Матеріали для навчання на 12.03.2020 р.

Літературне читання

Тема. Урок позакласного читання №11. Т.Г.Шевченко - великий співець України.

Домашнє завдання:

Вивчити напам'ять вірш Т.Г.Шевченко "Світає...".

Математика

Тема. Ділення круглого числана кругле (420 6 20). Задачі на ділення суми на число. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість.

1. Виконати завдання 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824.

Домашнє завдання:

Виконати завдання 826, 827.

Українська мова

Тема: Урок розвитку зв'язного мовлення № 11. Складання тексту-опису "Соняшник".

Матеріали для навчання на 13.03.2020 р.

Літературне навчання

Тема: Не упусти свою жар-птицю. Володимир Коломієць "Тюхтій і Торохтій".

Домашнє завдання

Читати 7 разів ст. 121-123.

Математика

Тема: Ділення круглого числа на кругле способом добору (90 : 30). Розв'язування задач вивчених видів.

Виконати завдання 828, 829,830, 831, 832, 833, 835.

Домашнє завдання

1. Виконати завдання 836, 837.

2. Повиторити таблицю.

Українська мова

Тема: Спостереження за влучним уживанням прикметників у тексті, зокрема в описах, розмірковування над тим, з якою метою вони дібрані автором.

Виконати вправи 312, 313.

Домашнє завдання

Виконати вправу 314.

Англійська мова

Тема: Мій вчорашній день. Введення нової лексики і граматики.Питальні слова.

Ст. 109, Вправа 4.

Прочитати і доповнити усно.

Ст. 109 Вправа 5.

Написати 5 речень і доповнити словами was were__wasn, t weren, t

Матеріал для опрацювання на 16.03.2020 р.

Природознавство

Тема: Ланцюг живлення.

Домашнє завдання

Опрацювати ст. 128-129.

Літературне читання

Тема: Милуємося красою світанку. Андрій М'ястківський "Курличуть хмари. Тьохкає вода...".

Домашнє завдання

Читати 7 разів ст. 124.

Математика

Тема: Ділення круглого числа на кругле способом добору (800:200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

Виконати завдання 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845.

Домашнє завдання

Виконати завдання 846, 847.

Повторити таблицю.

Українська мова

Тема: Змінювання прикметників за родами.

Вправа 315, 316.

Домашнє завдання

Вправа 317.

Матеріали для опрацювання на 17.03.2020 р.

Літературне читання

Тема: Пейзаж. Микола Вінграновський "Лазить сонечко в травах...".

Домашнє завдання

Читати 7 разів ст. 125.

Математика

Тема: ділення круглого числа на кругле способом добору (186:60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

Виконати завдання 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854.

Домашнє завдання

Виконати завдання 855, 856.

Українська мова

Тема: Родові закінчення прикметників. Розпізнавання форм прикметників за родовими закінченнями та іменників, від яких залежать прикметники.

Виконати вправи 318, 319.

Домашнє завдання

виконати завдання 320.

Матеріали для опрацювання на 18.03.2020 р.

Математика

Тема: Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

Вивчити правило ст. 131.

Виконати завдання 857, 858, 859, 860, 861, 862.

Домашнє завдання

Виконати завдання 864, 865.

Англійська мова

Тема: Минулі вихідні. Вивчення нових слів. Питання

Домашнє завдання

с.112-113 читати і вивчити питанняПовторити лексику попередніх уроків.

Я у світі

Тема: Вивчаємо різні народи і країни.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД.

Таблиці в тексті: орієнтування в клітинках.

Доповнення таблиць.

Матеріали для опрацювання на 19.03.2020 р.

Літературне читання

Тема: Зворушливе звучання Микола Вінграновський. "Приспало просо просеня".

Домашнє завдання

Чититати 7 разів ст. 126.

Математика

Тема: Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

Виконати завдання 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873.

Домашнє завдання

Виконати завдання 874, 875.

Українська мова

Тема: Родові закінчення прикметників: -ий, -ій, -а, -я, -е. -є. вправи на визначення роду прикметників за відповідними іменниками.

вивчити 2 правила ст. 134.

Виконати вправи 321, 322, 323.

Домашнє завдання

Виконати вправу 324.

Матеріали для опрацювання на 20.03.2020 р.

Літературне читання

Тема: коли твір відкриває свої таємниці. Миколо Вінграновський "Грім".

Домашнє завдання

Читати 7 разів ст. 127.

Математика

Тема: Ділення на двоцифрове число способом добору.Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами.

Виконати завдання 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882.

Домашнє завдання

Виконати завдання 883, 884.

Українська мова

Тема: Урок розвитку зв'язного мовлення №12.

Написання переказу за колективно складеним планом.

Вправа 325.

Англійська мова

Тема: Порівняльна характеристика Present i Past Simple Tenses - Повторення граматичних правил.

с.115 Впр 2,4 усно прочитати, подивитися відео за ссилкою про теперішній і минулий прості часи.

с.114 Впр.1 Прочитати вголос текст і переказати,те що запам,яталося на укр.мові

Домашнє завдання

с.115 Впр 5 письмово.

Матеріали для навчання на 30.03.2020 р.

Літературне читання

Тема: Світ прози. Оповідання. Людина і природа. Олександр Копиленко “Розбишака Чив”. (Скорочено).

Домашнє завдання

Читати і розповідати ст. 129-131.

Математика

Тема: Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64:16). Задачі на ділення суми на число.

Виконати завдання 894, 895, 896, 897, 898, 899, 901.

Домашнє завдання

Завдання 902, 903.

Повторити таблицю множення та ділення.

Українська мова

Тема: Змінювання прикметників за числами.

Виконати вправу 326.

Домашнє завдання

Вправа 327.

Природознавство

Тема: Екскурсія. Різноманітність рослин і тварин рідного краю.

Домашнє завдання

Повторити правила поведінки на природі.

Матеріали для навчання на 31.03.2020 р.

Літературне читання

Тема: Урок позакласного читання №12. “Весну-красну зустрічаймо

Математика

Тема: Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного.

Виконати завдання 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910.

Домашня робота

Завдання 912, 913.

Українська мова

Тема: Змінювання прикметників за числами.

Виконати вправу 328, 329, 330.б) Виконати вправу 331.

Англійська мова

Тема: Дозвілля. Розвиток навичок читання ,діалогічного мовлення.

с.120,122 записати нові слова у словник і вивчити, запам,ятати фрази - I like to/// Do you like...?

c.121 Впр.4 запитай і відповідай . Прослуххати відеоурок до розділу і повторювати за вчителем

Посилання https://www.youtube.com/watch?v=-SlrcyDFIDk&t=4s

Робочий зошит. Впр1 с.45, с.46

Домашнє завдання

с.47 впр.1 с.48 Впр2,3 письмово

Матеріали для навчання на 01.04.2020 р.

Математика

Тема: Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів.

Виконати завдання 914, 915, 916, 917.

Виконати завдання 921.

Я у світі

Тема. Різноманітність народів світу.

Інформатика

Тема: Інформація. Інструктаж з БЖД. Перетворення інформації. Перетворення інформації з текстової у графічну форму з використанням схем, діаграм. Перетворення інформації у вигляді тексту в таблицю з числами.

Англійська мова

Тема: Дозвілля. Розвиток навичок читання ,діалогічного мовлення.

с.120,122 записати нові слова у словник і вивчити, запам,ятати фрази - I like to/// Do you like...?

c.121 Впр.4 запитай і відповідай .

Прослуххати відеоурок до розділу і повторювати за вчителем Посиланняhttps://www.youtube.com/watch?v=-SlrcyDFIDk&t=4s

Робочий зошит. Впр 1 с.45, с.46

Домашнє завдання

с.47 впр.1 с.48 Впр2,3 письмово

Матеріали для навчання на 02.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Креактивність у підході до завдання. Дмитро Кузьменко “Чим корова не собака”.

Математика

Тема: Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів ).

Самостійна робота.

Виконати завдання 918, 919, 920.

Домашнє завдання

Виконати задачу 922.

Українська мова

Тема: Контрольна робота №7. Диктант.

Англійська мова

Матеріали для навчання на 03.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Дива в природі. Юрій Старостенко “Хто це такий?”, “І трапиться ж таке...”

Домашнє завдання

Читати і переказувати ст. 132- 133.

Математика

Тема: Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

Самостійна робота.

Вивчити 2 правила ст.138.

Виконати завдання 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930.

Домашнє завдання

Виконати завдання 931,932.

Матеріали для опрацювання на 06.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Загальне поняття (питання, роль у реченні)

а) Виконати вправи 336, 337, 338.

б) Вивчити правило ст. 141.

Домашнє завдання

Виконати вправу 339.

Літературне читання

Тема: Сашко Дерманський “Мрія Маляки” (уривок)

Домашнє завдання

Читати і розповідати “Мрія Маляки”.

Математика

Тема: находження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кілька посудин

а) Виконати завдання 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940.

Домашнє завдання

Виконати завдання 941, 942.

Природознавство

Тема: Узагальнюючий урок за темою "Гриби, бактерії"

Домашнє завдання

Опрацювати С. 139.

Матеріали для опрацювання на 07.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Доповнення тексту.

Виконати вправи 340, 341.

Домашнє завдання

Виконати вправу 342.

Математика

Тема: Контрольна робота №7.

Домашнє завдання

Повторити таблицю множення і ділення.

Літературне читання

Тема: Ми з природою єдині. Григір Тютюнник “Бушля”.

Домашнє завдання

Читати і переказувати “Бушля” ст. 134-136.

Матеріали для опрацювання на 08.04.2020 р.

Математика

Тема: Аналіз контрольної роботи. Вивчені випадки множення і ділення.Зназодження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних степенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач ( арифметичні дії першого і другого ступенів).

Виконати завдання 943, 944, 945.

Домашнє завдання

Виконати завдання 950.

Природознавство

Тема: Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення для життя людини. Правила здорового способу життя.

Домашнє завдання

С. 141-146.

Я у світі

Тема: Навчальний проект «Чим цікаві традиції та звичаї європейських народів».

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Порівняння текстів з оманливою та правдивою інформацію. Пошук хибних висловлювань у текстах (на основі інформації з інших предметів).

Матеріали для опрацювання на 09.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Урок розвитку зв'язного мовлення №13. Написання переказу за прочитаним твором без зачину та кінцівки.

Вправа 343.

Літературне читання

Тема: Вчитель за покликанням. Катерина Бабкіна “Мсьє Жак та квітнева риба”.

Домашнє завдання

Читати і розповідати “Мсьє Жак та квітнева риба”.

Математика

Тема: Вивчені випадки множення і ділення.Зназодження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних степенів без дужок і з дужками. Складені задачі на 2-3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач ( арифметичні дії першого і другого ступенів)

Виконати завдання 947, 948, 949.

Домашнє завдання

Виконати задачу 951.

Матеріали для опрацювання на 10.04.2020 р.

Українська мова

Тема: Дієслова-антоніми. Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ. Вибір із даних дієслів тих, що найвиразніше передають думку, відповідають меті й типу висловлювання. Вживання дієслів у переносному значенні.

Виконати вправи 344, 345.

Домашнє завдання

Виконати вправу 346.

Літературне читання

Тема: Дружба — то найбільший скарб. Всеволод Нестайко “Просто Олесь Друг” (скорочено).

Домашнє завдання

Читати і розповідати “Просто Олесь Друг” ст. 137-139.

Математика

Тема: Поняття «частини» . Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Понят­тя про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходжен­ня частини від числа. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. (Арифметичні дії першого і другого ступенів).

Виконати завдання 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960.

Вивчити правило ст. 144.

Домашнє завдання

Виконати завдання 961, 962.

Матеріали для опрацювання на 13.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Валентина Вздульська “Потяги”.

Домашнє завдання

Читати і розповідати “Потяги” .

Математика

Тема: Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2—4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

Виконати завдання 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970.

Домашнє завдання

Виконати завдання 971, 972.

Українська мова

Тема: Дієслова-антоніми. Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ. Вибір із даних дієслів тих, що найвиразніше передають думку, відповідають меті й типу висловлювання. Вживання дієслів у переносному значенні.

Виконати вправи 347, 348.

Домашнє завдання

Виконати вправу 349.

Природознавство

Тема. Організм людини. Системи органів тіла людини та їхнє значення для життя людини. Правила здорового способу життя.

Домашнє завдання

С.141-146.

Я у світі

Тема: Винаходи людства.

Матеріали для опрацювання на 14.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Пригоди. Микола Трублаїні “Яшка і Машка”.

Домашнє завдання

Читати і розповідати ст. 139-140.

Математика

Тема: Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

Вивчити правило ст. 147.

Виконати завдання 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979.

Домашнє завдання

Виконати завдання 980, 981.

Українська мова

Тема: Дієслова-синоніми. Удосконалення висловлювань шляхом добору дієслівних синонімів.

Виконати вправи 350, 351.

Домашнє завдання

Виконати вправу 352.

Англійська мова

с.144-145 Впр 1 Читати текст

Я у світі

Тема: Винаходи людства.

Інформатика

Тема: Презентації. Інструктаж з БЖД. Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень як вид презентування.

Матеріали для опрацювання на 15.04.2020 р.

Математика

Тема: Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

Виконати завдання 982, 983, 984, 985, 986.

Домашнє завдання

Виконати завдання 992.

Природознавство

Тема. Опорно-рухова система.

Домашнє завдання

С.147-148.

Інформатика

Тема: Презентації. Інструктаж з БЖД. Доповідач/доповідачка та презентація. Культура презентування. Слайд-шоу із зображень як вид презентування.

Англійська мова

Тема: Відпочинок і дозвілля. Перевірка сформованих лексико-граматичних навичок.

Виконання тестових завдань.

Матеріали для опрацювання на 16.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Урок позакласного читання №13. “Бережіть природу, діти!”.

Домашнє завдання

Читати і розповідати оповідання В. Сухомлинський “Яблунька і літо”.

Математика

Тема: Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв'язування складених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів)

Виконати завдання 987, 988, 989, 991.

Вивчити правило ст. 149.

Домашнє завдання

Виконати задачу 993.

Українська мова

Тема: Час дієслова.

Виконати вправу 353.

Вивчити правило ст. 149.

Домашнє завдання

Виконати вправу 354.

Матеріали для опрацювання на 17.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Пригоди. Микола Трублаїні “Омар”.

Домашнє завдання

Читати і розповідати “Омар” ст. 140-141.

Математика

Тема: Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов'язані з іменованими числами.

Виконати завдання 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

Домашнє завдання

Виконати завдання 1002, 1003.

Українська мова

Тема: Змінювання дієслів за часами. Розпізнавання часових форм дієслів у тексті. Використання їх у власних висловлюваннях.

Виконати вправу 355.

Повторити правило ст. 149.

Домашнє завдання

Виконати вправу 356.

Англійська мова

Тема: Підсумковий урок з теми: Свято "Великдень".Презентація.

Домашнє завдання

Вивчення короткого опису.

с.145 Впр. 2,3 Виконати завдання до тексту письмово

Матеріали для опрацювання на 21.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Пригоди. Микола Трублаїні “Шоколад Боцмана”.

Домашнє завдання

Читати і розповідати ст. 141-142.

Математика

Тема: Знаходжен­ня частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа.

Виконати завдання 1004, 1005, 1006, 1007, 1008.

Домашнє завдання

Виконати завдання 1010, 1011.

Українська мова

Тема: Змінювання дієслів за часами. Розпізнавання часових форм дієслів у тексті. Використання їх у власних висловлюваннях.

аВиконати вправи 357, 358

Домашнє завдання

Виконати вправу 359.

Матеріали для опрацювання на 22.04.2020 р.

Математика

Тема: Знаходжен­ня числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною.

Виконати завдання 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019.

Домашнє завдання

Вивчити правило ст. 154.

Виконати завдання 1020, 1021.

Природознавство

Тема: Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання.

Я у світі

Тема. Дихальна система. Запобігання захворюванням органів дихання.

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Середовище створення презентацій.

Англійська мова

Тема 8: Мій вільний час. Введення нових ЛО.

Ст. 120-122 Записати івивчити лексику.

Домашнє завдання

Намалювати і описати свої улюблені заняття.

Матеріали для опрацювання на 23.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Загадки в природі. Євген Гуцало “Прелюдія весни” (уривок).

Домашнє завдання

Читати і переказувати ст. 143-145. Виконати тести.

Математика

Тема: Знаходжен­ня числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною. Самостійна робота.

Виконати завдання 1022, 1023, 1024, 1025.

Виконати самостійну роботу (тестові завдання).

Домашнє завдання

Завдання 1029, 1030.

Українська мова.

Тема: Змінювання дієслів за часами. Дієслова, що означають завершену і незавершену дію.

аВиконати вправи 361, 362.

Домашнє завдання

Виконати вправу 363.

Матеріали для опрацювання на 24.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Коли твір відкриває свої таємниці. Юрій Збанацький “Лелеки” (скорочено).

Домашнє завдання

Читати і розповідати ст. 146-149. Виконати тести.

Математика

Тема: Повторення і закріплення вивченого про частини. Розв'язування скдадених задач на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

Виконати завдання 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037.

Домашнє завдання

Завдання 1038, 1039.

Українська мова

Тема: Урок розвитку зв'язного мовлення №14. Складання висловлювання про прочитаний твір.

Виконати вправу 360.

Домашнє завдання

Повторити правила.

Англійська мова

Тема: Моє хоббі. Намалюй і розкажи.

Намалювати і написати 5-7 речень про своє хобі.

Домашнє завдання

Доповнити і вивчити тему.

Матеріали для опрацювання на 27.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Коли твір відкриває свої таємниці. Галина Демченко “Лелеки” (скорочено).

Домашнє завдання

Читати і переказувати ст. 149-151.

Виконати тести.

Математика

Тема: Тематична контрольна робота № 8 з перевірки сформованості навичок усних обчислень.

Виконати контрольну роботу.

Українська мова

Тема: Вправи на розпізнавання часових форм дієслова.

Виконати вправи 361, 362.

Домашнє завдання

Вправа 363.

Природознавство

Тема: Кровоносна система. Значення крові в організмі людини.

Домашнє завдання

С.157-159

Матеріали для опрацювання на 28.04.2020 р.

Літературне читання

Тема: Будь природі другом. Василь Чухліб “Равлик”.

Домашнє завдання

Читати і переказувати ст. 151- 153. Виконати тести.

Математика

Тема: Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) чи­сла на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини.

(ст. 159). Виконати завдання 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Домашнє завдання

Завдання 9, 10. (ст. 160).

Українська мова

Тема: Вправи на розпізнавання часових форм дієслова. Дієслова, що означають завершену і незавершену дію.

Виконати вправи 364, 365, 366.

Вивчити правило ст. 153.

Домашнє завдання

Вправа 367.

Природознавство

Тема: Кровоносна система. Значення крові в організмі людини.

Домашнє завдання

С.157-159

Англійська мова

Тема: Наші уподобання. Введення новї лексики. Розвиток навичок читання та аудіювання.

с.124-125 записати і вивчити словавпр. 3,4 усно читати.

Доммашнє завдання

С.125 Впр 5 Доповнити лист.

Матеріали для опрацювання на 29.04.2020 р.

Математика

Тема: Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розряд­ний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2-3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць.

Виконати завдання 11, 12, 13, 14. (ст. 160-161).

Домашнє завдання

Виконати завдання 19.

Природознавство

Тема: Кровоносна система. Значення крові в організмі людини.

Домашнє завдання

С.157-159

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Переміщення слайдами презентації. Режим показу презентації та режим змінювання слайдів.

Я у світі

Тема: Земля – спільний дім для людей.

Матеріали для опрацювання на 30.04.2020 р.

Літературне читання.

Тема: Урок позакласного читання №14 “Рідна мати моя...”

Домашнє завдання

Читати і розповідати оповідання

Лариса Вахнiна «Моя мама найкраща...»

Матеріали для опрацювання на 04.05.2020 р.

Природознавство

Тема: Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна.

Домашнє завдання

С.160-162.

Матеріали для опрацювання на 30.04.2020 р

Англійська мова

Тема: Майбутнійчас. Розвиток граматичних навичок.

Домашнє завдання

Ст.127 Вправа 4 (письмово).

Матеріали для опрацювання на 05.05.2020 р.

Літературне читання

Тема: Контрольна робота № 7. Робота з літературним твором.

Виконати контрольну роботу.

Математика

Тема: Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння.

Виконати завдання (ст. 163) 31, 32 (записати і розв'язати у стовпчика), 33, 34 (у стовпчика), 35, 36.

Домашня робота

Завдання 39 (у стовпчика), 40.

Українська мова

Тема: Закріплення знань учнів про дієслово.

Виконати вправи 375, 376.

Домашнє завдання

Вправа 377.

Матеріали для опрацювання на 06.05.2020 р.

Математика

Тема: Взаємозв'язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв'язування задач за допомогою рівнянь.

Виконати завдання 41, 42, 43, 44, 45, 46.

Домашнє завдання

Завдання 48, 49.

Прродознавство

Тема: Шкіра. Значення шкіри для організму людини та її гігієна.

Домашнє завдання

С.160-162

Я у світі

Тема: Екологічна акція «Бережи природу»

Інформатика

Тема: Інструктаж з БЖД. Переміщення текстових вікон/полів та зображень на слайдах.

Літературне читання.

Тема: Аналіз контрольної роботи. Висловлюй свої міркування.

Олег Буцень “Айстри”.

Домашнє завдання

Читати і переказувати ст. 156-157. Виконати тести.

Математика

Тема: Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов'язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці.

Виконати завдання 50, 51, 52.

Домашнє завдання

Завдання 57.

Українська мова

Тема: Контрольна робота № 8. Перевірка мовних знань і вмінь з теми “Дієслово”.

Виконати контрольну роботу.

Матеріали для опрацювання на 08.05.2020 р.

Літературне читання

Тема: Рідний край — земний рай. Михайло Стельмах “Гуси-лебеді летять”.

Домашнє завдання

Читати і переказувати ст. 158-161. Виконати тести.

Математика

Тема: Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов'язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці.

Виконати завдання 53, 54, 55.

Домашнє завдання

Задача 58.

Українська мова

Тема: Урок розвитку зв'язного мовлення №15. Складання привітання до Дня матері.

Виконати вправу 378.

Домашнє завдання

Скласти привітання до Дня матері.

Матеріали для опрацювання на 12.05.2020 р.

Літературне читання

Тема: Підсумковий урок за розділом “Світ прози”.

Домашнє завдання

Виконати тести.

Математика

Тема: Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.

Виконати завдання 59, 60, 61, 62, 63, 64.

Домашнє завдання

Завдання 66, 67.

Українська мова

Тема: Узагальнення знань про дієслово як частину мови.

Виконати вправи 379, 380.

Домашнє завдання

Вправа 381.

Матеріали для опрацювання на 13.05.2020 р.

Математика

Тема: Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел ( з переходом через розряд). Периметр прямокутника.

Виконати завдання 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75.

Домашнє завдання

Завдання 76, 77.

Матеріали для опрацювання на 14.05.2020 р.

Літературне читання

Тема: Світ гумористичних творів. Гумор у дитячій літературі. Грицько Бойко “Отакий у мене ніс”.

Домашнє завдання

Читати ст. 163-166. Виконати тести.

Математика

Тема: Усне і письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один з компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач (арифметичні дії першого і другого ступенів).

Виконати завдання 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84.

Домашнє завдання

Завдання 85, 86.

Українська мова

Тема: Узагальнення знань про дієслово як частину мови.

Виконати вправи 382, 383, 384.

Домашнє завдання

Вправа 385.

Матеріали для опрацювання на 15.05.2020 р.

Літературне читання

Тема: Гумор у дитячій літературі. Ігор Січовик “Вилікувався”. В. Сухомлинський “Сонечко і Сонце”.

Домашнє завдання

Читати ст.

Математика

Тема: Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й діленння. Задачі на кратне порівняння двох добутків.

Вивчити правило ст. 171.

Виконати завдання 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93.

Домашнє завдання

Завдання 95, 96.

Українська мова

Тема: Складання речень. Розбір дієслова як частини мови.

Виконати вправи 386, 387, 388.

Домашнє завдання

Вправа 389.

Кiлькiсть переглядiв: 656

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.