математика

Тема. Ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові круглі числа у випадку, коли в частці є нулі. Задачі з буквеними даними. Рівняння.

Самостійна робота.

С. 144, завдання 902 - заповнити пропуски.

С. 144, завдання 903 - розглянути записи і пояснити розв'язання.

Завдання 904 - розв'язати з поясненням.

Завдання 905 - самостійна робота - розв'язати рівняння.

Завдання 906 - розв'язати задачу.

Завдання 907 - скласти вираз і знайти його значення.

Домашнє завдання

С. 145, завдання 908 - обчислити вирази.

Завдання 909 - розв'язати задачу.

Літературне читання

Тема: Анатолій Костецький "Спішу додому".

Домашнє завдання

С. 158 - виразно читати.

Я у світі

Тема: Турбота кожного про довкілля, культурну спадщину.

Домашнє завдання

С.81- 89, 121- 131, опрацювати.

Робочий зошит - виконати практичні роботи.

Матеріали для навчання на 06.04.2020 р.

Математика

Тема: Ділення чисел, що закінчуються нулями. Дії з іменованими числами. Вирази на порядок виконання дій. Розв'язування задач.

С.145, завдання 911 -усно.

Завдання 912 - виконати з поясненням.

Завдання 913 - виконати дії з іменованими числами.

Завдання 914 - обчислити.

Завдання 915, 916 - розв'язати задачі.

Завдання 917 - назвати і згрупувати числа, які рівні між собою.

Домашнє завдання

С.145, завдання 918- розв'язати рівняння.

Завдання 919 - розв'язати задачу.

Англійська мова

Тема: На вокзалі. Розвиток навичок аудіювання,монологічного мовлення. Міські види транспорту. Розвиток діалогічного мовлення.

с.163-166,169 . Впр 1 записати і вивчити лесику.

с. 164 Впр.3 прочитати текст і виконати тест.

с.167 Впр. 4 Знайти питання і відповідь.

с.170 Впр 3 запам,ятати правило.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Передавння інформації. Пристрої для передавання інформації. Джерело інформації. Приймач інформації.

Матеріали для навчання на 07.04.2020 р.

. Природрзнавство

Тема. Навчальний проект. " Водойми рідного краю, їх стан і охорона". Ґрунти України. Їх охорона.

Домашнє завдання

С.128- 131, прочитати і розповідати.

С.131- провести дослідження. ( Зробити фото і вислати мені).

Українська мова

Тема. Дієслова минулого часу доконаного і недоконаного виду ( без вживання термінів).

С.156, вправа 306 - розглянути таблицю. С.156 - 157 , вивчити правила.

С.157, вправа 307 - скласти розповідь "Я директор школи".

Вправа 308

1. Прочитати

2. Вставити пропущені букви.

3. Списати.

С.157 - 158 - робота з правилом.

Домашнє завдання

С.158, вправа 309

1. Прочитати початок казки.

2. Дібрати заголовок.

3. Продовжити казку вживаючи дієслова теперішнього часу.

4. Записати складений текст.

Літерне читання

Тема. Анатолій Костецький " Контакт". ( інтернет ресурси).

Трудове навчання

Тема. Проект "Декорування Великодніх яєць".

Матеріали для навчання на 08.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Василь Сухомлинський "Не загубив, а знайшов".

Домашнє завдання

С. 159 - 160, виразно читати і розповідати.

Українська мова

Тема: Змінювання дієслів минулого часу за числами.

С. 158, вправа 310 - робота з таблицею.

С.159, вправа 311.

1. Прочитати текст.

2. Дібрати заголовок.

З. Вибіркове письмо. ( виписати виділене речення).

4. Підкреслити дієслова - присудки.

5. Визначити рід.

Вправа 312 - колективна робота.

С.159 - 160 , вправа 313.

1. Прочитати текст.

2. Замінити неозначену форму на дієслова минулого часу.

3. Списати текст.

4. Підкреслити дієслова минулого часу.

5. Визначити їх рід і число.

Домашнє завдання

С.160, вправа 314.

1. Прочитати вірш.

2. Дібрати заголовок.

3. Виписати з тексту діслова минулого часу.

4. Визначити їх число і рід.

Математика

Тема: Повторення вивченого.

С.146, завдання 1- 8 , Самостійна робота. ( зробити самостійно і скинути ).

Образотворче мистецтво

Тема: Вибір формату для створення виразної врівноваженої композиції. Особливості архітектури рідного міста ( села ). Важливість збереження пам'яток архітектури. Композиція " Садки цвітуть."(гуаш).

Музичне мистецтво

Тема: Музика мандрує світом. М.Глинка "Арагонська хота", М.Лисенко "Баркарола".Вивчити муз. Г. Гладкова, сл. Ю. Етніна "Пісенька друзів".Вивчити (Пісня "Дружба віддана").

Матеріали для навчання на 09.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Дієслова на - ся. Спостереження за значенням дієслів на - ся у тексті. Розбір діслова як частини мови.

С.160-161, вправа 315 - прочитати;

- дібрати заголовок;

- виписати дієслова.

С.161, вправа 316 - прочитати;

- дібрати заголовок;

- виписати дієслова на - ся;

- визначити їх рід і число.

Вправа 317

1. Прочитати.

2. Вставити пропущені букви.

3. Списати.

4. Підкреслити дієслова минулого часу.

5. Визначити рід і число.

С.162, робота з таблицею.

С. 162, опрацювати "Хвилинка спілкування".

Домашнє завдання

С.162, вправа 318

1. Прочитати.

2. Виконати завдання за зразком.

З. Скласти розповідь за фотоілюстраціями.

Математика

Тема: Множення і ділення багатоцифрових чисел на двоцифрове. Повторення множення двоцифрових чисел. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

С. 147, завдання 921 - усно.

Завдання 922 - усно.

Завдання 923 - обчислити з поясненням.

Завдання 924, 925 - розв'язати задачі.

Домашнє завдання

С. 148, завдання 926 - розв'язати задачу.

Завдання 927 - обчислити.

Літературне читання

Тема: Всеволод Нестайко."Шурка і Шурко".

С.160, про автора - читати і розповідати.

Домашнє завдання

С. 160- 163, виразно читати і розповідати.

Фізична культура

Тема: Загальнорозвивальні вправи на суші, вправи для розвитку гнучкості. Подолання дистанції до 25 м. Естафети.

Матеріали для навчання на 10.04.2020 р.

Природознавство

Тема: Контрольна робота 5."Водойми України".

Математика

Тема: Множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. Задачі на знаходження дробу від числа і числа за його дробом.

С.148, завдання 928 - розв'язати задачу.

Завдання 929 - перевірити обчислення.

Завдання 930 - обчислити у стовпчика з поясненням.

Завдання 931, 932 - розв'язати задачі.

Домашнє завдання

С.149, завдання 933 - обчислити вирази.

Завдання 934 - розв'язати задачу.

Літературне читання

Тема: Всеволод Нестайко "Шурка і Шурко". (продовження).

Домашнє завдання

.С. 163 - 166, виразно читати і розповідати.

Я у світі

Тема: Навчальний проект (груповий з сім'єю) "Визначні місця мого краю".

Фізична культура

Тема: Правила безпеки на заняттях із м'ячем. Підготовчі вправи. Вправи для запобігання плоскостопості. Елементи футболу. Зупинка м'яча. Рухлива гра "Слухай сигнал".

Матеріали для навчання на 13.04.2020 р.

Математика

Тема. Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові ( загальний випадок.) Задачі на хнаходження числа за двома різницями.

С. 149, завдання 935 - розв'язати задачу.

Завдання 936 - перевірити обчислення.

Завдання 937- обчислити у стовпчика.

Завдання 938 - скласти та розв'язати рівняння.

Завдання 939 - скласти вирази та знайти їх значення.

Домашнє завдання

С.150, завдання 940 - розв'язати задачу.

Завдання 941 - обчислити.

Англійська мова

Тема: В аеропорту. Розвиток навичок аудіювання. Визначні місця Лондона. .Труфальгарська площа. Удосконалення навичок моноолічного мовлення.

с.174,179 Впр.1 Запсиати і вивчити лексику у словник

с.176 Впр 2,3 прочитати текст і виконати завдання до нього письмово

с.175,180 запам,ятати 3 форми дієслова.Present Perfect Подивитися відео

с.178 Впр 5 прочитати всі пам,ятки

Інформатика

Тема. Інструктаж з БЖД. Складові комп’ютера.

Матеріали для навчання на 14.04.2020 р.

Природознавство

Тема. Природні зони України. Карта природних зон.

Домашнє завдання

С.132-135, прочитати і розповідати.

Українська мова

Тема. Повторення вивченого про дієслово. Закріплення правопису - не з дієсловами. Розбір дієслова як частини мови.

С.163, вправа 319 - прочитати, списати розкриваючи дужки, пояснити,дібрати синонім.

Вправа 320 - виразно прочитати, виписати дієслова, розібрати за схемою за зразком.

С.164 - вправа 321

- прочитати

- списати

- підкреслити головні члени речення.

Домашнє завдання

С.164, вправа 322

- прочитати

- вивчити вірш напам'ять

- записати вірш із пам'яті

- підкреслити дієслова

- визначити їх час, особу, число

- зробити звуко-буквений аналіз дієслів.

Літературне читання

Тема. Всеволод Нестайко "Шурка і Шурко" (продовження). Робота над текстом. Складання плану.

Домашнє завдання

С. 165 прочитати.

С. 166 - дати відповіді на запитання.

Скласти план розповіді.

Трудове навчання

Тема: Дизайн, оформлення та оздоблення виробів. Загальні відомості про дизайн, оформлення та оздоблення виробів. Техніки, матеріали, інструменти та пристосування для оформлення та оздоблення виробів.

Практична робота. Оформлення та оздоблення виробів.

Матеріали для навчання на 15.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Урок позакласного читання. "Світ у мені, і у світі я". інтернет ресурси).

Українська мова

Тема: Контрольна робота. Перевірка мовних знань і вмінь. "Дієслово".

Математика

Тема: Множення іменованих чисел на двоцифрові числа. Порівняння задач на знаходження числа за двома різницями.

Домашнє завдання

С. 150 - 151, завдання 942 - 949.

Образотворче мистецтво

Тема: Композиція "Святковий день".

Музичне мистецтво

Тема: Мистецтво, що єднає душі. С.Рахманінов "Богородице Діво, радуйся" (з хорового циклу "Всенощне" слухання). Вивчення - "Молитва", муз. В.Ведмедері, сл. К. Перелісної.

Матеріали для навчання на 16.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Узагальнення і систематизація знань і вмінь за темою. "Дієслово".

Домашнє завдання

С.164, дати відповіді на запитання.

Математика

Тема: Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на знаходження числа за двома різницями.

С 151 - 152, опрацювати від завдання 950 до 958.

Літературне читання

Тема: Марія Чумарна "Казка про друга".

С. 166 - 168, виразно читати і розповідати.

Фізична культура

Тема: Правила безпеки на заняттях із м'ячем. Підготовчі вправи. Вправи для запобігання плоскостопості. Елементи футболу. Рухлива гра " Слухай сигнал".

Матеріали для навчання на 17.04.2020 р.

Природознавство

Тема. Мішані ліси( Полісся). Навчальний проект " Чому ліси називають " легенями планети?".

С.134-138, прочитати і розповідати.

С.138, створити навчальний проект за запитаннями.

Математика

Тема. Множення багатоцифрових чисел на трицифрові ( ознайомлення). Задачі на рух. Знаходження значень виразів на сумісні дії.

С. 152-153, опрацювати.Від завдання 959 до 967.

Літературне читання

Тема: Марія Чумарна "Казка про друга". ( продовження).

Домашнє завдання

С.168-169, виразно читати і розповідати.

Я у світі

Тема: Підсумковий урок за розділом " Я - українець". ( Тестові завдання).

Матеріали для навчання на 24.04.2020 р.

Англійська мова

Тема: Пам'ятки Лондона. Удосконалення навичок письма.

Ст. 178 Вправа 5. Запам'ятати пам'ятки.

Англійська мова

Тема: Великобританія. Лондон.

Контроль паисьма.

Матеріали для навчання на 27.04.2020 р.

Англійська мова

Тема: Мої враження від подорожі. розвиток навичок письма

Творче завдання

Англійська мова

Тема: Підсумковий урок з теми. перевірка навичок читання.

с.184 Впр 1 Читати діалог.

с.187 впр 3, Читати текст про подорож,

Домашнє завдання

Написати твір за зразком Впр.4 (Yes - No)

Матеріали для навчання на 04.05.2020 р.

Інформатика

Тем: Інструктаж з БЖД. Кодування інформації. Кодування та декодування інформації.

Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією.

Англійська мова

Тема: Мої враження від подорожі. Складання плану розповіді.

Домашнє завдання

Доповнити і вивчити тему.

Англійська мова

Тема: Контрольна робота: читання.

Тестові завдання

Узагальнення знань з теми.

Матеріали для навчання на 18.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Подорож. Помешкання.

Контрольна робота: говоріння.

Англійська мова

Тема: Систематизація лексичного матеріалу за семестр.

Домашнє завдання

Повторити.

Матеріали для навчання на 25.05.2020 р.

Англійська мова

Тема: Навчальний проект "Плани на літні канікули".

Домашнє завдання

Допрацювати проект

Англійська мова

Тема: Навчальна гра на повторення усних тем за рік.

Підсумковий урок.

Кiлькiсть переглядiв: 730

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.